İktisadi Büyüme ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

İktisadi Büyüme ödev yapılır

26 Nisan 2016 Genel Master Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Tez Tez hazırlama Yüksek lisans 0

 

Dersin İçeriği
Ekonomik büyüme merkezli yaklaşımlar,
Rostow, Hozelits, Rodan kuramlarıın eleştirisi
Gelişme iktisadının gelişimi
Ekonomik büyüme merkezli yaklaşımların gelişmesi

Derste işlenen konular

 • Gelişme Felsefesi Entelektüel Köken, Aydınlanma Geleneği
 • İktisat Bilimi ve Gelişme; Klasik İktisatçılar, Marx
 • Gelişme: Kavramsal Açıklama; Gelişme, Büyüme Yapısal Değişme
 • Gelişme İktisadı- II. Dünya Savaşını İzleyen Konjonktür
 • Modernleşme Kuramı
 • Gelişme İktisadının Ortaya Çıkışı, Teorik Zemin; Clark, Kuznets, Keynes
 • Ekonomik Büyüme Merkezli Yaklaşım: Rostow, Hozelitz, Rodan – Kuramların Eleştirisi
 • Sınav haftası
 • Nurkse; Fakirliğin Kısır Döngüsü ve Dengeli Büyüme
 • Rodan ve Nurkse’ün Kuramlarının Eleştirisi
 • W. A. Lewis; Sınırsız İşgücü İle Büyüme, Kuramın Eleştirisi
 • A. O. Hirschman: Dengeli Büyüme, Kuramın Eleştirisi
 • Gelişme İktisadının Gelişmesi, Ekonomik Büyüme Merkezli Yaklaşımın Gelişmesi (1945-1980)
 • S. Seers: İlk Sistematik Eleştiri
 • Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı
 • Çalışma haftası
 • Sınav haftası
 • Haftalık Ders Programı:
 • 1. GSYİH ve Alternatif Kalkınma Göstergeleri
 • 2. Beşeri Kalkınma Yaklaşımı-I
 • 3. Beşeri Kalkınma Yaklaşımı-II
 • 4. İktisadi Düşüncede Ekonomik Büyüme ve Kalkınma-I
 • 5. İktisadi Düşüncede Ekonomik Büyüme ve Kalkınma-II
 • 6. Ara Sınav
 • 7. Küresel Politik Ekonomiye Giriş
 • 8. Üretimin Küreselleşmesi-I
 • 9. Üretimin Küreselleşmesi-II
 • 10. Küresel Finans Sistemi-I
 • 11. Küresel Finans Sistemi-II
 • 12. Post-Modern Diskur ve Ekonomik Kalkınma
 • 13. Yoksulluk ve Eşitsizlik
 • 14. Sosyal ve Politik Kurumlar Olarak Piyasalar
Bu yazıyı okuyun:   Research in Social and Economic Change ödev yapılır

 

 • İktisadi Büyüme,
 • İktisadi Büyüme ödev,
 • İktisadi Büyüme proje,
 • İktisadi Büyüme tez,
 • İktisadi Büyüme ders içeriği,
 • İktisadi Büyüme ingilizce,
 • İktisadi Büyüme ders notları

 

})