[metaslider id=1153]

 • Konular
  Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi
  Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi
  Bilanço ve Gelir Tablosu
  Bilanço ve Gelir Tablosu
  Bilanço ve Gelir Tablosu
  Muhasebe İşlemleri
  Muhasebe İşlemleri
  Muhasebe İşlemleri
  Program Kurmak
  Program Kurmak
  Paket Program Kullanımı
 • Dersin İçeriği
  Temel Muhasebe Denklemi, Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi
  Muhasebe İşlemlerinde Düzenlenecek Belgeler ve Uygulamalar
  Şirket ve Dönem Açma ve Kapama İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Kur Takibi Modülü, Şirket ve Dönem Açma ve Kapama İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Kur Takibi Modülü, Raporlar
  Alt Hesap Açılışları, Açılış ve Kapanış Fişleri, 100 Kasa Hesabı İşleyiş ve Uygulamaları, Dövizli Kasa ve Kur Değerleme
  101 Alınan Çekler, 102 Bankalar, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri,108 Diğer Hazır Değerler Hesapları ve Uygulamalar
  120 Alıcılar, 121 Alacak Senetleri Hesapları ve Uygulamalar
  150 İlk Madde ve Malzeme, 153 Ticari Mallar, 159 Verilen Sipariş Avansları – İthalat Muhasebe Kayıtları
  180 Gelecek Aylara Ait Giderler, KDV Hesapları ve Aylık KDV Tahakkuku, 195 İş Avansları ve Masraf Listesi Hazırlama ve Kaydetme
  Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar
  300 Banka Kredileri, 320 Satıcılar, 321 Borç Senetleri, 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar, 381 Gider Tahakkukları
  500 Sermaye, 600 Yurtiçi Satışlar, 610 Satıştan İadeler, 611 Satış İskontoları
  Maliyet Hesapları ve Nazım Hesaplar
  Dönemsanu kapanış İşlemleri ve Raporlar
  Sunum
Bilgisayarlı Muhasebe ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.