Ödev yaptığımız dersler

Ödev yaptığımız dersler toplu olarak aşağıda bulabilirsiniz. Sadece ödev ile ilgili değil, aynı zamanda tez, proje, makale, essay hazırlama gibi akademik konularda hizmet vermekteyiz. Aşağıda ödev yaptığımız sosyal bilimler derslerini görmektesiniz. Sosyal bilimler yanında mühendislik bilimleri, fen edebiyat, mimarlık , sağlık, tıp ödevlerini de yapmaktayız.

Ödev-Proje-Tez-Makale Yazdığımız Dersler

Ödev yapan ekibimiz deneyimli bilgi birikimine sahip, genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Ödev, ödev konusu, ödev örnekleri, örnek ödevler, üniversite ödevleri, ödev nasıl yapılır, proje, nasıl yapılır, tez nasıl yazılır, makale nasıl yazılır hakkında destek almak isteyenlere destek verilir.

Verdiğimiz Akademik Hizmetler

Tez : Tez yazım aşamalarında destek vermekteyiz. Tez merkezi olarak, tez yazdırmak istiyorum diyen tüm öğrencilere hizmet vermekteyiz. Tez nasıl yazılır, tez konusu nasıl seçilir, tez düzenlemesi nasıl yazılır bu noktalaeda da yardımcı olmaktayız.

Ödev : Ödevim var, ödev hazırlamam lazım, ödevimi yapamıyorum destek almak istiyorum diyen tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Üniversite ödevleri nasıl yapılır, ödev yaparken neye dikkat etmeli, bu ve buna benzer konularda da destek olunur.

Proje : Proje hazırlaması gereken üniversite öğrencilerine proje hazırlamada destek vermekteyiz. Proje konusu, proje yazımı ile ilgili destek almak için aramanız yeterlidir. Proje nasıl yapılır, proje yaparken nelere dikkat edilmeli gibi hususlarda da yardımcı olmaktayız.

Makale : Makale yazımında akademik destek almak isteyen üniversite öğrencilerine makale yazmada, makale nasıl yazılır, makale yazarken nelere dikkat etmek gerekir, bu gibi konularda da destek vermekteyiz.

Konu : Konu seçiminde hizmet vermekteyiz. Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, makale konusu nasıl bulabilirim, nasıl seçebilirim diyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine destek olmaktayız.

Tez düzenlemesi : Üniversitenizin tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazdığınız tezin düzenlemesini yapıp teslim etmekteyiz. Tez düzenlemesi nedir, tez düzenlemesi nasıl yapılır, tez düzenlemesi yaptırmak istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz arayın destek verelim.

Ders notları: Ders notları arıyorum, ders notu lazım, ders notları var mı, ders notları sitesi arıyorum diyen öğrenciler ders notları için sitede arama yapabilir. Bazı derslerin notlarına ulaşabilirsiniz diğerlerini de kısa sürede eklemeye devam edeceğiz. Bunun yanında ödev hazırlama rehberi, proje hazırlama rehberi, tez hazırlama rehberi kılavuzlarını sitede bulabilirsiniz.

 • Ödev Tez Proje Makale Dokumanları

 • Üniversite Ödev Nasıl Hazırlanır Tıklayın

 • Ödev Hazırlama Rehberi için tıklayın

 • Yüksek Lisans Ödev Rehberi tıklayın

 • Bilimsel araştırma ödevi nasıl hazırlanır örnekleri için tıklayın

 • Mühendislik ekonomisi ders notları inceleyin

 • Elektrik elektronik ders notları tıklayın

 • Yüksek lisans düzeyinde örnek tez inceleyin

 • Spss verileri nasıl yorumlanır tıklayın

 • İnsan kaynakları yönetimi inceleyin

 

Destek verdiğimiz dersler

 • AB Sosyal Politikası tez hazırlama
  Abnormal Behaior
  Academic English
  Advanced Cultural Studies
  Advanced Readings in Turkish Sociology
  Adli Tıp ödev hazırlama
  Administrative Law
  Afet Yönetimi
  Agricultural Economics
  Aktüerya Modelleri
  American Foreign Policy
  American Politics
  Anadolu Kentleri
  Analyse du Roman
  Anayasa Hukuku
  Anıt Mimari Semineri
  Anket Düzenleme
  Anthropology in Modern Turkey
  Antik Çağ Sanatı proje hazırlama
  Applied Analysis on Social and Economic Change
  Applied Econometrics tez hazırlama
  Applied Economics of Sports
  Araştırma Projesi
  Araştırma Yöntemleri
  Arkeolojiye Giriş tez hazırlama
  Arupa Birliği Ekonomisi
  Arupa Birliği Hukuku
  Arupa Birliği Ülkeleri
  Arupa Sanatı ödev hazırlama
  Arupa’da Rönesans ve Reform
  Asian World Politics
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  Avukatlık Hukuku
  Balkanlar’da Siyasi Gelişmeler
  Banka Hukuku
  Banka İşlemleri Muhasebesi
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Bankacılık ve Banka Hukuku
  Bankacılık Ekonomisi
  Bankacılık Hukuku tez hazırlama
  Bankacılık Teorisi ve Politikası
  Bankacılıkta veri Analizi
  Bankacılıkta Etik İlkeleri
  Bankacılıkta Kredi Yönetimi
  Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
  Bankalarda Bağımsız Denetim proje hazırlama
  Bankalarda Finansal Yönetim
  Bankalarda Stratejik Yönetim
  Banking and Monetary Policy
  Banking Applications
  Basic Academic Skills
  Beylikler ve Erken Osmanlı Mimarisi
  Bilim Tarihi ödev hazırlama
  Bilgi Güenliği Yönetimi
  Bilgi İşlem
  Bilgi Teknolojileri
  Bilgisayar
  Bilgisayar
  Bilgisayarlı Muhasebe
  Bilgisayarlı Uygulamalı İstatistik
  Bilim Tarihi tez hazırlama
  Bilim Tarihi ve Felsefesi
  Bilimin Tarihsel Gelişimi
  Bilimsel Araştırmaya Hazırlık
  Bireysel İş Hukuku
  Bitirme
  Biyoçeşitlilik
  Biyogüvenlik
  Biyoistatistik
  Bizans El Sanatları
  Bizans Sanatı
  Borçlar Genel Hukuku
  Borçlar Hukuku
  Borçlar Hukukuna Giriş
  Borçlar Özel Hukuku ödev hazırlama
  Bureaucracy
  Business Correspondence
  Business English
  Business Finance
  Business Management
  Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi
  Calculus
  Ceza Genel Hukuku proje hazırlama
  Ceza Hukuku
  Ceza Özel Hukuku tez hazırlama
  Ceza Usul Hukuku
  Civil Society
  Civil Society and State
  Citizenship and Foreigners Law
  Citizenship and Migration
  City and Culture istanbul
  Coğrafyada İstatistik Metotları
  Commercial Law
  Comparative Enironmental Policy
  Comparative Local Goernments
  Comparative Minority issues
  Comparative Politics
  Comparative industrial Policies
  Comperatie Foreign Policy Analysis
  Conduct of Foreign Policy
  Conflict Resolution and Crisis Management
  Constitutional Law
  Contemporary Sociological Theory
  Courants Linguistiques
  Creative Writing ödev hazırlama
  Cultural Studies proje hazırlama
  Culture and Behavior
  Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri
  Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi tez hazırlama
  Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi
  Cumhuriyet Döneminde Siyasal Hayat
  Current international issues
  Currents issues in Turkish Economy
  Currents issues in Turkish Politics
  Currents issues in World Economy
  Çağdaş Kafkasya Deletleri ve Toplulukları Tarihi
  Çağdaş Siyasal Sistemler
  Çağdaş Türk Sanatı
  Çalışma ve Endüstri İlişkileri
  Çalışma ve Toplum
  Çalışma Ekonomisi Araştırmaları
  Çalışma Ekonomisi Araştırmalarına Giriş
  Çalışma Hayatında Farklılıkların Yönetimi
  Çalışma İktisadı
  Çalışma Psikolojisi
  Çalışma Sosyolojisi
  Çalışma Sosyolojisi Araştırmaları
  Çalışma Sosyolojisi Araştırmalarına Giriş
  Çevre Hukuku
  Çini Seramik Sanatı tez hazırlama
  Çok Amaçlı Karar Alma
  Çok Değişkenli Analiz proje hazırlama
  Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
  Dağıtım Kanalları ve Lojistik
  Davranış Bilimleri
  Davranışsal İktisat
  Debate on Turkish Modernization
  Debates in Social Policy and Governance
  Development Economics
  Değer Yönetimi
  Değişim Yönetimi
  Devlet Borçları
  Devlet e Ekonomi
  Devletler Özel Hukuku
  Devletler Umumi Hukuku
  Democracy and Democratization
  Demografi
  Denetim Hukuku ödev hazırlama
  Deney Tasarımı
  Deniz Hukuku
  Deniz Ticareti Hukuku
  Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
  Diplomacy
  Diplomatic Correspondence
  Diplomatic History
  Doğada Fizik proje hazırlama
  Doğrusal Olmayan Programlama
  Dokuma Sanatı
  Dünya Edebiyatı tez hazırlama
  Dünya Ekonomisi
  Düşünce Tarihi
  Dynamics of Globalization
  Econometrics
  Economic and Social Aspects of Globalization
  Economic Anthropology
  Economic Development and Social Change
  Economic Growth
  Economic History
  Economic History of Turkey
  Economic Policy
  Economic Theory ofndex Numbers
  Economics of Antitrust and Regulation
  Economics of Sports
  Economics of the European Union
  Economy and Politics in Modern Turkey
  Edebiyat ve Müzik
  Ekonometri
  Ekonometri Uygulamaları
  Ekonometride Paket Programlar
  Ekonometrik Modeller
  Ekonometriye Giriş proje hazırlama
  Ekonomik Göstergeler
  Ekonomik Mali ve Sosyal Göstergeler
  Ekonomik Planlama ve Planlama Politikası
  Ekonomik Sistemler tez hazırlama
  Elections and voting Behavior in Turkey
  Elektronik Pazarlama
  Evlilik Birliği
  Emek Piyasalarında Risk Grupları
  Emek, Toplum ve Devlet
  Emerging issues in World Politics
  Envanter Bilanço
  Envanter ve Bilanço
  Enanter ve Finansal Tablolar
  Endülüs Tarihi ve Medeniyeti
  Endüstri İlişkileri
  Endüstriyel Pazarlama ödev hazırlama
  Enerji Ekonomisi ve Politikaları
  Environment and Society
  Environmental Economics
  Environmental Management
  Environmental Policies
  Environmental Politics
  Epigrafi
  Vergi Hukuku
  Vergi Politikası
  Vergi Sistemi proje hazırlama
  Vergi Uygulamaları
  Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi
  Vergi Yargısı tez hazırlama
  Ergonomi
  Veri Madenciliği
  Veri Tabanı Yönetimi
  Eşya Hukuku
  Etik Yönetim
  European Law
  European Union
  European Union and Problems of integration
  European Union and Turkey
  European idea and Turkey
  Fachübersetzen: Literatur
  Far East Studies
  Fieldwork and Seminar
  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  Financial Accounting
  Financial Management
  Finans
  Finans Aktüeryası
  Finans Matematiği
  Finansal Düzenlemeler
  Finansal Ekonometri
  Finansal Kurumlarda Kurumsal Yönetim
  Finansal Matematik proje hazırlama
  Finansal Muhasebe Uygulamalar
  Finansal Muhasebe Uygulamaları
  Finansal Pazarlar ve Menkul Kıymetler
  Finansal Piyasalarda Modelleme
  Finansal Tablolar Analizi tez hazırlama
  Finansal Tablolar ve Analizi
  Finansal Yönetim
  Finansman Yönetimi
  Finansta Kantitatif Teknikler
  Firma Değerlemesi
  Fiziğin Kuramları
  Foreign Trade
  Fotoğrafçılık
  Fransız Romanı
  Game Theory
  Gazel Şerhleri
  Geç Dönem Osmanlı Mimarisi
  Gelir Dağılımı
  Gelişme Sosyolojisi
  Gender and Culture in Turkish Society
  Gender Studies
  Genel Hukuk proje hazırlama
  Genel İşletme
  Genel Kamu Hukuku
  Genel Matematik
  Genel Muhasebe
 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
  Girişimcilik ve Mikro Finansman
  Global Culture tez hazırlama
  Global Political Economy
  Global Social inequalities
  Globalization and Regionalism
  Güncel Ekonomik Sorunlar
  Güncel Finansal Sorunlar
  Güzel Sanatlar
  Health Economics
  Heykel Semineri ödev hazırlama
  Hipotez Testleri
  Historical Sociology
  History and Politics of Caucasus and Central Asia
  History of Economic Thought
  History of Modern Middle East
  History of Philosophy proje hazırlama
  History of Political Thought
  History of Sociological Thought
  History of Turkish Political Thought
  History of Turkish Politics
  Hizmet Pazarlaması
  Hukuk Başlangıcı
  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  Hukuk Mesleği ve Etik
  Hukuka Giriş
  Hukukun Temel İlkeleri
  Hukukun Temel Karamları
  Human Rights tez hazırlama
  Human Rights and Freedoms
  Human Rights Law
  Humanities
  Individuals & Society & Sports
  Industrial Economics
  Institutions and Economic Development
  Intellectuals and Society
  Intercultural Perspectives on Family
  International Economics
  International Finance
  International Law
  International Migration
  International Migration and Change
  International Monetary Economics
  International Organizations
  International Political Economy
  International Politics
  International Relations
  International Taxation
  Introduction to Accounting
  Introduction to Anthropology
  Introduction to Business
  Introduction to Business Management
  Introduction to Economics
  Introduction to Law proje hazırlama
  Introduction to Ottoman Turkish
  Introduction to Philosophy tez hazırlama
  Introduction to Political Science
  Introduction to Psychology
  Introduction to Sociology
  Introduction to international Relations
  Issues of identity in Europe
  Issues in EU Politics
  Issues in the Middle East
  İcra ve İflas Hukuku
  İç Denetim
  İdare Hukuku
  İdare Hukuku ve İdari Yargı
  İdari Yargı
  İhracat Yönetimi
  İkonografi
  İktisada Giriş
  İktisadi Analiz
  İktisadi Büyüme
  İktisadi Coğrafya
  İktisadi Doktrinler
  İktisadi Düşünce ve Sistemler
  İktisadi Düşünce Tarihi
  İktisadi Entegrasyon
  İktisadi Göstergeler
  İktisadi İstatistiklerin Analizi
  İktisadi Kalkınma ödev hazırlama
  İktisadi Planlama
  İktisadi Sistemler
  İktisat tez hazırlama
  İktisat Felsefesi
  İktisat Politikası
  İktisat Sosyolojisi
  İktisat Tarihi
  İktisat Tarihinde Kaynaklar ve Belgeler
  İktisatta Araştırma ve Yazma
  İleri Analiz
  İleri Deney Tasarımı
  İleri Düzey Osmanlı Türkçesi
  İleri Regresyon Analizi
  İlhanlı Timurlu Sanatı proje hazırlama
  İmar ve Şehircilik Hukuku
  İngilizce Hukuk Dili
  İngilizce Okuma ve Konuşma
  İnsan Hakları Kuramı
  İnsan Kaynakları
  İnsan Kaynakları ve Perpektifinden Liderlik Çalışmaları
  İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İslam Öncesi Türk Sanatı
  İstanbul Bizans Anıtları Semineri
  İstanbul Folkloru Araştırmaları
  İstanbul Kent Dokusu
  İstanbul Müzeleri
  İstanbul Semtleri tez hazırlama
  İstanbul: Mekan ve Kültür
  İstanbul’da Tarih ve Mekan
  İstanbul’un Fetihten Önceki Tarihi Mekanları
  İstatistiğe Giriş
  İstatistik
  İstatistikçiler için İşletme
  İstatistiksel Analiz
  İstatistiksel Düşünme
  İstatistiksel Güvenilirlik Analizleri
  İstatistiksel Kalite Kontrol
  İstatistiksel Okur yazarlık
  İstatistiksel Paket Programları
  İstatistiksel Tahmin Teknikleri
  İstatistiksel Yazılımlar
  İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları
  İstihdam ve İşsizlik
  İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri
  İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırmaları
  İş e Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırmalarına Giriş
  İş Hayatı için İngilizce
  İş Hukuku
  İş Yazışmaları
  İşaret Dili tez hazırlama
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  İşletme ödev hazırlama
  İşletme ve Toplum proje hazırlama
  İşletme vergiciliği ve vergi Planlaması
  İşletme Finansmanı
  İşletme Yönetimi
  İşletmecilik Seminerleri
  İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme
  İşletmelerde Simülasyon Teknikleri
  İşletmeye Giriş
  İş Yaşam Dengesi
  Kafkasya ve Orta Asya Çalışmaları
  Kalitatif Araştırmalar
  Kalite Yönetimi
  Kalkınma ve Çevre
  Kalkınma Ekonomisi
  Kalkınma İktisadı
  Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
  Kamu Bütçesi
  Kamu Diplomasisi
  Kamu Ekonomisi
  Kamu İhale Mevzuatı
  Kamu Kesimi Ekonomisi
  Kamu Maliyesi
  Kamu Personel Yönetimi
  Kamu Personeli Yönetimi
  Kamu Yönetimi
  Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar
  Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
  Kamu Yönetimine Giriş
  Kantitatif İktisat tez hazırlama
  Karar Destek Sistemleri
  Karar Teorisi
  Kariyer Planlama e Yönetimi
  Kariyer Yolu
  Kariyer Yönetimi
  Karşılaştırmalı Emek Piyasaları
  Karşılaştırmalı Politik Ekonomi
  Karşılaştırmalı Siyaset
  Kategorik veri Analizi proje hazırlama
  Kazı Teknikleri
  Kent Sosyolojisi
  Kentleşme Politikası
  Kıymetli Evrak
  Kişisel Satış Teknikleri
  Kitap Sanatları
  Klasik Osmanlı Mimarisi
  KOBİ’lerde İstihdam ve Çalışma İlişkileri
  Koç İşletmecilik Seminerleri
  Kombinatorik
  Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
  Kriminoloji
  Kurgu ve Siyaset
  Kurumsal İmaj tez hazırlama
  Kurumsal Yönetim ve Muhasebe
  Küçük Buluntu Çizimi
  Kültür Tarihi
  Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi
  Küresel Kamusal Mallar
  Küresel Politik Ekonomi
  Küresel Şehirler ödev hazırlama
  Küreselleşme, Üretim ve İstihdam
  Küreselleşmenin Kurumsal Yapısı
  Labor Economics
  Labor Market Analysis
  Labour Law
  Language, Culture and Society
  Law and Economics
  Law of Obligations
  Law of the Sea
  Literary Text and Social Life
  Local Governments
  Macroeconomics
  Maden Sanatı
  Makro Ekonometri
  Makro Ekonomi
  Makro İktisat
  Makro Pazarlama
  Mali Hukuk proje hazırlama
  Mali Sosyoloji tez hazırlama
  Mali Tablolar Analizi
  Maliye
  Maliye Politikası
  Maliye Tarihi
  Maliye Teorisi
  Maliyet Muhasebesi
  Maliyeye Giriş
  Management and Organization
  Mass Communication
  Matematik İstatistik
  Matematiksel İktisat
  Matematiksel İstatistik
  Matematiksel Programlama
  Mathematical Economics
  Medeni Hukuk
  Medeni Usul Hukuku
  Medeniyetler Tarihi
  Media and Foreign Policy
  Media and Politics
  Mediterranean Politics
  Medya Siyaset İlişkisi
  Mesleki İngilizce
  Mesleki Yabancı Dil
  Meslekler Sosyolojisi
  Methodology of Social Sciences
  Metinlerle Eski Türk Edebiyatı
  Metropolitan Administrations
  Microeconomics tez hazırlama
  Middle Eastern and North African Studies
  Mikro Ekonometri
  Mikro Ekonomi
  Mikro İktisat
  Miras Hukuku
  Mitoloji
  Model Kurma Teknikleri
  Modern Sanat proje hazırlama
  Modern Şiir Eleştirisi Teknikleri
  Monetary Theory
  Muhasebe
  Muhasebe Bilgi Sistemi
  Muhasebe Denetimi
  Muhasebe Denetimi Uygulamaları
  Muhasebe Hukuk İlişkileri
  Muhasebe Meslek Hukuku
  Muhasebe Seminerleri
  Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
  Muhasebe Standartları
  Müzecilik
  Nanoteknoloji
  National Security
  Nationalism and Nation States
  Nicel Karar Yöntemleri
  Nümizmatik
  Okuma Kültürü
  Olasılığa Giriş
  Olasılık ödev hazırlama
  Olaylarla Finansal Yönetim
  Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası
  Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Yapısı
  Osmanlı Döneminde Siyasal Hayat
  Osmanlı Hanedan Türbeleri tez hazırlama
  Osmanlı Mimarları proje hazırlama
  Osmanlı Mimarlık Teşkilatı
  Osmanlı Sanatının Arşiv Kaynakları
  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasa Tarihi
  Osmanlıca
  Ottoman Diplomatic History
  Ottoman Social Life
  Oyun Kuramı
  Öngörü Teknikleri
  Örgüt Kültürü
  Örgüt Tasarımı
  Örgütsel Daranış
  Örgütsel İletişim
  Örnekleme
  Örnekleme Teorisi
  Özel Emeklilik Sistemleri
  Özgürlükler Hukuku
  Paleografi
  Panel veri Ekonometrisi
  Para ve Banka
  Para ve Bankacılık
  Para Politikası tez hazırlama
  Para Politikası ve Merkez Bankacılığı
  Para Teorisi
  Parametrik Olmayan İstatistik
  Pazarlama proje hazırlama
  Pazarlama Araştırması
  Pazarlama ve Halkla İlişkiler
  Pazarlama Etiği
  Pazarlama Halkla İlişkileri
  Pazarlama İlkeleri
  Pazarlama Simülasyonu
  Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama Yönetimi Seminerleri
  Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar
  Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi
  Pazarlamaya Giriş
  Philosophy of Science
  Philosophy of Social Sciences
  Political Behavior
  Political Economy of the Third World
  Political Geography
  Political History
  Political Philosophy tez hazırlama
  Political Psychology
  Political Science ödev hazırlama
  Political Science Texts
  Political Sociology
  Political Systems
  Political Theory proje hazırlama
  Political Theory and Globalization
  Political ideologies
  Politics and Cinema
  Politics and Literature
  Politics and Society in Latin America
  Politics of Global Finance
  Portföy Yönetimi
  Private international Law
  Principles of Economics
  Principles of Taxation
  Programlama Dilleri
  Proje Analizi
  Proje Yönetim İlkeleri
  Proje Yönetimi
  Public Administration in Turkey
  Public Diplomacy
  Public Finance
  Racism and AntiRacism
  Reading and Speaking in English
  Readings in Economics
  Readings in Ethnography
  Readings in Social and Cultural Anthropology
  Refah Ekonomisi
  Regional Economics tez hazırlama
  Regresyon Analizi
  Reklamcılık proje hazırlama
  Religion and Politics
  Research Methods in Economics
  Research Project
  Research Workshop
  Research in Social and Economic Change
  Resmi İstatistikler
  Restorasyon ve Koruma
  Risk Analizi
  Risk Disaster and Society
  Roma Özel Hukuku
  Rölöve
  Rural Structure and Social Change
  Russian World Politics
  Sanat Dili
  Sanat Sosyolojisi
  Sanat Tarihi
  Sanat Tarihi Yazarlığı
  Sanat Tarihine Giriş
  Sanayileşme ve Emek Süreci
  Sanayileşmenin Ekonomi Politiği
  Satış Yönetimi
  Sayısal Çözümleme
  Sayısal Yöntemler
  Science and Society
  Scientific Methods and Thinking
  Security Studies
  Seçimlik Kültür Dersi ödev hazırlama
  Seçimlik Teknik
  Sektörel Muhasebe proje hazırlama
  Selçuklu Sanatı
  Selected issues in Turkish Politics
  Seminar on South East Europe
  Seminar in Economics
  Seminar in Turkish Economy
  Senaryo Örnek Metinler
  Senaryo Yazarlığı Bilgisi
  Sermaye Piyasaları
  Sermaye Piyasası
  Sermaye Piyasası Analizi
  Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Muhasebesi
  Sermaye Piyasası Hukuku
  Sigorta Hukuku
  Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi
  Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri
  Sigorta Teknikleri tez hazırlama
  Sivil Toplum ve Demokrasi
  Simülasyon ve Modelleme
  Sinema ve Edebiyat
  Siyaset Bilimi
  Siyaset Bilimine Giriş
  Siyaset Psikolojisi
  Siyaset Sosyolojisi
  Siyaset Teorisi proje hazırlama
  Siyasi Tarih
  Social Analysis of Nation and Ethnic Groups
  Social and Economic History of Turkey
  Social Movements
  Social Policy
  Social Problems
  Social Stratification and Mobility
  Social Work Practices
  Society and Arts
  Society and Education
  Sociological Perspectives
  Sociology
  Sociology of Change and Transition
  Sociology of Development
  Sociology of Elites, Opinion makers and intellectuals
  Sociology of Emotions
  Sociology of Family tez hazırlama
  Sociology of Gender
  Sociology of Health and illness
  Sociology of Knowledge
  Sociology of Law ödev hazırlama
  Sociology of Modernity
  Sociology of Religion
  Sociology of Small Groups
  Sociology of the Body proje hazırlama
  Sociology of the Middle east
  Sociology in Turkey
  Sosyal vatandaşlık ve Sosyal Politika
  Sosyal Bilimlerde Yöntem
  Sosyal Düşünceler Tarihi
  Sosyal Güvenlik
  Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
  Sosyal Güvenlik Hukuku
  Sosyal Güvenlik Teorisi
  Sosyal Planlama
  Sosyal Politikanın Güncel Sorunları
  Sosyal Politikaya Giriş
  Sosyal Psikoloji
  Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler
  Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı
  Sosyoloji tez hazırlama
  Special Topics in Economics
  State and Society in Comparative Perspectives
  Statistical Methods & Computer Applicationsn Social Sciences
  Statistics
  Stokastik Süreçler
  Stratejik Programlama
  Stratejik Yönetim
  Structure and Change in Ottoman Society
  Şehir Kültürü
  Şirketler Muhasebesi proje hazırlama
  Tam Zamanında Üretim
  Tarım Ekonomisi
  Tarım Sigortaları
  Tarımsal Pazarlama
  Tarihi Kentler Coğrafyası
  Taşıma Hukuku
  Tebligat Hukuku
  Teknik Analiz
  Teknik Resim
  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
  Teknoloji İktisadı ve Politikası
  Temel Analiz
  Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
  Temel Ekonometri
  Temel Osmanlı Türkçesi
  Teminat Hukuku
  Terminoloji ödev hazırlama
  Tezhip Minyatür
  The Law of the Sea
  Theories of international Relations
  Ticaret Hukuku tez hazırlama
  Ticaret Hukukunun Genel Esasları
  Ticari Ceza Hukuku
  Ticari ve Mali Matematik
  Ticari Matematik
  Topics in Development Economics
  Topics in international Economics
  Toplam Kalite Yönetimi
  Toplu İş Hukuku
  Toplu Pazarlık Ekonomisi
  Toplu Pazarlık Politikaları
  Toplu Pazarlık Stratejileri
  Topluma Hizmet Uygulamaları
  Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika
  Toplumsal Cinsiyet Politikaları
  Toplumsal Gruplar
  Toplumsal Tarih proje hazırlama
  Tourism Management
  Trade Documents
  Turizm Ekonomisi
  Turkey EU Relations
  Turkish Economy
  Turkish Foreign Policy
  Turkish Greek Relations
  Turkish Political Culture and institutions
  Turkish Politics
  Tüketici Davranışları
  Tüketici ve Rekabet Hukuku
  Tüketici Hukuku
  Türev Piyasalar Analizi
  Türk Anayasa Hukuku
  Türk Dış Politikası
  Türk Dili tez hazırlama
  Türk Diplomasi Tarihi
  Türk Efsane İncelemeleri
  Türk vergi Hukuku
  Türk vergi Sistemi
  Türk Hukuk Tarihi
  Türk İktisat Tarihi
  Türk İş Sistemi
  Türk Mali Tarihi proje hazırlama
  Türk Sivil Mimarisi
  Türk İslam Düşünce Tarihi
  Türkiye Çevre Sorunları
  Türkiye Ekonomisi ödev hazırlama
  Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi
  Türkiye Muhasebe Standartları
  Türkiye Turizm Coğrafyası
  Türkiye’nin Kamu Yönetimi Yapısı
  Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
  Türkiye’’nin Yerel Yönetim Yapısı
  Türkiye’de Çalışma İlişkileri
  Türkiye’de Maliye Politikaları
  Türkiye’de Siyasal Hayat
  Türkiye’nin Sosyal Yapısı
  Türsel Muhasebe
  Uluslararası Bankacılık
  Uluslararası Ekonomi
  Uluslararası Finans
  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  Uluslararası Hukuk
  Uluslararası İktisat
  Uluslararası İlişkiler tez hazırlama
  Uluslararası İlişkiler Teorileri
  Uluslararası İşletmecilik
  Uluslararası Kuruluşlar
  Uluslararası Maliye
  Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
  Uluslararası Pazarlama proje hazırlama
  Uluslararası Sosyal Politika
  Uluslararası Toplumsal Hareketler
  Umumi Hukuk Tarihi
  Understanding Social Behaiour
  Uniersity Elective
  Urban Sociology
  USAEU Studies
  Uygarlık Tarihi
  Uygulamalı Çalışma Psikolojisi
  Uygulamalı Çalışma Sosyolojisi
  Uygulamalı Ekonometri
  Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi
  Uygulamalı İstatistik
  Ücret Teorisi ve Politikaları
  Üretim Yönetimi
  Üretim Yönetimi Seminerleri
  Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler
  Ürün Geliştirme tez hazırlama
  Ürün Tasarlama ve Geliştirme
  War and Peace Studies
  Women Studies
  Work and Organization
  Yabancı Dil
  Yaratıcı Yazarlık
  Yatırım Analizi proje hazırlama
  Yatırım Yönetimi e Proje Değerlemesi
  Yayıncılık ve Editörlük
  Yeni Sosyal Hareketler
  Yerel Yönetimler Maliyesi
  Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
  Youth and Politics ödev hazırlama
  Youth and Popular Culture
  Yönetim Bilimi ve Teknikleri
  Yönetim Bilişim Sistemleri
  Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri
  Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri
  Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Araştırmaları
  Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Araştırmalarına Giriş
  Yönetim ve Organizasyon
  Yönetim Muhasebesi
  Yönetimde Karar verme Teknikleri
  Yöneylem Araştırması
  Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Uygulamaları
  Yöneylem Paket Programları
  Yöntem Bilim proje hazırlama
  Zaman Serileri Analizi
  Zaman Serisi Ekonometrisi

Yapılan aramalar

 • üniversite dersleri ile ilgili aramalar
 • üniversite dersleri nelerdir
 • üniversite dersleri konu anlatımı
 • üniversite dersleri video
 • üniversite bölümleri
 • üniversite dersleri ne zaman başlıyor
 • üniversite dersleri kaç saat
 • üniversite dersleri konu anlatımı video
 • üniversite dersleri puan hesaplama proje hazırlama

Related Post

Spss analiz yapılırSpss analiz yapılır

Spss Analizi YapılırSpss ödevSpss analizSpss analiz yorumlamaSpss analiz ile ilgili dokumanlar Spss analiz yapılır, lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master öğrencilerinden gelen spss analizi taleplerini kısa sürede yerine getirip

Üniversite ödev örnekleriÜniversite ödev örnekleri

[metaslider id=1153] Üniversite ödev örnekleri arayan üniversite öğrencilerine lisans, yüksek lisans, master düzeylerinde yardımcı olmaktayız. Üniversite ödev örnekleri neden önemlidir, çünkü üniversite ödevini yapmak isteyen öğrenciler kanaatlerinin oluşması için başkalarının yaptığı

})
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?