Uluslararası İlişkiler Teorileri ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum ödevi yapılır. Uluslararası İlişkiler Teorileri ödevi olan öğrencilere hemen hem İngilizce olarak hem de Türkçe olarak destek vermekteyiz. Ödev merkezi, ödev sitesi, tez merkezi olarak çalışan sitemiz sizlere de yardımcı olmaktadır.

[metaslider id=1153]

Uluslararası İlişkiler Teorileri dersi hakkında verdiğimiz akademik hizmetler

 • Ödev yapılır
  Proje hazırlanır
  Tez yazılır
  Makale yazılır
  Sunum hazırlanır
  Assignment
  Çeviri yapılır
  Sunum hazırlama
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine destek verilir.

 • Uluslararası İlişkiler Teorileri ödev yapılır
  Uluslararası İlişkiler Teorileri proje yapılır
  Uluslararası İlişkiler Teorileri tez hazırlanır
  Uluslararası İlişkiler Teorileri makale yazılır
  Uluslararası İlişkiler Teorileri ders notları

Lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine ödev desteği verdğimiz gibi proje hazırlama, tez yazma, tez önerisi hazırlama, tez taslağı, outline, taslak oluşturma konularında da yardımcı olmaktayız. Ayrıca makale yazdırmak, sunum hazırlatmak, çeviri yaptırmak istiyorum diyenlere de katkı verilir. Buna ilave olarak, tez yazım kılavuzuna uygun tez düzenlemesi yapılır, tez yazım kılavuzuna göre tezinizi uyarlamaktayız. Son olarak literatür taraması, tez taraması yapmaktayız.

Bu yazıyı okuyun:   Üniversite ingilizce ödevleri

Uluslararası İlişkiler Teorileri ödev, Uluslararası İlişkiler Teorileri proje, Uluslararası İlişkiler Teorileri ödev tez yazılır, Uluslararası İlişkiler Teorileri sunum, Uluslararası İlişkiler Teorileri makale, Uluslararası İlişkiler Teorileri , ödev yapılır, ödev yapanlar, ödev sitesi, üniversite ödev sitesi, ödev yaptırmak

Dersin Amacı :Uluslararası ilişkilerde teorik yaklaşım hususunda var olan klasik ve çağdaş yaklaşımların öğretilmesi ve teorik düşünme becerisinin kazanılması.
Dersin İçeriği :AB entegrasyonu ve Türkiye nin avrupalaşma ve AB ile olan entegrasonunu tarihi, felsefi ve siyasi veçhelerinin öğretilmesi.

Haftalık işlenen konular

 • Hafta Konu İlişiği
 • 1 Giriş
 • 2 Bir Akademik Çalışma Alanı Olarak Uluslararası İlişkiler
 • 3 Realizm
 • 4 Realizm
 • 5 Film Gösterimi: Lord of the Flies (1990)
 • 6 Liberalizm
 • 7 Film Gösterimi: Independence Day (1996)
 • 8 İnşacılık
 • 9 Film Gösterimi: Wag the Dog (1998)
 • 10 İngiliz Okulu
 • 11 Marksist Teoriler
 • 12 Uluslararası Ekonomi Politik
 • 13 Dış Politika
 • 14 Batı Dışı Dünya ve Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • 15 Sonuç
 • Derse Giriş ve tanışma
 • Uluslararası İlişkiler Teorisine Giriş Bir Sosyal Bilim Olarak Uİ Bir Siyasi Teori Olarak Uİ
 • Klasik Realizm Dunne et
 • Yapısal Realizm yada Neo-realizm Dunne
 • Liberalism Dunne
 • Neo-Liberalizm Dunne
 • Uluslararası Toplumcu Yaklaşım yada İngiliz Ekolu
 • Marxism ve Uİ 8
 • Eleştirel Teori ve Uİ
 • Constructivism 9
 • Post-Yapısalcılık ve Post-Modernite ve Uİ
 • Sömürge Sonrası Eleştiri (Post-Colonial Critique) ve Uİ
 • Yeşil Teori ve Uİ
 • Uİ ve Kürselleşme
Uluslararası İlişkiler Teorileri ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.