Toplu İş Hukuku ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]
Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.

Derste işlenen haftalık konular

 • Hafta Konular
  1 Toplu iş hukukuna giriş ve tarihsel gelişim, sendika özgürlüğü ve hakkı
  2 İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri
  3 İşçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, denetimleri, sona ermesi
  4 Sendika özgürlüğü ve iş güvencesi, toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yetki
  5 Toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması ve hükümleri
  6 Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı ve dönem konularının gözden geçirilmesi
  7 Arasınav
  8 Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları
  9 Arabuluculuk, grev ve lokavt
  10 Grev, lokavt ve pratik çalışmalar
  11 Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik hukukunun temel ilkeleri
  12 Kısa vadeli sigorta kolları
  13 Uzun vadeli sigorta kolları
  14 Genel sağlık sigortası
  15 Grup sunumları
  16 Dönemin gözden geçirilmesi, pratik çalışmalar
 • İşçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi
  Sendika özgürlüğü ve hakkı
  İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri
  İşçi ve işveren kuruluşlarına üyelik esasları
  Toplu iş sözleşmesi kavramı ve özellikleri
  Toplu iş sözleşmesinin yapılması
  Ara sınav
  Toplu iş sözleşmesinin hükümleri ve uygulanma alanı
  Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi
  Toplu iş uyuşmazlığı kavramı ve çözümü
  Arabuluculuk
  Grev ve lokavt kavramları
  Toplu hak uyuşmazlıkları, mahkeme ve özel hakeme başvurma
  Kanun dışı grev ve lokavt
 • İş Hukukunun konusu, niteliği, İş Hukukunun tarihi gelişimi, temel kavramları
  İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri İş sözleşmesinden doğan borçlar ve işin düzenlenmesi
  İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri İş sözleşmesinden doğan borçlar ve işin düzenlenmesi
  Ücret güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği
  İş sözleşmesini sona erdiren durumlar ve sona eren iş sözleşmesinin hukuki sonuçları
  Sendikalarla ilgili temel kavramlar, sendikacılığın gelişimi
  Ara Sınav
  sendika ve konfederasyonların kuruluşu, ve organları,
  sendika üyeliği, sendikanın faaliyetleri, gelir ve giderleri, denetimi ve sona ermesi
  Toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı, toplu iş sözleşmesinin oluşumu, toplu iş sözleşmesinden yararlanma
  Toplu iş sözleşmesinin hükümleri
  toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
  Grev hakkı ve kavramı, grevin uygulanması
  Lokavt ve toplu hak uyuşmazlığı ve mahkemeye başvurma
Bu yazıyı okuyun:   Türk İslam Düşünce Tarihi

 

Toplu İş Hukuku ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.