Uygulamalı Ekonometri dersi ile ilgili öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ödev yaptırmak isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine destek olduğumuz gibi proje hazırlama ve tez yazım aşamalarında da destek vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Uygulamalı Ekonometri hakkında danışmanlık verdiğimiz alanlar:

Ödev
Proje
Tez
Makale
Sunum
Assignment
Çeviri
Sunum
Tez
Düzenleme
Literatür

Dersin İçeriği : İktisat ve ekonometri içerikli bilimsel çalışmalarda; Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

Dersin amacı : Tek denklemli ekonometrik model çalışmalarının incelenmesi ders kapsamında
tartışılmaktadır. Çok denklemli ekonometrik model çalışmalarının incelenmesi ders kapsamında tartışılmaktadır

 • Konular
 • Ekonometri yazılımları, paket programları ve özellikleri,
 • Doğrusal regresyon modeli uygulamaları,
 • Basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları,
 •  Veri sorunları, küresel olmayan hatalar, parametre belirleme sorunu, model kurma hataları
 • En Küçük Kareler Yöntemi varsayımlarından sapmaların dikkate alındığı çalışmalar (Otokorelasyon, Değişen Varyans vs.)
 • Doğrusal olmayan regresyon,
 • Eşanlı denklem sistemleri,
 • Sınırlı bağımlı değiskenli modeller (Logit ve Probit Modelleri),
 • Zaman serisi modelleri (1. Hft): Durağanlık ve Nedensellik,
 • Zaman serisi modelleri (2. Hft): Durağanlık ve Eşbütünleşme,
 • Durağan olmayan seriler ve otokorelasyon,
 • Panel verilerinin kullanımı (Eşbütünleşmesiz),
 • Panel durağanlık ve eşbütünleşme modelleri,
 • Bilimsel bir çalışmanın oluşturulmasında ekonometrik uygulamanın konumlandırılması, genel değerlendirme ve sonuç.
Bu yazıyı okuyun:   Politics and Society in Latin America ödev yapılır

 

Uygulamalı Ekonometri
})
WhatsApp'tan bize yazın.