Ödev yaptığımız dersler toplu olarak aşağıda bulabilirsiniz. Sadece ödev ile ilgili değil, aynı zamanda tez, proje, makale, essay hazırlama gibi akademik konularda hizmet vermekteyiz. Aşağıda ödev yaptığımız sosyal bilimler derslerini görmektesiniz. Sosyal bilimler yanında mühendislik bilimleri, fen edebiyat, mimarlık , sağlık, tıp ödevlerini de yapmaktayız.

[metaslider id=1153]

Ödev-Proje-Tez-Makale Yazdığımız Dersler

Ödev yapan ekibimiz deneyimli bilgi birikimine sahip, genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Ödev, ödev konusu, ödev örnekleri, örnek ödevler, üniversite ödevleri, ödev nasıl yapılır, proje, nasıl yapılır, tez nasıl yazılır, makale nasıl yazılır hakkında destek almak isteyenlere destek verilir.

Verdiğimiz Akademik Hizmetler

Tez : Tez yazım aşamalarında destek vermekteyiz. Tez merkezi olarak, tez yazdırmak istiyorum diyen tüm öğrencilere hizmet vermekteyiz. Tez nasıl yazılır, tez konusu nasıl seçilir, tez düzenlemesi nasıl yazılır bu noktalaeda da yardımcı olmaktayız.

Ödev : Ödevim var, ödev hazırlamam lazım, ödevimi yapamıyorum destek almak istiyorum diyen tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Üniversite ödevleri nasıl yapılır, ödev yaparken neye dikkat etmeli, bu ve buna benzer konularda da destek olunur.

Proje : Proje hazırlaması gereken üniversite öğrencilerine proje hazırlamada destek vermekteyiz. Proje konusu, proje yazımı ile ilgili destek almak için aramanız yeterlidir. Proje nasıl yapılır, proje yaparken nelere dikkat edilmeli gibi hususlarda da yardımcı olmaktayız.

Makale : Makale yazımında akademik destek almak isteyen üniversite öğrencilerine makale yazmada, makale nasıl yazılır, makale yazarken nelere dikkat etmek gerekir, bu gibi konularda da destek vermekteyiz.

Konu : Konu seçiminde hizmet vermekteyiz. Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, makale konusu nasıl bulabilirim, nasıl seçebilirim diyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine destek olmaktayız.

Tez düzenlemesi : Üniversitenizin tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazdığınız tezin düzenlemesini yapıp teslim etmekteyiz. Tez düzenlemesi nedir, tez düzenlemesi nasıl yapılır, tez düzenlemesi yaptırmak istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz arayın destek verelim.

Ders notları: Ders notları arıyorum, ders notu lazım, ders notları var mı, ders notları sitesi arıyorum diyen öğrenciler ders notları için sitede arama yapabilir. Bazı derslerin notlarına ulaşabilirsiniz diğerlerini de kısa sürede eklemeye devam edeceğiz. Bunun yanında ödev hazırlama rehberi, proje hazırlama rehberi, tez hazırlama rehberi kılavuzlarını sitede bulabilirsiniz.

  • Ödev Tez Proje Makale Dokumanları

  • Üniversite Ödev Nasıl Hazırlanır Tıklayın

  • Ödev Hazırlama Rehberi için tıklayın

  • Yüksek Lisans Ödev Rehberi tıklayın

  • Bilimsel araştırma ödevi nasıl hazırlanır örnekleri için tıklayın

  • Mühendislik ekonomisi ders notları inceleyin

  • Elektrik elektronik ders notları tıklayın

  • Yüksek lisans düzeyinde örnek tez inceleyin

  • Spss verileri nasıl yorumlanır tıklayın

  • İnsan kaynakları yönetimi inceleyin

 

Destek verdiğimiz dersler

  • AB Sosyal Politikası tez hazırlama
    Abnormal Behaior
    Academic English
    Advanced Cultural Studies
    Advanced Readings in Turkish Sociology
    Adli Tıp ödev hazırlama
    Administrative Law
    Afet Yönetimi
    Agricultural Economics
    Aktüerya Modelleri
    American Foreign Policy
    American Politics
    Anadolu Kentleri
    Analyse du Roman
    Anayasa Hukuku
    Anıt Mimari Semineri
    Anket Düzenleme
    Anthropology in Modern Turkey
    Antik Çağ Sanatı proje hazırlama
    Applied Analysis on Social and Economic Change
    Applied Econometrics tez hazırlama
    Applied Economics of Sports
    Araştırma Projesi
    Araştırma Yöntemleri
    Arkeolojiye Giriş tez hazırlama
    Arupa Birliği Ekonomisi
    Arupa Birliği Hukuku
    Arupa Birliği Ülkeleri
    Arupa Sanatı ödev hazırlama
    Arupa’da Rönesans ve Reform
    Asian World Politics
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
    Avukatlık Hukuku
    Balkanlar’da Siyasi Gelişmeler
    Banka Hukuku
    Banka İşlemleri Muhasebesi
    Banka Muhasebesi ve Raporlama
    Bankacılık ve Banka Hukuku
    Bankacılık Ekonomisi
    Bankacılık Hukuku tez hazırlama
    Bankacılık Teorisi ve Politikası
    Bankacılıkta veri Analizi
    Bankacılıkta Etik İlkeleri
    Bankacılıkta Kredi Yönetimi
    Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
    Bankalarda Bağımsız Denetim proje hazırlama
    Bankalarda Finansal Yönetim
    Bankalarda Stratejik Yönetim
    Banking and Monetary Policy
    Banking Applications
    Basic Academic Skills
    Beylikler ve Erken Osmanlı Mimarisi
    Bilim Tarihi ödev hazırlama
    Bilgi Güenliği Yönetimi
    Bilgi İşlem
    Bilgi Teknolojileri
    Bilgisayar
    Bilgisayar
    Bilgisayarlı Muhasebe
    Bilgisayarlı Uygulamalı İstatistik
    Bilim Tarihi tez hazırlama
    Bilim Tarihi ve Felsefesi
    Bilimin Tarihsel Gelişimi
    Bilimsel Araştırmaya Hazırlık
    Bireysel İş Hukuku
    Bitirme
    Biyoçeşitlilik
    Biyogüvenlik
    Biyoistatistik
    Bizans El Sanatları
    Bizans Sanatı
    Borçlar Genel Hukuku
    Borçlar Hukuku
    Borçlar Hukukuna Giriş
    Borçlar Özel Hukuku ödev hazırlama
    Bureaucracy
    Business Correspondence
    Business English
    Business Finance
    Business Management
    Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi
    Calculus
    Ceza Genel Hukuku proje hazırlama
    Ceza Hukuku
    Ceza Özel Hukuku tez hazırlama
    Ceza Usul Hukuku
    Civil Society
    Civil Society and State
    Citizenship and Foreigners Law
    Citizenship and Migration
    City and Culture istanbul
    Coğrafyada İstatistik Metotları
    Commercial Law
    Comparative Enironmental Policy
    Comparative Local Goernments
    Comparative Minority issues
    Comparative Politics
    Comparative industrial Policies
    Comperatie Foreign Policy Analysis
    Conduct of Foreign Policy
    Conflict Resolution and Crisis Management
    Constitutional Law
    Contemporary Sociological Theory
    Courants Linguistiques
    Creative Writing ödev hazırlama
    Cultural Studies proje hazırlama
    Culture and Behavior
    Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri
    Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi tez hazırlama
    Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi
    Cumhuriyet Döneminde Siyasal Hayat
    Current international issues
    Currents issues in Turkish Economy
    Currents issues in Turkish Politics
    Currents issues in World Economy
    Çağdaş Kafkasya Deletleri ve Toplulukları Tarihi
    Çağdaş Siyasal Sistemler
    Çağdaş Türk Sanatı
    Çalışma ve Endüstri İlişkileri
    Çalışma ve Toplum
    Çalışma Ekonomisi Araştırmaları
    Çalışma Ekonomisi Araştırmalarına Giriş
    Çalışma Hayatında Farklılıkların Yönetimi
    Çalışma İktisadı
    Çalışma Psikolojisi
    Çalışma Sosyolojisi
    Çalışma Sosyolojisi Araştırmaları
    Çalışma Sosyolojisi Araştırmalarına Giriş
    Çevre Hukuku
    Çini Seramik Sanatı tez hazırlama
    Çok Amaçlı Karar Alma
    Çok Değişkenli Analiz proje hazırlama
    Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
    Dağıtım Kanalları ve Lojistik
    Davranış Bilimleri
    Davranışsal İktisat
    Debate on Turkish Modernization
    Debates in Social Policy and Governance
    Development Economics
    Değer Yönetimi
    Değişim Yönetimi
    Devlet Borçları
    Devlet e Ekonomi
    Devletler Özel Hukuku
    Devletler Umumi Hukuku
    Democracy and Democratization
    Demografi
    Denetim Hukuku ödev hazırlama
    Deney Tasarımı
    Deniz Hukuku
    Deniz Ticareti Hukuku
    Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
    Diplomacy
    Diplomatic Correspondence
    Diplomatic History
    Doğada Fizik proje hazırlama
    Doğrusal Olmayan Programlama
    Dokuma Sanatı
    Dünya Edebiyatı tez hazırlama
    Dünya Ekonomisi
    Düşünce Tarihi
    Dynamics of Globalization
    Econometrics
    Economic and Social Aspects of Globalization
    Economic Anthropology
    Economic Development and Social Change
    Economic Growth
    Economic History
    Economic History of Turkey
    Economic Policy
    Economic Theory ofndex Numbers
    Economics of Antitrust and Regulation
    Economics of Sports
    Economics of the European Union
    Economy and Politics in Modern Turkey
    Edebiyat ve Müzik
    Ekonometri
    Ekonometri Uygulamaları
    Ekonometride Paket Programlar
    Ekonometrik Modeller
    Ekonometriye Giriş proje hazırlama
    Ekonomik Göstergeler
    Ekonomik Mali ve Sosyal Göstergeler
    Ekonomik Planlama ve Planlama Politikası
    Ekonomik Sistemler tez hazırlama
    Elections and voting Behavior in Turkey
    Elektronik Pazarlama
    Evlilik Birliği
    Emek Piyasalarında Risk Grupları
    Emek, Toplum ve Devlet
    Emerging issues in World Politics
    Envanter Bilanço
    Envanter ve Bilanço
    Enanter ve Finansal Tablolar
    Endülüs Tarihi ve Medeniyeti
    Endüstri İlişkileri
    Endüstriyel Pazarlama ödev hazırlama
    Enerji Ekonomisi ve Politikaları
    Environment and Society
    Environmental Economics
    Environmental Management
    Environmental Policies
    Environmental Politics
    Epigrafi
    Vergi Hukuku
    Vergi Politikası
    Vergi Sistemi proje hazırlama
    Vergi Uygulamaları
    Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi
    Vergi Yargısı tez hazırlama
    Ergonomi
    Veri Madenciliği
    Veri Tabanı Yönetimi
    Eşya Hukuku
    Etik Yönetim
    European Law
    European Union
    European Union and Problems of integration
    European Union and Turkey
    European idea and Turkey
    Fachübersetzen: Literatur
    Far East Studies
    Fieldwork and Seminar
    Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
    Financial Accounting
    Financial Management
    Finans
    Finans Aktüeryası
    Finans Matematiği
    Finansal Düzenlemeler
    Finansal Ekonometri
    Finansal Kurumlarda Kurumsal Yönetim
    Finansal Matematik proje hazırlama
    Finansal Muhasebe Uygulamalar
    Finansal Muhasebe Uygulamaları
    Finansal Pazarlar ve Menkul Kıymetler
    Finansal Piyasalarda Modelleme
    Finansal Tablolar Analizi tez hazırlama
    Finansal Tablolar ve Analizi
    Finansal Yönetim
    Finansman Yönetimi
    Finansta Kantitatif Teknikler
    Firma Değerlemesi
    Fiziğin Kuramları
    Foreign Trade
    Fotoğrafçılık
    Fransız Romanı
    Game Theory
    Gazel Şerhleri
    Geç Dönem Osmanlı Mimarisi
    Gelir Dağılımı
    Gelişme Sosyolojisi
    Gender and Culture in Turkish Society
    Gender Studies
    Genel Hukuk proje hazırlama
    Genel İşletme
    Genel Kamu Hukuku
    Genel Matematik
    Genel Muhasebe
  • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
    Girişimcilik ve Mikro Finansman
    Global Culture tez hazırlama
    Global Political Economy
    Global Social inequalities
    Globalization and Regionalism
    Güncel Ekonomik Sorunlar
    Güncel Finansal Sorunlar
    Güzel Sanatlar
    Health Economics
    Heykel Semineri ödev hazırlama
    Hipotez Testleri
    Historical Sociology
    History and Politics of Caucasus and Central Asia
    History of Economic Thought
    History of Modern Middle East
    History of Philosophy proje hazırlama
    History of Political Thought
    History of Sociological Thought
    History of Turkish Political Thought
    History of Turkish Politics
    Hizmet Pazarlaması
    Hukuk Başlangıcı
    Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
    Hukuk Mesleği ve Etik
    Hukuka Giriş
    Hukukun Temel İlkeleri
    Hukukun Temel Karamları
    Human Rights tez hazırlama
    Human Rights and Freedoms
    Human Rights Law
    Humanities
    Individuals & Society & Sports
    Industrial Economics
    Institutions and Economic Development
    Intellectuals and Society
    Intercultural Perspectives on Family
    International Economics
    International Finance
    International Law
    International Migration
    International Migration and Change
    International Monetary Economics
    International Organizations
    International Political Economy
    International Politics
    International Relations
    International Taxation
    Introduction to Accounting
    Introduction to Anthropology
    Introduction to Business
    Introduction to Business Management
    Introduction to Economics
    Introduction to Law proje hazırlama
    Introduction to Ottoman Turkish
    Introduction to Philosophy tez hazırlama
    Introduction to Political Science
    Introduction to Psychology
    Introduction to Sociology
    Introduction to international Relations
    Issues of identity in Europe
    Issues in EU Politics
    Issues in the Middle East
    İcra ve İflas Hukuku
    İç Denetim
    İdare Hukuku
    İdare Hukuku ve İdari Yargı
    İdari Yargı
    İhracat Yönetimi
    İkonografi
    İktisada Giriş
    İktisadi Analiz
    İktisadi Büyüme
    İktisadi Coğrafya
    İktisadi Doktrinler
    İktisadi Düşünce ve Sistemler
    İktisadi Düşünce Tarihi
    İktisadi Entegrasyon
    İktisadi Göstergeler
    İktisadi İstatistiklerin Analizi
    İktisadi Kalkınma ödev hazırlama
    İktisadi Planlama
    İktisadi Sistemler
    İktisat tez hazırlama
    İktisat Felsefesi
    İktisat Politikası
    İktisat Sosyolojisi
    İktisat Tarihi
    İktisat Tarihinde Kaynaklar ve Belgeler
    İktisatta Araştırma ve Yazma
    İleri Analiz
    İleri Deney Tasarımı
    İleri Düzey Osmanlı Türkçesi
    İleri Regresyon Analizi
    İlhanlı Timurlu Sanatı proje hazırlama
    İmar ve Şehircilik Hukuku
    İngilizce Hukuk Dili
    İngilizce Okuma ve Konuşma
    İnsan Hakları Kuramı
    İnsan Kaynakları
    İnsan Kaynakları ve Perpektifinden Liderlik Çalışmaları
    İnsan Kaynakları Planlama ve Temin Süreçleri
    İnsan Kaynakları Yönetimi
    İslam Öncesi Türk Sanatı
    İstanbul Bizans Anıtları Semineri
    İstanbul Folkloru Araştırmaları
    İstanbul Kent Dokusu
    İstanbul Müzeleri
    İstanbul Semtleri tez hazırlama
    İstanbul: Mekan ve Kültür
    İstanbul’da Tarih ve Mekan
    İstanbul’un Fetihten Önceki Tarihi Mekanları
    İstatistiğe Giriş
    İstatistik
    İstatistikçiler için İşletme
    İstatistiksel Analiz
    İstatistiksel Düşünme
    İstatistiksel Güvenilirlik Analizleri
    İstatistiksel Kalite Kontrol
    İstatistiksel Okur yazarlık
    İstatistiksel Paket Programları
    İstatistiksel Tahmin Teknikleri
    İstatistiksel Yazılımlar
    İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları
    İstihdam ve İşsizlik
    İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri
    İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırmaları
    İş e Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırmalarına Giriş
    İş Hayatı için İngilizce
    İş Hukuku
    İş Yazışmaları
    İşaret Dili tez hazırlama
    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
    İşletme ödev hazırlama
    İşletme ve Toplum proje hazırlama
    İşletme vergiciliği ve vergi Planlaması
    İşletme Finansmanı
    İşletme Yönetimi
    İşletmecilik Seminerleri
    İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme
    İşletmelerde Simülasyon Teknikleri
    İşletmeye Giriş
    İş Yaşam Dengesi
    Kafkasya ve Orta Asya Çalışmaları
    Kalitatif Araştırmalar
    Kalite Yönetimi
    Kalkınma ve Çevre
    Kalkınma Ekonomisi
    Kalkınma İktisadı
    Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
    Kamu Bütçesi
    Kamu Diplomasisi
    Kamu Ekonomisi
    Kamu İhale Mevzuatı
    Kamu Kesimi Ekonomisi
    Kamu Maliyesi
    Kamu Personel Yönetimi
    Kamu Personeli Yönetimi
    Kamu Yönetimi
    Kamu Yönetiminde Güncel Tartışmalar
    Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
    Kamu Yönetimine Giriş
    Kantitatif İktisat tez hazırlama
    Karar Destek Sistemleri
    Karar Teorisi
    Kariyer Planlama e Yönetimi
    Kariyer Yolu
    Kariyer Yönetimi
    Karşılaştırmalı Emek Piyasaları
    Karşılaştırmalı Politik Ekonomi
    Karşılaştırmalı Siyaset
    Kategorik veri Analizi proje hazırlama
    Kazı Teknikleri
    Kent Sosyolojisi
    Kentleşme Politikası
    Kıymetli Evrak
    Kişisel Satış Teknikleri
    Kitap Sanatları
    Klasik Osmanlı Mimarisi
    KOBİ’lerde İstihdam ve Çalışma İlişkileri
    Koç İşletmecilik Seminerleri
    Kombinatorik
    Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
    Kriminoloji
    Kurgu ve Siyaset
    Kurumsal İmaj tez hazırlama
    Kurumsal Yönetim ve Muhasebe
    Küçük Buluntu Çizimi
    Kültür Tarihi
    Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi
    Küresel Kamusal Mallar
    Küresel Politik Ekonomi
    Küresel Şehirler ödev hazırlama
    Küreselleşme, Üretim ve İstihdam
    Küreselleşmenin Kurumsal Yapısı
    Labor Economics
    Labor Market Analysis
    Labour Law
    Language, Culture and Society
    Law and Economics
    Law of Obligations
    Law of the Sea
    Literary Text and Social Life
    Local Governments
    Macroeconomics
    Maden Sanatı
    Makro Ekonometri
    Makro Ekonomi
    Makro İktisat
    Makro Pazarlama
    Mali Hukuk proje hazırlama
    Mali Sosyoloji tez hazırlama
    Mali Tablolar Analizi
    Maliye
    Maliye Politikası
    Maliye Tarihi
    Maliye Teorisi
    Maliyet Muhasebesi
    Maliyeye Giriş
    Management and Organization
    Mass Communication
    Matematik İstatistik
    Matematiksel İktisat
    Matematiksel İstatistik
    Matematiksel Programlama
    Mathematical Economics
    Medeni Hukuk
    Medeni Usul Hukuku
    Medeniyetler Tarihi
    Media and Foreign Policy
    Media and Politics
    Mediterranean Politics
    Medya Siyaset İlişkisi
    Mesleki İngilizce
    Mesleki Yabancı Dil
    Meslekler Sosyolojisi
    Methodology of Social Sciences
    Metinlerle Eski Türk Edebiyatı
    Metropolitan Administrations
    Microeconomics tez hazırlama
    Middle Eastern and North African Studies
    Mikro Ekonometri
    Mikro Ekonomi
    Mikro İktisat
    Miras Hukuku
    Mitoloji
    Model Kurma Teknikleri
    Modern Sanat proje hazırlama
    Modern Şiir Eleştirisi Teknikleri
    Monetary Theory
    Muhasebe
    Muhasebe Bilgi Sistemi
    Muhasebe Denetimi
    Muhasebe Denetimi Uygulamaları
    Muhasebe Hukuk İlişkileri
    Muhasebe Meslek Hukuku
    Muhasebe Seminerleri
    Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
    Muhasebe Standartları
    Müzecilik
    Nanoteknoloji
    National Security
    Nationalism and Nation States
    Nicel Karar Yöntemleri
    Nümizmatik
    Okuma Kültürü
    Olasılığa Giriş
    Olasılık ödev hazırlama
    Olaylarla Finansal Yönetim
    Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası
    Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Yapısı
    Osmanlı Döneminde Siyasal Hayat
    Osmanlı Hanedan Türbeleri tez hazırlama
    Osmanlı Mimarları proje hazırlama
    Osmanlı Mimarlık Teşkilatı
    Osmanlı Sanatının Arşiv Kaynakları
    Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasa Tarihi
    Osmanlıca
    Ottoman Diplomatic History
    Ottoman Social Life
    Oyun Kuramı
    Öngörü Teknikleri
    Örgüt Kültürü
    Örgüt Tasarımı
    Örgütsel Daranış
    Örgütsel İletişim
    Örnekleme
    Örnekleme Teorisi
    Özel Emeklilik Sistemleri
    Özgürlükler Hukuku
    Paleografi
    Panel veri Ekonometrisi
    Para ve Banka
    Para ve Bankacılık
    Para Politikası tez hazırlama
    Para Politikası ve Merkez Bankacılığı
    Para Teorisi
    Parametrik Olmayan İstatistik
    Pazarlama proje hazırlama
    Pazarlama Araştırması
    Pazarlama ve Halkla İlişkiler
    Pazarlama Etiği
    Pazarlama Halkla İlişkileri
    Pazarlama İlkeleri
    Pazarlama Simülasyonu
    Pazarlama Yönetimi
    Pazarlama Yönetimi Seminerleri
    Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar
    Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi
    Pazarlamaya Giriş
    Philosophy of Science
    Philosophy of Social Sciences
    Political Behavior
    Political Economy of the Third World
    Political Geography
    Political History
    Political Philosophy tez hazırlama
    Political Psychology
    Political Science ödev hazırlama
    Political Science Texts
    Political Sociology
    Political Systems
    Political Theory proje hazırlama
    Political Theory and Globalization
    Political ideologies
    Politics and Cinema
    Politics and Literature
    Politics and Society in Latin America
    Politics of Global Finance
    Portföy Yönetimi
    Private international Law
    Principles of Economics
    Principles of Taxation
    Programlama Dilleri
    Proje Analizi
    Proje Yönetim İlkeleri
    Proje Yönetimi
    Public Administration in Turkey
    Public Diplomacy
    Public Finance
    Racism and AntiRacism
    Reading and Speaking in English
    Readings in Economics
    Readings in Ethnography
    Readings in Social and Cultural Anthropology
    Refah Ekonomisi
    Regional Economics tez hazırlama
    Regresyon Analizi
    Reklamcılık proje hazırlama
    Religion and Politics
    Research Methods in Economics
    Research Project
    Research Workshop
    Research in Social and Economic Change
    Resmi İstatistikler
    Restorasyon ve Koruma
    Risk Analizi
    Risk Disaster and Society
    Roma Özel Hukuku
    Rölöve
    Rural Structure and Social Change
    Russian World Politics
    Sanat Dili
    Sanat Sosyolojisi
    Sanat Tarihi
    Sanat Tarihi Yazarlığı
    Sanat Tarihine Giriş
    Sanayileşme ve Emek Süreci
    Sanayileşmenin Ekonomi Politiği
    Satış Yönetimi
    Sayısal Çözümleme
    Sayısal Yöntemler
    Science and Society
    Scientific Methods and Thinking
    Security Studies
    Seçimlik Kültür Dersi ödev hazırlama
    Seçimlik Teknik
    Sektörel Muhasebe proje hazırlama
    Selçuklu Sanatı
    Selected issues in Turkish Politics
    Seminar on South East Europe
    Seminar in Economics
    Seminar in Turkish Economy
    Senaryo Örnek Metinler
    Senaryo Yazarlığı Bilgisi
    Sermaye Piyasaları
    Sermaye Piyasası
    Sermaye Piyasası Analizi
    Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Muhasebesi
    Sermaye Piyasası Hukuku
    Sigorta Hukuku
    Sigorta İşletmeleri ve Muhasebesi
    Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri
    Sigorta Teknikleri tez hazırlama
    Sivil Toplum ve Demokrasi
    Simülasyon ve Modelleme
    Sinema ve Edebiyat
    Siyaset Bilimi
    Siyaset Bilimine Giriş
    Siyaset Psikolojisi
    Siyaset Sosyolojisi
    Siyaset Teorisi proje hazırlama
    Siyasi Tarih
    Social Analysis of Nation and Ethnic Groups
    Social and Economic History of Turkey
    Social Movements
    Social Policy
    Social Problems
    Social Stratification and Mobility
    Social Work Practices
    Society and Arts
    Society and Education
    Sociological Perspectives
    Sociology
    Sociology of Change and Transition
    Sociology of Development
    Sociology of Elites, Opinion makers and intellectuals
    Sociology of Emotions
    Sociology of Family tez hazırlama
    Sociology of Gender
    Sociology of Health and illness
    Sociology of Knowledge
    Sociology of Law ödev hazırlama
    Sociology of Modernity
    Sociology of Religion
    Sociology of Small Groups
    Sociology of the Body proje hazırlama
    Sociology of the Middle east
    Sociology in Turkey
    Sosyal vatandaşlık ve Sosyal Politika
    Sosyal Bilimlerde Yöntem
    Sosyal Düşünceler Tarihi
    Sosyal Güvenlik
    Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
    Sosyal Güvenlik Hukuku
    Sosyal Güvenlik Teorisi
    Sosyal Planlama
    Sosyal Politikanın Güncel Sorunları
    Sosyal Politikaya Giriş
    Sosyal Psikoloji
    Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler
    Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı
    Sosyoloji tez hazırlama
    Special Topics in Economics
    State and Society in Comparative Perspectives
    Statistical Methods & Computer Applicationsn Social Sciences
    Statistics
    Stokastik Süreçler
    Stratejik Programlama
    Stratejik Yönetim
    Structure and Change in Ottoman Society
    Şehir Kültürü
    Şirketler Muhasebesi proje hazırlama
    Tam Zamanında Üretim
    Tarım Ekonomisi
    Tarım Sigortaları
    Tarımsal Pazarlama
    Tarihi Kentler Coğrafyası
    Taşıma Hukuku
    Tebligat Hukuku
    Teknik Analiz
    Teknik Resim
    Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
    Teknoloji İktisadı ve Politikası
    Temel Analiz
    Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
    Temel Ekonometri
    Temel Osmanlı Türkçesi
    Teminat Hukuku
    Terminoloji ödev hazırlama
    Tezhip Minyatür
    The Law of the Sea
    Theories of international Relations
    Ticaret Hukuku tez hazırlama
    Ticaret Hukukunun Genel Esasları
    Ticari Ceza Hukuku
    Ticari ve Mali Matematik
    Ticari Matematik
    Topics in Development Economics
    Topics in international Economics
    Toplam Kalite Yönetimi
    Toplu İş Hukuku
    Toplu Pazarlık Ekonomisi
    Toplu Pazarlık Politikaları
    Toplu Pazarlık Stratejileri
    Topluma Hizmet Uygulamaları
    Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika
    Toplumsal Cinsiyet Politikaları
    Toplumsal Gruplar
    Toplumsal Tarih proje hazırlama
    Tourism Management
    Trade Documents
    Turizm Ekonomisi
    Turkey EU Relations
    Turkish Economy
    Turkish Foreign Policy
    Turkish Greek Relations
    Turkish Political Culture and institutions
    Turkish Politics
    Tüketici Davranışları
    Tüketici ve Rekabet Hukuku
    Tüketici Hukuku
    Türev Piyasalar Analizi
    Türk Anayasa Hukuku
    Türk Dış Politikası
    Türk Dili tez hazırlama
    Türk Diplomasi Tarihi
    Türk Efsane İncelemeleri
    Türk vergi Hukuku
    Türk vergi Sistemi
    Türk Hukuk Tarihi
    Türk İktisat Tarihi
    Türk İş Sistemi
    Türk Mali Tarihi proje hazırlama
    Türk Sivil Mimarisi
    Türk İslam Düşünce Tarihi
    Türkiye Çevre Sorunları
    Türkiye Ekonomisi ödev hazırlama
    Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi
    Türkiye Muhasebe Standartları
    Türkiye Turizm Coğrafyası
    Türkiye’nin Kamu Yönetimi Yapısı
    Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
    Türkiye’’nin Yerel Yönetim Yapısı
    Türkiye’de Çalışma İlişkileri
    Türkiye’de Maliye Politikaları
    Türkiye’de Siyasal Hayat
    Türkiye’nin Sosyal Yapısı
    Türsel Muhasebe
    Uluslararası Bankacılık
    Uluslararası Ekonomi
    Uluslararası Finans
    Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
    Uluslararası Hukuk
    Uluslararası İktisat
    Uluslararası İlişkiler tez hazırlama
    Uluslararası İlişkiler Teorileri
    Uluslararası İşletmecilik
    Uluslararası Kuruluşlar
    Uluslararası Maliye
    Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
    Uluslararası Pazarlama proje hazırlama
    Uluslararası Sosyal Politika
    Uluslararası Toplumsal Hareketler
    Umumi Hukuk Tarihi
    Understanding Social Behaiour
    Uniersity Elective
    Urban Sociology
    USAEU Studies
    Uygarlık Tarihi
    Uygulamalı Çalışma Psikolojisi
    Uygulamalı Çalışma Sosyolojisi
    Uygulamalı Ekonometri
    Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi
    Uygulamalı İstatistik
    Ücret Teorisi ve Politikaları
    Üretim Yönetimi
    Üretim Yönetimi Seminerleri
    Üretim Yönetiminde Kantitatif Teknikler
    Ürün Geliştirme tez hazırlama
    Ürün Tasarlama ve Geliştirme
    War and Peace Studies
    Women Studies
    Work and Organization
    Yabancı Dil
    Yaratıcı Yazarlık
    Yatırım Analizi proje hazırlama
    Yatırım Yönetimi e Proje Değerlemesi
    Yayıncılık ve Editörlük
    Yeni Sosyal Hareketler
    Yerel Yönetimler Maliyesi
    Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
    Youth and Politics ödev hazırlama
    Youth and Popular Culture
    Yönetim Bilimi ve Teknikleri
    Yönetim Bilişim Sistemleri
    Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri
    Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri
    Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Araştırmaları
    Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Araştırmalarına Giriş
    Yönetim ve Organizasyon
    Yönetim Muhasebesi
    Yönetimde Karar verme Teknikleri
    Yöneylem Araştırması
    Yöneylem Araştırmasında Bilgisayar Uygulamaları
    Yöneylem Paket Programları
    Yöntem Bilim proje hazırlama
    Zaman Serileri Analizi
    Zaman Serisi Ekonometrisi

Yapılan aramalar

  • üniversite dersleri ile ilgili aramalar
  • üniversite dersleri nelerdir
  • üniversite dersleri konu anlatımı
  • üniversite dersleri video
  • üniversite bölümleri
  • üniversite dersleri ne zaman başlıyor
  • üniversite dersleri kaç saat
  • üniversite dersleri konu anlatımı video
  • üniversite dersleri puan hesaplama proje hazırlama

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.