Finans ödevi hazırlanır

Finans ödevi hazırlanır, finans bölümünde okuyan lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans, MBA ve doktora öğrencilerine ödev hazırlama, proje yapma, makale yazma, essay hazırlama, tez hazırlama ve tez yazımı konularında destek vermekteyiz. Finans bölümü yeni bölümlerden biri olmasına rağmen birçok öğrenciden ödev desteği talebi almaktayız. Özel üniversite ve devlet üniversitesi öğrencilerinden gelen finans konulu ödevlerde, projelerde, tezler, makalelerde yardımcı olunur.

Finans Tez Hazırlama

Lisans, yüksek lisans, master, MBA ve tezsiz yüksek lisans , uzaktan eğitim alan öğrencilerden gelen taleplere her zaman açığız, öğrencilerden gelen ödev ücretleri nedir, ne kadara hazırlıyorsunuz, fiyat hakkında bilgi diyenlerden tüm detayları yollamalarını isteriz , sonra kısa sürede destek vermeye başlıyoruz.

Finans Proje Hazırlama

Finasns take home exam çalışmalarını da ingilizce olarak yapıp teslim ediyoruz.

Finans Ödev Hazırlama

Finans ödevleriniz ingilizce ve Türkçe olarak hazırlanır.

Bölümde verilen dersler

 • BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA
 • BANKACILIĞA GİRİŞ
 • BANKACILIK FAALİYETLERİ
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • FİNANSAL MUHASEBE I
 • FİNANSAL MUHASEBE II
 • FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
 • FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
 • GİRİŞİMCİLİK
 • HUKUKA GİRİŞ
 • İNGİLİZCE I
 • İNGİLİZCE II
 • İŞ HUKUKU
 • İŞ UYGULAMALARI I
 • İŞ UYGULAMALARI II
 • İŞLETME ETİĞİ
 • İŞLETMEYE GİRİŞ
 • MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • PARA VE BANKA
 • RISK YÖNETİMİ
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK I
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK II
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK II
 • TÜRK DİLİ I
 • TÜRK DİLİ II
 • ULUSLARARASI FİNANS
 • YATIRIM YÖNETİMİ
 • YÖNETSEL FİNANS I
 • YÖNETSEL FİNANS II
 • Banka Hukuku
 • Banka Muhasebesi
 • Bankacılık İlkeleri
 • Borçlar Hukuku
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Finansal Hizmetler Pazarlaması
 • Finansal Muhasebe I
 • Finansal Muhasebe II
 • Finansın Temelleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İktisada Giriş l
 • İktisada Giriş ll
 • İstatistik I
 • İstatistik II
 • İşletme Bilimine Giriş
 • İşletme Finansı I
 • İşletme Finansı II
 • İşletme Yönetimi
 • Kamu Maliyesi
 • Makro Ekonomi I
 • Makro Ekonomi II
 • Matematik I
 • Matematik II
 • Mesleki İngilizce
 • Mikro Ekonomi I
 • Mikro Ekonomi II
 • Pazarlama Yönetimi
 • Şirketler Muhasebesi
 • Temel Bankacılık İşlemleri
 • Ticaret Hukuku

Ders İçerikleri

 •  Dersin Adı : Finansal Muhasebe IDersin İçeriği: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını temel alarak muhasebenin kavram ve ilkeleri, işlemlerin kaydı ve yılsonu denkleştirmeleri, mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe hesaplarının içeriği. Finansal tabloların kullanımı ve yorumlanması. Finansal tabloların hazırlanması için kullanılan ölçümlerin dayandığı kavram ve standartlar.
 • Dersin Adı : Finansın Temelleri
  Dersin İçeriği: Finans yönetiminin temel ilkelerinin bilinmesine ve bunların finans yöneticisinin karşılaştığı temel kararlara uygulanmasına ağırlık verilerek değeri en yüksek düzeye çıkarmanın finansal kararlar için neden tutarlı bir çerçeve oluşturduğunu ve şirketlerin değere katkı yapan yatırım ve finansman kararlarını nasıl aldıklarını incelenmektedir. Ayrıca derste, finansal piyasaların temel özelliklerini ve şirketlerin ihraç edebileceği çeşitli menkul kıymet türlerini tanıtmaktadır. Finans ve finans yöneticisi, muhasebe ve finans, değer, risk, finanslama, kar payları ve sermaye yapısı, finansal planlama, kısa vadeli finansal kararlar konuları incelenmektedir.
 • Dersin Adı : Finansal Muhasebe II
  Dersin İçeriği: Muhasebe kayıtlarının doğruluğunun denetlenmesi, hesapların kapatılması mali tabloların düzenlenmesi konularının öğrenilmesinin yanında genel muhasebe ile ilgili gerekli temel teorik bilgileri kazanma amaçlanmaktadır. Derste hazır değerlerin incelenmesi, menkul kıymetler ve ticari alacaklar, stoklar ve gelir tahakkukları, maddi duran varlıklar, mali borçlar, ticari borçlar, borç ve gider karşılıkları, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu hesaplarının maliyet hesaplarıyla ilişkisi, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, gelir tablosu hesaplarının kapatılması, nazım hesaplar, monografi uygulaması konuları ele alınmaktadır.
 • Dersin Adı : Bankacılık İlkeleri
  Dersin İçeriği: Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bankacılık sırrı, bilgi derleme ve inceleme, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Ekonomik Bankacılık; bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi, Bankalarda organizasyon ve yönetim, bankalarda denetim, mevduat hesapları ile ilgili yasal hükümler, hesapların işleyiş prosedürleri, çeklerin türleri, çeklerle ilgili yasal hükümler, döviz tevdiat hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetleri.
 • Dersin Adı : Finansal Hizmetler Pazarlaması
  Dersin İçeriği: Hizmet pazarlamasının konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; Finansal kurumlarda pazarlama sistemi, finansal kurumlarda pazarlama etkinliklerini etkileyen mikro ve makro dış çevre etmenleri ile işletme içi etmenler, stratejik pazarlama, bankacılıkta pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, kredi çalışmaları açısından şube organizasyonu, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri, tüketici pazarları, tüketici davranışları, pazarlama karması, kişisel satış, reklam, satış geliştirme, tutundurma, iletişim teknikleri.

Related Post

Üniversite proje ödevleriÜniversite proje ödevleri

[metaslider id=1153] Üniversite proje ödevleri yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum , rapor hazırlama çalışmaları yapmaktayız. Proje ödevleri lisans, yüksek lisans öğrencilerine en çok verilen ödevlerden biri

})
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?