Kamu Personel Yönetimi

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Kamu Personel Yönetimi

19 Nisan 2016 Çeviri yapılır Çizim yapılır Essay yazma Genel İngilizce Lisans Makale yazdırma Master MBA Ödev Ödev yapılır Önlisans Proje hazırlama Rapor hazırlama Sunum Tez Tez hazırlama Tezsiz yüksek lisans Üniversite Uzaktan eğitim Yüksek lisans 0

Kamu Personel Yönetimi ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

Kamu Personel Yönetimi dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Derste hangi konular işleniyor

 • Kamu Personel Yönetimi’nin Konusu ve Yeni Gelişmeler
  a) Personel yönetimi ile ilgili genel kavramlar
  b) Kamu Personel Yönetimi ayrımı
  c) Türkiye’de kamu personelciliği Personel Alımı
  a) İşe almanın önemi
  b) İşe almada uygulanacak genel şartlar
  c) Memurluğa atama ve işe alma ayrımı
  Yabancı Ülkelerde İşe Alma
  a) İskandinav ülkelerinde işe alma
  b) Anglo-sakson ülkelerde işe alma
  c) Anglo-amerikan ülkelerde işe alma Sınıflandırma ve Kariyerleme
  a) Kariyer sistemi
  b Sınıflandırma
  c) Türkiye’de sınflandırma ve kariyerleme Ücret
  a) Ücretin önemi
  b) Aylık sistemi
  c) Türkiye’de ücretleme ve aylıklama Yükselme Ve Terfi
  a) Tanımı ve ilkeleri
  b) Yükselme ve terfi sisteminin özellikleri
  c) DMK’ye göre yükselme Sicil
  a) Sicilin önemi ve ilkeleri
  b) Sicil doldurma biçimi
  c) Türkiye ve dünyada sicil
 • ARA SINAV
  Memurların Hakları Ve Yükümlülükleri
  a) Memurun hakları
  b) Memurun yükümlülükleri
  c) Memur ve sendikacılık
  Memurların Dernek Ve Meslek Kuruluşlarıyla Olan İlişkileri
  a) Memurların derneklerle ilişkileri
  b) Memurların meslek kuruluşlarıyla olan ilişkileri
  c) Memurlarda dernekleşme
  Memurların Sosyal Güvenliği Ve Emekliliği
  a) Memurlar ve emeklilik sistemi
  b) Emeklilik koşulları
  c) Sosyal güvenlik ve Türkiye
  Disiplin Ve Disiplin Cezaları
  a) Disiplinin anlamı ve kapsamı
  b) Disiplin cezaları ve türleri
  c) Disipline itiraz ve uygulanması
  Memurların Eğitimi
  a) Eğitimin önemi
  b) Eğitim türleri
  c) Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  Örgüt Psikolojisi Ve İnsan İlişkileri
  a) Örgüt gereksinimleri ve güdüleme
  b) İnsan ilişkilerinin önemi ve gelişimi
  c) İnsan ilişkilerinin örgüte etkisi
  Türkiye’de Personel Reformu
  a) Personel reformunun gerekliliği
  b) Türkiye’de günümüze kadar personel reformları
  c) Reformların niteliği ve dayanağı
 • Personel Yönetimiyle ilgili kavramlar
  Personel Yönetiminin Gelişimi
  Açık Ve Kapalı Sistemlerde Personel Yönetimi
  Eşitlik İlkesi
  Liyakat İlkesi
  Kariyer İlkesi
  Memur Olmanın Şartları
  Ücret Sistemleri
  Memurların Hakları ve Yükümlülükleri
  Derece İlerlemesi
  Kademe İlerlemesi
  Personel Yönetiminde Sınıflandırma
  Personel Yönetiminde Disiplin
  Personel Hak ve Yetkileri
 • İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, kamu personel yönetimi ile özel kesim persone yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
  Kamu personel yönetiminin evrimi
  Çağdaş personel yönetimindeki genel ilkeler (liyakat, kariyer, sınıflandırma, eşitlik, güvence, yansızlık ve yeterli ücret ilkeleri
  İnsan kaynakları yönetiminin amaçları ve özellikleri
  İnsangücü planlaması
  Kamu hizmetlerine giriş Hizmetiçi eğitim
  Kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar, Uygulamalar ve Yaklaşımlar
  Kamu yöneticisi yetiştirilmesinde eğitim yöntemleri, Hizmet içi eğitim etkinliklerinde değerlendirme konuları
  Performans yönetimi ve Türk kamu yönetiminde uygulanması
  Kamu Personelin değerlendirilmesi ve yüksetilmesi, uygulanan teknikler
  Kamu görevlilerinin aylık ve ücret rejimleri
  Kamu görevlilerinin statüsü
  Kamu görevlilerinin sendikal hakları ve yönetime katılması
  Türkiye’de kamu personel yönetiminin sorunları ve çözüm yolları
  Genel değerlendirme
  Final sınavı
 • Kamu Personel Yönetimi ödev yapılır
  Kamu Personel Yönetimi proje yapılır
  Kamu Personel Yönetimi tez hazırlanır
  Kamu Personel Yönetimi makale yazılır
  Kamu Personel Yönetimi ders notları
  Kamu Personel Yönetimi sunum ödevi
  Kamu Personel Yönetimi yüksek lisans
Bu yazıyı okuyun:   Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri ödev yapılır

 

 

})