Tez hazırlama yazım merkezi

Ödev tez merkezi

Ödev tez merkezi olarak lisans, yüksek lisans, master, doktora, MBA öğrencisiyim diyen tüm üniversite öğrencilerine tez yazımı aşamalarında yardımcı olmaktayız. Üniversitedeki derslerini tamamlayan üniversite öğrencileri tez konu önerisi hazırlamak ile başladıkları tez yazma aşamalarını tez sunumu ile tamamlarlar.

Üniversite öğrencilerine tez hazırlama ve yazım desteği verilir

Ödev tez merkezi

Ödev tez merkezi olarak 15 yıldan beri üniversite öğrencilerine akademik destek veren universiteodev sitesi olarak tez hakkında örnek vermek gerekirse, tez konusu belirleme, tez araştırması, literatür taraması, tez düzenlemesi hakkında yardımcı olmaktayız. Tüm akademik çalışmalarınızı ingilizce olarak yaptığımız gibi Türkçe olarak da yardımcı olmaktayız.

İstatistik analiz, spss analizi

Tez konusunda yardım almak için iletişime geçin, spss analizi gerektiren tezleriniz varsa bunları da makale içerisinde analiz edip yorumluyoruz.  Uygulanan anketin sonuçlarının analiz edilip yorumlanması, data ve tabloların karşılaştırılması ve son olarakta grafik olarak makalede yer vererek çalışmalarınızı ingilizce, türkçe ve fransızca olarak hazırlayabiliyoruz.

İşleyiş nasıl

Yazım süreci nasıl işlemekte : Yazım içi bizi arayan üniversite öğrencilerine öğrenim gördükleri bölüm, yazdırmak istedikleri konu, sayfa sayısı, teslim tarihi , ingilizce mi , türkçe mi olduğunu sormaktayız. Aldığımız bilgiye göre yazacak danışmanımız ile konuşturmaktayız. Yazım başladıktan sonra belirli sürelerle yazılmış kısımları öğrenciye göndermekteyiz.