Dersin İçeriği
Ekonomik büyüme merkezli yaklaşımlar,
Rostow, Hozelits, Rodan kuramlarıın eleştirisi
Gelişme iktisadının gelişimi
Ekonomik büyüme merkezli yaklaşımların gelişmesi

Derste işlenen konular

 • Gelişme Felsefesi Entelektüel Köken, Aydınlanma Geleneği
 • İktisat Bilimi ve Gelişme; Klasik İktisatçılar, Marx
 • Gelişme: Kavramsal Açıklama; Gelişme, Büyüme Yapısal Değişme
 • Gelişme İktisadı- II. Dünya Savaşını İzleyen Konjonktür
 • Modernleşme Kuramı
 • Gelişme İktisadının Ortaya Çıkışı, Teorik Zemin; Clark, Kuznets, Keynes
 • Ekonomik Büyüme Merkezli Yaklaşım: Rostow, Hozelitz, Rodan – Kuramların Eleştirisi
 • Sınav haftası
 • Nurkse; Fakirliğin Kısır Döngüsü ve Dengeli Büyüme
 • Rodan ve Nurkse’ün Kuramlarının Eleştirisi
 • W. A. Lewis; Sınırsız İşgücü İle Büyüme, Kuramın Eleştirisi
 • A. O. Hirschman: Dengeli Büyüme, Kuramın Eleştirisi
 • Gelişme İktisadının Gelişmesi, Ekonomik Büyüme Merkezli Yaklaşımın Gelişmesi (1945-1980)
 • S. Seers: İlk Sistematik Eleştiri
 • Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı
 • Çalışma haftası
 • Sınav haftası
 • Haftalık Ders Programı:
 • 1. GSYİH ve Alternatif Kalkınma Göstergeleri
 • 2. Beşeri Kalkınma Yaklaşımı-I
 • 3. Beşeri Kalkınma Yaklaşımı-II
 • 4. İktisadi Düşüncede Ekonomik Büyüme ve Kalkınma-I
 • 5. İktisadi Düşüncede Ekonomik Büyüme ve Kalkınma-II
 • 6. Ara Sınav
 • 7. Küresel Politik Ekonomiye Giriş
 • 8. Üretimin Küreselleşmesi-I
 • 9. Üretimin Küreselleşmesi-II
 • 10. Küresel Finans Sistemi-I
 • 11. Küresel Finans Sistemi-II
 • 12. Post-Modern Diskur ve Ekonomik Kalkınma
 • 13. Yoksulluk ve Eşitsizlik
 • 14. Sosyal ve Politik Kurumlar Olarak Piyasalar
Bu yazıyı okuyun:   ingilizce teknik çeviri yapılır

 

 • İktisadi Büyüme,
 • İktisadi Büyüme ödev,
 • İktisadi Büyüme proje,
 • İktisadi Büyüme tez,
 • İktisadi Büyüme ders içeriği,
 • İktisadi Büyüme ingilizce,
 • İktisadi Büyüme ders notları
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.