Sosyal Psikoloji ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]
Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.

 • Derste İşlenen Haftalık Konular
 • Sosyal Psikoloji Bilimi Sosyal Psikolojinin temel kavramları, Konusu ve alt alanları, Sosyal Psikoloji Kuramları
  Sosyal Psikolojide Araştırma Yöntemleri Araştırmanın tanımı, araştırmanın planlanması, bilimsel araştırma yöntemleri (Deneysel ve deneysel olmayan yöntemler), nitel araştırma yöntemleri
  Kişilik ve Kişilik Kuramları Kişiliğin tanımlanması, temel unsurları, kişiliği belirleyen faktörler, kişilik Kuramları, kişiliğin belirlenmesinde kullanılan Teknikler
  Benlik ve Benlik Kuramları Benlik ve benliğin gelişimi, benlik türleri, benlik Kuramları
  İnançlar ve Değerler İnanç kavramı ve türleri, değerler ve özellikleri, değerlerin diğer kavramlarla İlişkisi
  Toplumsal Roller ve Kültür Toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim ve kültür
  Ara Sınav
  Tutumlar ve Davranışlar-I Tutumların bileşenleri, tutumla ilgili kavramlar, tutumların özellikleri
  Tutumlar ve Davranışlar-II Tutumların oluşması, tutumların ölçülmesi, davranış ve tutum ilişkileri
  İkna ve Tutum Değişimi-I İkna yaklaşımları, ikna Kuramları, ikna edici iletişim
  İkna ve Tutum Değişimi-II İkna yoluyla tutum değişimi, Tutum değişimi faktörleri
  Tutum Değişimi Kuramları Tutum değişimi kuramları
  Kişilerarası Çekicilik ve yakın ilişkiler Kişilerarası çekiciliğin etkenleri, cinsiyet rolleri ve çekicilik, aşk ve türleri, yetişkinlerde romantik Bağlanma
  final
 • Sosyal Psikolojiye Giriş

  Sosyal Psikolojide Araştırma Metotları
  Sosyal Biliş
  Sosyal Biliş
  Sosyal Algı
  Sosyal Algı
  Ara Sınav
  Benlik
  Benlik
  Bilişsel Uyumsuzluk
  Bilişsel Uyumsuzluk
  Tutum ve Tutum Değişimi
  Tutum ve Tutum Değişimi
  Uyum
  Uyum
  Dönemin gözden geçirilmesi

 • Sosyal Psikoloji dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar
 • Ödev yapılır
  Proje hazırlanır
  Tez yazılır
  Makale yazılır
  Sunum hazırlanır
  Assignment
  Çeviri yapılır
  Sunum ödev hazırlama
  Tez hazırlama
  Tez düzenlemesi
  Literatür taraması
  Essay ödevi yapılır

 

Sosyal Psikoloji ödev yapılır
Bu yazıyı okuyun:   Finansal analiz teknikleri ödev
})
WhatsApp'tan bize yazın.