Hukuk ödevi hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine hukuk ödevi yapılır, hukuk ödevi hazırlanır, hukuk bitirme ödevi hazırlanır. Hukuk bölümü, birçok özel üniversite ve devlet üniversitesinde bulunduğu için gelen ödev taleplerinde ciddi bir artış vardır. Ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama ve makale hazırlama ile ilgili akademik destek sunmaktayız.

Hukuk Tez Hazırlama

Lisans hukuk ödevi yapılır, lisans bölümlerinde öğrenim gören hukuk öğrencilerine tüm hukuk kodlu ödevlerde destek verdiğimiz gibi yüksek lisans ve master yapan öğrencilere de hukuk ödevlerinde yardımcı olmaktayız. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Kocaeli, Sakarya’dan gelen ödev taleplerinin yanında Kıbrıs’taki üniversitelerde öğrencilere de yardımcı olmaktayız. Buna ilave olarak İngiltere, Amerika, Almanya, Kanada, Fransa, Rusya ve Çin de öğrenim gören öğrencilere ingilizce olarak hukuk ödev yapmaktayız.

Hukuk Proje Hazırlama

Hukuk projesi yaptırmak isteyen öğrencilere destek olmaktayız.

Hukuk Ödev Hazırlama

Ödevimi yaptırmak istiyorum, hukuktan ödev yapmam lazım, ödev yapan merkezler, ödev siteleri, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri, örnek tezler, örnek projeler için sitemize girer.

Dersler

 • Hukuka Giriş
  Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
  Anayasa Hukuku (Genel İlkeler)
  Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
  Aile Hukuku ödev hazırlama
  Türk Anayasa Hukuku
  Yargı Örgütü tez hazırlama
  Makro Ekonomi
  Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
  Kamu Maliyesi
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  İdare Hukuku proje hazırlama
  Ceza Hukuku Genel İlkeler
  Kamu Hürriyetleri
  Hukuk Sosyolojisi ödev hazırlama
  Uluslararası Hukuk Sorunları
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler
  İdare Hukuku tez hazırlama
  Ceza Hukuku Genel İlkeler
  Borçlar Hukuku Özel Hükümler
  Ceza Hukuku Özel Hükümler
  Ticari İşletme Hukuku
  Medeni Usul Hukuku
  Eşya Hukuku
  İdari Yargı proje hazırlama
  Şirketler Hukuku
  Vergi Hukuku
  Hukuk Felsefesi
  Rekabet Hukuku
  Ceza Usul Hukuku
  İş Hukuku ödev hazırlama
  Miras Hukuku tez hazırlama
  Genel Devlet Teorileri
  Kıymetli Evrak Hukuku
  Uluslararası Özel Hukuk
  Sosyal Güvenlik Hukuku
  İcra ve İflas Hukuku
  Avrupa Birliği Hukuku
  Temel İngilizce1 L
  Hukukta Metot proje hazırlama
  Bilgisayara Giriş
  Temel İngilizce
  Sosyolojiye Giriş
  Politika Bilimi
  Spor Hukuku tez hazırlama
  Hukuk ve Kadın
  Karşılaştırmalı Hukuk
  Hukuk İngilizcesi ödev hazırlama
  Çocuk Hukuku
  Çevre Politikası
  İletişim Hukuku
  Vatandaşlık Hukuku
  Uygarlık Tarihi
  Hukuk İngilizcesi
  Hukuk ve Edebiyat
  Türk Parlamento Hukuku proje hazırlama
  Stratejik Planlama
  Genel Muhasebe
  Fikri ve Sınai Haklar tez hazırlama
  Yabancılar Hukuku
  Matematiksel Mantık
  Adli Yazışma
  Hukuk İngilizcesi
  Sağlık Hukuku ödev hazırlama
  Milletlerarası Tahkim Hukuku
  Sermaye Piyasası Hukuku
  Eleştirel Düşünce
  Mali Suçlar proje hazırlama
  Avukatlık ve Noterlik Hukuku
  Hukuk ve Etik tez hazırlama
  Hukuk İngilizcesi
  Seminer
  Atipik Sözleşmeler
  Deniz Hukuku
  Finansman Hukuku
  İngilizce Çeviri
  Bilişim Hukuku
  Çevre Hukuku
  Anayasa Yargısı proje hazırlama
  Kriminoloji
  Kat Mülkiyeti Hukuku
  Sigorta Hukuku
  Siyasi Partiler
  Adli Tıp
  Tüketici Hukuku ödev hazırlama

Hukuk Konuları

 • AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNU NE DERECE TANIYORUZ?
 • BILGISAYARDA TUTULAN TICARI DEFTER KAYITLARININ MUHASEBE HUKUKU AÇISINDAN KANIT
 • NITELIGI
 • BİLGİSAYARDA TUTULAN TİCARİ DEFTER KAYITLARININ MUHASEBE HUKUKU AÇISINDAN KANIT
 • NİTELİĞİ
 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASAL ve HUKUKSAL DEVRİMLER
 • ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN HUKUKİ TEMELLERİ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ve ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ
 • TÜRK HUKUK S
 • ESKİ HUKUKUMUZA BAKIŞ
 • EVRAKTA SAHTECİLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR
 • Halk Eğitimin Hukuki Dayanakları
 • HARCAMA HUKUKU DERSİ ÖRNEK OLAYLAR VE ÇÖZÜMÜ
 • Hukuk
 • Hukuk ; toplumu düzenleyen ve devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş bulunan kuralların bütünüdür.
 • Hukuk Açısından Monarşi ve Cumhuriet Kavramlarının Tanımı Sorunu.-
 • HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
 • HUKUK DEVRİMİ
 • HUKUK İLE İLGİL BİLGİELR
 • HUKUK İLİNTİLİ YURTTAŞLIK EĞİTİMİNDE YÖNTEM SORUNU
 • HUKUK MAHKEMELERİ
 • Hukuk nedir
 • hukuk notları
 • HUKUK VE İNSAN HAKLARI
 • HUKUKA GİRİŞ
 • HUKUKA GİRİŞ YIL SONU SINAV SORULARI
 • HUKUKEN KİŞİLİĞİN DOĞAL VE KESİN YOLLA SONA ERMESİ (ÖLÜM)
 • HUKUKİ (TÜREL) YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER
 • Hukuki Yapılarına Göre İşlemler
 • HUKUKİ YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER
 • HUKUKUN DALLARI
 • Hukukun önemi ve Hukuk Devleti prensibi
 • HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
 • IS HUKUKU
 • İnternet Ortamında Hukuki Sorumluluk
 • İNTERNET ve HUKUK
 • iş hukuku
 • İŞ HUKUKU ÖRNEK OLAYLAR
 • iş hukukunun kaynakları
 • İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Kımetli Evrak Hukuku
 • Kıymetli evrak hukuku
 • MALİYE (İ. Ö.) SINIF BORÇLAR HUKUKU SORULARI
 • MEDENİ HUKUK VE BORÇLAR HUKUKU
 • MİRAS HUKUKU
 • MUH. . SINIFLAR HUKUK DERSİ YILLIK PLANI
 • Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi
 • OSMANLI HUKUKU
 • Osmanlıda siyasi ve hukuki rejım
 • REKABET HUKUKU
 • Rönesansta Devlet ve Hukuk Felsefeleri
 • SPOR HUKUKU
 • Şehir Yönetimi ve Şehir Hukuku
 • TABİİ HUKUKA GENEL BAKIŞ
 • TEMEL HUKUK SORU BANKASI
 • ticaret hukuku
 • TİCARET HUKUKU DERSİ – marka
 • TİCARET HUKUKU DERSİ SORULAR
 • TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETME
 • TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK
 • TURİZM HUKUKU
 • TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN KURULMASI
 • TÜRK HUKUKUNDA FAİZ
 • TÜRK HUKUKUNDA ÖLÜM CEZASI
 • TÜRK SİNEMASI’NDA SANSÜR HUKUK ve UYGULAMA ALANLARINDA
 • TÜRK SİNEMASINDA SANSÜR HUKUK ve UYGULAMA ALANLARINDA
 • TÜRKİYE’DE KADININ TOPLUMSAL VE HUKUKİ STATÜSÜ
 • Türkiye’de Kooperatifçiliğin Hukuki Statüsü, Mevzuatı ve Kooperatif Kuruluş İşlemleri
 • Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri İçin Hukuki Şartlar
 • TÜRKİYEDE ÇOCUKLARIN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN SEBEPLERİ VE HUKUKSAL BOYUTLARI
 • YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ İŞ DÜNYASITOPLUM
 • İLİŞKİLERİNE HUKUKSAL PENCERE
 • İNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL EKONOMİK HUKUKİ BOYUTLARI
Bu yazıyı lütfen paylaşır mısınız?
Share