Muhasebe Meslek Hukuku ödev yapılır

Muhasebe Meslek Hukuku ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 • Muhasebe Meslek Hukuku dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Human Rights

Human Rights ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Derste işlenen konular
 • Theoretical
  Introductory Lesson: Explanations on the content of the course and the teaching methods of the instructor
  What are Human Rights and the history of Human Rights
  Human Rights and Relevant Concepts: Rule of Law, Democracy, Sovereignty, Domestic Law, Peace, Development, Good Governance
  Human Rights Theory
  International Human Rights Monitoring Systems
  How to Prepare Applications to European Court of Human Rights
  Living Instrument Doctrine of the European Court of Human Rights and the Precedents of the Court on the Subject
  Prohibition of discrimination and right to equality
  Case study
  Freedom of expression and freedom association
  Religious rights and freedoms
  Electoral rights
  Minority Rights
  Human Rights in the EU

 

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 • Human Rights dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine hızlı katkı sunulur. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans yapan, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere yardımcı olunur.

 

Human Rights ödev yapılır

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Administrative Law

Administrative Law ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

Administrative Law dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

Ödev
Proje
Tez
Makale
Sunum
Assignment
Çeviri
Sunum
Tez hazırlama
Tez düzenlemesi
Literatür taraması
Essay ödevi yapılır
Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine hızlı katkı sunulur. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans yapan, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere yardımcı olunur.

Administrative Law ödev yapılır
Administrative Law proje yapılır
Administrative Law tez hazırlanır
Administrative Law makale yazılır
Administrative Law ders notları
Administrative Law sunum ödevi
Administrative Law yüksek lisans

ödev sitesi, ödev yapanlar, ödev yapılır, ödev yaptırmak, Administrative Law, Administrative Law makale ödevi, Administrative Law ödev, Administrative Law proje, Administrative Law proje örnekleri, Administrative Law sunum ödevi, Administrative Law tez örnekleri, Administrative Law tez yazılır, üniversite ödev sitesi

Administrative Law ödev yapılır

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Kamu Personel Yönetimi

Kamu Personel Yönetimi ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

Kamu Personel Yönetimi dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Derste hangi konular işleniyor

 • Kamu Personel Yönetimi’nin Konusu ve Yeni Gelişmeler
  a) Personel yönetimi ile ilgili genel kavramlar
  b) Kamu Personel Yönetimi ayrımı
  c) Türkiye’de kamu personelciliği Personel Alımı
  a) İşe almanın önemi
  b) İşe almada uygulanacak genel şartlar
  c) Memurluğa atama ve işe alma ayrımı
  Yabancı Ülkelerde İşe Alma
  a) İskandinav ülkelerinde işe alma
  b) Anglo-sakson ülkelerde işe alma
  c) Anglo-amerikan ülkelerde işe alma Sınıflandırma ve Kariyerleme
  a) Kariyer sistemi
  b Sınıflandırma
  c) Türkiye’de sınflandırma ve kariyerleme Ücret
  a) Ücretin önemi
  b) Aylık sistemi
  c) Türkiye’de ücretleme ve aylıklama Yükselme Ve Terfi
  a) Tanımı ve ilkeleri
  b) Yükselme ve terfi sisteminin özellikleri
  c) DMK’ye göre yükselme Sicil
  a) Sicilin önemi ve ilkeleri
  b) Sicil doldurma biçimi
  c) Türkiye ve dünyada sicil
 • ARA SINAV
  Memurların Hakları Ve Yükümlülükleri
  a) Memurun hakları
  b) Memurun yükümlülükleri
  c) Memur ve sendikacılık
  Memurların Dernek Ve Meslek Kuruluşlarıyla Olan İlişkileri
  a) Memurların derneklerle ilişkileri
  b) Memurların meslek kuruluşlarıyla olan ilişkileri
  c) Memurlarda dernekleşme
  Memurların Sosyal Güvenliği Ve Emekliliği
  a) Memurlar ve emeklilik sistemi
  b) Emeklilik koşulları
  c) Sosyal güvenlik ve Türkiye
  Disiplin Ve Disiplin Cezaları
  a) Disiplinin anlamı ve kapsamı
  b) Disiplin cezaları ve türleri
  c) Disipline itiraz ve uygulanması
  Memurların Eğitimi
  a) Eğitimin önemi
  b) Eğitim türleri
  c) Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  Örgüt Psikolojisi Ve İnsan İlişkileri
  a) Örgüt gereksinimleri ve güdüleme
  b) İnsan ilişkilerinin önemi ve gelişimi
  c) İnsan ilişkilerinin örgüte etkisi
  Türkiye’de Personel Reformu
  a) Personel reformunun gerekliliği
  b) Türkiye’de günümüze kadar personel reformları
  c) Reformların niteliği ve dayanağı
 • Personel Yönetimiyle ilgili kavramlar
  Personel Yönetiminin Gelişimi
  Açık Ve Kapalı Sistemlerde Personel Yönetimi
  Eşitlik İlkesi
  Liyakat İlkesi
  Kariyer İlkesi
  Memur Olmanın Şartları
  Ücret Sistemleri
  Memurların Hakları ve Yükümlülükleri
  Derece İlerlemesi
  Kademe İlerlemesi
  Personel Yönetiminde Sınıflandırma
  Personel Yönetiminde Disiplin
  Personel Hak ve Yetkileri
 • İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, kamu personel yönetimi ile özel kesim persone yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
  Kamu personel yönetiminin evrimi
  Çağdaş personel yönetimindeki genel ilkeler (liyakat, kariyer, sınıflandırma, eşitlik, güvence, yansızlık ve yeterli ücret ilkeleri
  İnsan kaynakları yönetiminin amaçları ve özellikleri
  İnsangücü planlaması
  Kamu hizmetlerine giriş Hizmetiçi eğitim
  Kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar, Uygulamalar ve Yaklaşımlar
  Kamu yöneticisi yetiştirilmesinde eğitim yöntemleri, Hizmet içi eğitim etkinliklerinde değerlendirme konuları
  Performans yönetimi ve Türk kamu yönetiminde uygulanması
  Kamu Personelin değerlendirilmesi ve yüksetilmesi, uygulanan teknikler
  Kamu görevlilerinin aylık ve ücret rejimleri
  Kamu görevlilerinin statüsü
  Kamu görevlilerinin sendikal hakları ve yönetime katılması
  Türkiye’de kamu personel yönetiminin sorunları ve çözüm yolları
  Genel değerlendirme
  Final sınavı
 • Kamu Personel Yönetimi ödev yapılır
  Kamu Personel Yönetimi proje yapılır
  Kamu Personel Yönetimi tez hazırlanır
  Kamu Personel Yönetimi makale yazılır
  Kamu Personel Yönetimi ders notları
  Kamu Personel Yönetimi sunum ödevi
  Kamu Personel Yönetimi yüksek lisans

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi

[metaslider id=1153]

Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Banka Muhasebesi
 • Betimsel ˜statistik
 • Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
 • Dönemiçi İşlemleri Muhasebesi
 • Dönemiçi İşlemleri Muhasebesi Uygulamaları
 • Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi
 • Dönemsonu İşlemleri Muhasebesi Uygulamaları
 • Finansal Yatırım Araçları
 • Finansal Yönetim
 • Fransızca I
 • Fransızca II
 • İngilizce I
 • İngilizce II
 • İnşaat Muhasebesi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İşaret Dili
 • İşletme
 • Makro Ekonomi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mesleki Bilgi ve Belgeler
 • Mesleki Yabanc Dil I
 • Mesleki Yabanc Dil II
 • Mikro Ekonomi
 • Muhasebe Denetimi
 • Ofis Programları I
 • Ofis Programları II
 • Paket Programlar II
 • Paket Programlar I
 • Staj
 • Şirketler Muhasebesi
 • Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • Ticari Matematik
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Türk Dili I
 • Türk Dili II
 • Türk Vergi Sistemi
 • Üniversite Seçimlik Ders
 • Vadeli İşlemler Piyasası
 • Vergi Hukuku

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Introduction to Business Management ödev yapılır

Introduction to Business Management ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

 

 • Introduction to Business Management dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine hızlı katkı sunulur. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans yapan, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere yardımcı olunur.

 •  ödev yapılır
  proje yapılır
  tez hazırlanır
  makale yazılır
  ders notları
  sunum ödevi
  yüksek lisans
 • Introduction to Business Management ile ilgili aramalar
  introduction to business kadri mirze pdf
  introduction to business ders notları
  introduction to business management pdf
  introduction to business sınav soruları
  kadri mirze işletme kitabı pdf
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Financial Management

Financial Management ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

Financial Management dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

Ödev
Proje
Tez
Makale
Sunum
Assignment
Çeviri
Sunum
Tez hazırlama
Tez düzenlemesi
Literatür taraması
Essay ödevi yapılır
Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine hızlı katkı sunulur. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans yapan, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere yardımcı olunur.

Financial Management ödev yapılır
Financial Management proje yapılır
Financial Management tez hazırlanır
Financial Management makale yazılır
Financial Management ders notları
Financial Management sunum ödevi
Financial Management yüksek lisans

ödev sitesi, ödev yapanlar, ödev yapılır, ödev yaptırmak, Financial Management, Financial Management makale ödevi, Financial Management ödev, Financial Management proje, Financial Management proje örnekleri, Financial Management sunum ödevi, Financial Management tez örnekleri, Financial Management tez yazılır, üniversite ödev sitesi

Financial Management ödev yapılır

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Civil Society and State

Civil Society and State ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

Civil Society and State dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

Ödev
Proje
Tez
Makale
Sunum
Assignment
Çeviri
Sunum
Tez hazırlama
Tez düzenlemesi
Literatür taraması
Essay ödevi yapılır
Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine hızlı katkı sunulur. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans yapan, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere yardımcı olunur.

Civil Society and State ödev yapılır
Civil Society and State proje yapılır
Civil Society and State tez hazırlanır
Civil Society and State makale yazılır
Civil Society and State ders notları
Civil Society and State sunum ödevi
Civil Society and State yüksek lisans

ödev sitesi, ödev yapanlar, ödev yapılır, ödev yaptırmak, Civil Society and State, Civil Society and State makale ödevi, Civil Society and State ödev, Civil Society and State proje, Civil Society and State proje örnekleri, Civil Society and State sunum ödevi, Civil Society and State tez örnekleri, Civil Society and State tez yazılır, üniversite ödev sitesi

Civil Society and State ödev yapılır

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

International Finance ödev yapılır

International Finance ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

International Finance dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev
  Proje
  Tez
  Makale
  Sunum
  Assignment
  Çeviri
  Sunum
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır
  Tez yazım kılavuzuna göre tez düzenlemesi

 

 • International Finance ödev yapılır
  International Finance proje yapılır
  International Finance tez hazırlanır
  International Finance makale yazılır
  International Finance ders notları
  International Finance sunum ödevi
  International Finance yüksek lisans

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Dağıtım Kanalları ve Lojistik

Dağıtım Kanalları ve Lojistik ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tez yazma, proje yapımında, ödev hazırlamada, sunum , makale, essay ödevleri hazırlamada ingilizce ve Türkçe olarak yapılır. Ödeviniz, projeniz, teziniz, makaleniz var yazdırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere verdiğimiz akademik desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu arıyorum, proje örnekleri arıyorum, tez örnekleri arıyorum diyen öğrencilere yardımcı olunur.

 • Haftalık konular
  Giriş: Ders hakkında Bilgilendirme ve Genel Kavramlar
  Pazarlama Kanalları-1
  Pazarlama Kanalları-2
  Dağıtım Alternatifleri ve Stratejileri-1
  Dağıtım Alternatifleri ve Stratejileri-2
  Perakendecilik-1
  Perakendecilik-2
  Çalışma Haftası
  Ara sınav
  Lojistik Yönetimi
  Küresel Lojistik
  Elektronik Tedarik Zincir Yönetimi-1
  Elektronik Tedarik Zincir Yönetimi-2
  Ticari Pazarlama ve Merchandising(Tanzim-Teşhir)
  Ticari Pazarlama ve Kategori Yönetimi
  Dağıtım Stratejileri ile Müşteri-Tüketici Değeri Yaratmak
  Çalışma Haftası
  Final Sınavı
 • Giriş: Ders hakkında Bilgilendirme ve Genel
 • Kavramlar
  Pazarlama Kanalları-1
  Pazarlama Kanalları-2
  Dağıtım Alternatifleri ve Stratejileri-1
  Dağıtım Alternatifleri ve Stratejileri-2
  Perakendecilik-1
  Perakendecilik-2
  Lojistik Yönetimi
  Küresel Lojistik
  Elektronik Tedarik Zincir Yönetimi-1
  Elektronik Tedarik Zincir Yönetimi-2
  Ticari Pazarlama ve Merchandising(Tanzim-Teşhir)
  Ticari Pazarlama ve Kategori Yönetimi
  Dağıtım Stratejileri ile Müşteri-Tüketici Değeri yaratmak

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.