Economics of the European Union ödev yapılır. Ders ile ilgili ödev, proje, tez hazırlama konularında destek verilir.

Economics of the European Union haftalık işlenen konular

 • Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve
 • Gerekleri; Avrupa Birliği Tarihi ve Kurumları
 • Temel Kavramlara Genel Bir Bakış
 • Ortak Pazar Teorisi ve ticaret serbestleşmesi
 • Mikro ekonomik politikalar ve AB’de düzenlemeler
 • Tarım Politikası
 • Rekabet politikası
 • Endüstri Politikası
 • Arasınav
 • Avrupa Birliği Bütçesi
 • Vergi düzenlemesi ve AB’de mali disiplin
 • Parasal Entegrasyon I
 • Parasal Entegrasyon II
 • Genişleme I
 • Genişleme II
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Final Sınavı

 

 

Konu ile ilgili bağlantılı dersler

 • Turkey-EU Relations-I (for MA classes)
 • Turkey-EU Relations-II
 • Turkey-EU Relations-I (for PhD classes)
 • Turkey-EU Relations-II
 • European Economic Integration-I
 • European Economic Integration-II
 • Economic Policy Making in the EU
 • Economic Policies in the EU
 • EU-Turkey Economic Relations
 • Law and Institutions of EU
 • Banking and Financial Markets in the EU
 • Economic and Monetary Union-I
 • Economic and Monetary Union-II
 • Political Economy of Trade Policy in the EU
 • World Trading System and the EU
 • Banking Applications and Capital Markets in the EU
 • Econometrics
 • Industrial Economics and EU Industrial Policy
 • Origins and Development of European Integration
 • Theories of European Political Integration-I
 • Theories of European Political Integration-II
 • International Politics of the EU-I
 • International Politics of the EU-II
 • Policy Making and Europeanisation
 • Politics of Europeanization: A Contemporary Research Agenda
 • Europeanization of Environmental Policy
 • European Integration Process in Its Historical Perspective
 • The EU as a Global Actor: European Foreign Policy in a Global World-I
 • The EU as a Global Actor: European Foreign Policy in a Global World-II
 • Evaluation and Reform of the EU
 • Administrative Law in the EU-I
 • Administrative Law in the EU-II
 • EU Constitutional Law
 • Judicial Review in European Law
 • European Human Rights Law
 • Conflicts of Laws and EU
 • Philosophy of Human Rights-I
 • Philosophy of Human Rights-II
 • Law of Intellectual Property Rights in EU
 • EU Tax Law
 • Legal Aspects of Internal Market
 • Audiovisual and Media Policies in the EU
Economics of the European Union ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.