Economics of the European Union ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Economics of the European Union ödev yapılır

22 Nisan 2016 Genel MBA Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Tez Tez hazırlama Tezsiz yüksek lisans Üniversite Uzaktan eğitim Yüksek lisans 0

Economics of the European Union ödev yapılır. Ders ile ilgili ödev, proje, tez hazırlama konularında destek verilir.

Economics of the European Union haftalık işlenen konular

 • Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve
 • Gerekleri; Avrupa Birliği Tarihi ve Kurumları
 • Temel Kavramlara Genel Bir Bakış
 • Ortak Pazar Teorisi ve ticaret serbestleşmesi
 • Mikro ekonomik politikalar ve AB’de düzenlemeler
 • Tarım Politikası
 • Rekabet politikası
 • Endüstri Politikası
 • Arasınav
 • Avrupa Birliği Bütçesi
 • Vergi düzenlemesi ve AB’de mali disiplin
 • Parasal Entegrasyon I
 • Parasal Entegrasyon II
 • Genişleme I
 • Genişleme II
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Final Sınavı

 

 

Konu ile ilgili bağlantılı dersler

 • Turkey-EU Relations-I (for MA classes)
 • Turkey-EU Relations-II
 • Turkey-EU Relations-I (for PhD classes)
 • Turkey-EU Relations-II
 • European Economic Integration-I
 • European Economic Integration-II
 • Economic Policy Making in the EU
 • Economic Policies in the EU
 • EU-Turkey Economic Relations
 • Law and Institutions of EU
 • Banking and Financial Markets in the EU
 • Economic and Monetary Union-I
 • Economic and Monetary Union-II
 • Political Economy of Trade Policy in the EU
 • World Trading System and the EU
 • Banking Applications and Capital Markets in the EU
 • Econometrics
 • Industrial Economics and EU Industrial Policy
 • Origins and Development of European Integration
 • Theories of European Political Integration-I
 • Theories of European Political Integration-II
 • International Politics of the EU-I
 • International Politics of the EU-II
 • Policy Making and Europeanisation
 • Politics of Europeanization: A Contemporary Research Agenda
 • Europeanization of Environmental Policy
 • European Integration Process in Its Historical Perspective
 • The EU as a Global Actor: European Foreign Policy in a Global World-I
 • The EU as a Global Actor: European Foreign Policy in a Global World-II
 • Evaluation and Reform of the EU
 • Administrative Law in the EU-I
 • Administrative Law in the EU-II
 • EU Constitutional Law
 • Judicial Review in European Law
 • European Human Rights Law
 • Conflicts of Laws and EU
 • Philosophy of Human Rights-I
 • Philosophy of Human Rights-II
 • Law of Intellectual Property Rights in EU
 • EU Tax Law
 • Legal Aspects of Internal Market
 • Audiovisual and Media Policies in the EU

 

})