Medeni Usul Hukuku

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Medeni Usul Hukuku

25 Nisan 2016 Genel Lisans Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Sunum Tez Tez hazırlama 0

Medeni Usul Hukuku dersi hakkında ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama ile ilgili akademik destek vermekteyiz. Ödev konusu, proje konusu, tez konusu ile ilgili destek almak isteyenlere yardımcı olunur.

 • Derste işlenen konular
  Medeni Usul Hukuku Kavramı, Medeni Usulün Amacı
  Hakimin Memnuiyeti ve Hakimin Reddi, Genel Olarak Salahiyet Kavramı
  Görev, Yetki
  Davada Taraflar, Dava Ortaklığı
  Davada Vekalet, Üçüncü Şahsın Yargılamaya Katılması, Tarafların Usuli İşlemleri
  Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya İlişkin İlkeler
  Dava ve Dava Çeşitleri, Dava Şartları
  Dava İkamesi
  Davalının Savunmaları ve Hakimin Rolü
  Cevap Layihası, Islah
  Dava Konusunun Temliki
  Tahkikat
  İspat, İspatın Konusu, İspat Yükü
  İkrar
 • Konular
  Medeni usul hukukunun konusu ve amacı, kaynakları ve yorumu, yargı teşkilatı
  Görev, genel ve özel mahkeme ayrımı, asliye ve sulh hukuk ayrımı, görev ve yetki kurumları arasındaki farklar
  Yetki, genel yetki ve özel yetki, kesin özel yetki kuralları ve kesin olmayan özel yetki kuralları
  Yetki itirazının şartları ve yetki sözleşmesi, görevsizlik ve yetkisizlik kararları, pratik çalışma
  Tabii hakim ilkesi, hakimlerin yasaklılığı ve reddi
  Yargılamaya hakim olan ilkeler taraf kavramı, maddi ve şekli teori, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, sıfat
  Davaya asli ve feri müdahale mecburi ve ihtiyari dava arkadaşlığı
  Dava çeşitleri, talep edilen hukuki korunmaya gore, dava konusu talebin niceliğine göre pratik çalışma
  Vize haftası
  Dava şartları ve ilk itirazlar dava açılması, dava dilekçesinin unsurları, davaya cevap
  Davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, ıslah ön inceleme, duruşma öncesi, duruşması sırası ve sonrası yapılacak işlemler
  İspat kavramı, ispatın konusu, ispat yükü dağılımı senetle ispat kuralı, senet, delil başlangıcı, delil sözleşmesi
  Takdiri deliller, bilirkişi, tanık, keşif
  Pratik çalışma
})