Agricultural Economics ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Agricultural Economics ödev yapılır

23 Nisan 2016 Genel 0

[metaslider id=1153]

Agricultural Economics ödev yapılır

Derste işlenen konular

 • Tarımın ve toprak mülkiyeti düzeninin tarihsel gelişimi.
 • Tarımın temel işlevleri ve faaliyetleri.
 • Tarımsal üretim fonksiyonunun özellikleri, azalan verimler kanunu, ölçeğe göre getiri ve optimal ürün bileşimi.
 • Tarım sektörünün ekonomik kalkınma ve milli gelir içindeki payı
 • Tarımsal nüfus artışı, verimlilik ve göç olgusu
 • Türkiyede tarım dışına göçte köyün itici gücü, iletici güçler ve kentin çekici gücünün rolleri
 • Tarımda küçük ve büyük işletmeler ve Türkiyedeki durumu.
 • Tarımda makinalaşma ve Türkiye
 • Ara Sınav
 • Tarımsal ürün fiyatları; Tarımsal ürün arzı ve talebi.
 • Tarımsal ürün fiyatlarındaki istikrarsızlık ve tarımsal işletme üzerindeki etkileri
 • Tarımsal ürünlere devlet müdahalesi ve uygulamaları
 • Türkiyede izlenen destekleme politikasının özellikleri ve doğrudan gelir desteği uygulaması
 • Tarımsal ürünlerin uluslararası mübadelesi ve uluslararası tarımsal örgütler
 • Final Sınavı 1. Hafta
 • Final Sınavı 2. Hafta

Tarım politikaları: hedefler, değerler ve refah ençoklama, tarımsal gelişme kuramları, tarımsal ürünlere yönelik politikalar, doğal kaynaklara yönelik politikalar, tarımsal ve kırsal gelişim için gerekli enerji politikaları, tarımsal gelir dağılımına ilişkin politikalar, işgücü hareketliliği ve ücretler. Tarım ve teknoloji. Tarımda vergilendirme, tarımsal gelişme ve çevre arasındaki ödünleşim

})