[metaslider id=1153]

Eşya Hukuku ödev yapılır.

 

 • Dersin İçeriği
 • Eşya Hukukunun Konusu, Ayni Hak Kavramı
 • Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Tabi Şeyler
 • Zilyetliğin Çeşitleri, Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı
 • Zilyetliğin Sona Ermesi, Zilyetliğin Korunması
 • Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu, Taşınmazlarda Hak Karinesi
 • Zilyetliğin Geri Verilmesinde Uygulanacak Hükümler
 • Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları, Tapu Sicil Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu, Tapu Siciline Hakim İlkeler
 • Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi Taşınmaza Ait Kütük Sahifesine Yapılacak Kayıtlar
 • Tapu Kütüğüne Yapılacak Kayıtların Hükmü ve Hükümsüzlüğü
 • Mülkiyet Kavramı, İçeriği, Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı
 • Mülkiyetin Çeşitleri: Paylı Mülkiyet ve Elbirliği Mülkiyet Kavramları
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille ve Tescilden Önce Kazanılması
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanılması, Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı, Taşınmaz Mülkiyetinin
 • Yatay ve Dikey Kapsamı, Arazide İnşa Olunan Şeyler Hakkındaki İlke ve İlkenin Yapının Haksız Olması
 • Halindeki Sonuçları, Arazide İnşa Olunan Şeyler Hakkındaki İlkenin İstisnaları
 • Teorik
 • Eşya Hukukunun Konusu
 • Ayni Hak Kavramı
 • Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler
 • Zilyetlik
 • Zilyetliğin Türleri
 • Zilyetliğin Kazanılması
 • Zilyetliğin Devri
 • Zilyetliğin Sona Ermesi
 • Zilyetliğin Korunması
 • Zilyetlik Davaları
 • Zilyetliğe Dayalı Karineler
 • Taşınır Davası
 • Zilyetlik Karinelerine Dayalı Hak Kazanımı
 • İyiniyetin Koruyucu Etkisi
 • Zilyetliğin İadesi
 • Tapu Sicili
 • Tapu Sicili Sistemine Egemen Olan İlkeler
 • Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.