Spss ve İstatistiksel Analiz

[metaslider id=1153]

Spss ve İstatistiksel Analiz ödev, proje çalışmalarını lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans, MBA öğrencilerine yapmaktayız. İngilizce Spss ve İstatistiksel Analiz ödev, proje, tez çalışmalarınızı yaptığımız gibi Türkçe olarak da yapmaktayız. Lisans istatistik, ekonometri , eğitim ve mühendislik öğrencilerine destek verdiğimiz gibi, yüksek lisans öğrencilerine de yardımcı olmaktayız.

İstatistik ile ilgili dokumanlar

İstatistik ödev proje tez ile ilgili dokumanları tıklayın

 • istatistik tezi 2.pdf
  Sosyal_Bilimlerde_Nitel_Arastirma_Yontem.pdf
  Turkiyedeki_e-Devlet_Uygulamalarinin_Deg.pdf
  TURKIYEDEKI_OLUM_ORANLARININ_MODELLENMES.pdf
  Gelecek_Yagis_Degisimleri_ve_Kuraklik_Ol.pdf
  TURK_TUKETICILERE_GORE_ONLINE_CEVRIMICI.pdf
  Yatili_Bolge_Ilkogretim_Okullarinda_Ogre.pd
  Yuksek_Dereceli_statistikler_Kullanilara.pdf
  Google Dokümanlar
  istatistik tez.doc

 

Lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık öğrencilerinin tez ve projelerinde,makale çalışmalarında, istatistik alanından yararlanmak durumunda olan kişilerin çalışmalarında çeşitli konularda  verilerin kodlanması, Anketlerin istatistiksel ve biyoistatistiksel analizleri ,verilerin analizi, raporlama ve sunu aşamaları, analiz yorumları gibi istatistik programlarıyla (SPSS,Minitab) İSTATİSTİKSEL ANALİZLER  yapılır. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması, grafiklerin hazırlanması (pasta ve sütungrafikleri), Güvenilirlik Analizi,  tabloların hazırlanması (Frekans tabloları,Çapraz tablolar crosstabs,ortalama, varyans  ),  hipotez testlerinin yapılması, güven aralıklarının bulunması,   Ki-kare Testleri ,  Normal Dağılım Testleri ,    Bağımlı-bağımsız  t testleri ,  varyans  analizlerinin yapılması,  Tek Yönlü Varyans ,    Çoklu Varyans Analizi ,    Kovaryans Analizi ,    Korelasyon Analizi , regresyon,   korelasyon analizlerini uygulanması,   çok değişkenli istatistiksel teknikler, parametrik olmayan istatistiksel teknikler, Faktör Analizi ,  Kümeleme Analizi ,  Çok Değişkenli Normal Dağılım Testleri ,    Çok Değişkenli Varyans ,  Uyum İyiliği Testleri gibi analizlerde uzman kadromuzla destek vermekteyiz.