Elektronik Pazarlama dersi ile ilgili destek verilir. Talep halinde lisans, yüksek lisans, master, tezsiz YL öğrencilerine akademik destek olarak ödev hazırlama, proje, tez desteği verilir.

Ders Notları-Dokumanlar

 • Elektronik pazarlama ile ilgili sunum incelemek için tıklayın

Derste işlenen konular

 • Pazarlama anlayışındaki değişim ve e-iş ödev hazırlama
 • İnternetin pazarlamadaki yeri ve önemi tez hazırlama
 • E-ticaret ve e-pazarlama kavramları E-pazarlama çeşitleri ve internette pazarlar
 • E-pazarlama çevresi
 • E-pazarlamada tüketici davranışı ve online müşteriler
 • Elektronik pazarlamada hedef pazar stratejileri
 • Elektronik ortamda ürün stratejileri tez hazırlama
 • Elektronik ortamda fiyatlandırma stratejileri
 • Elektronik ortamda dağıtım ödev hazırlama
 • Elektronik ortamda tutundurma
 • Sosyal medya pazarlaması tez hazırlama
 • İnternet reklamcılığı
 • Elektronik Pazarlamaya Giriş
 • Stratejik Elektronik Pazarlama ve Performans Ölçütleri
 • E-Pazarlama Planı
 • E-Müşteri tez hazırlama
 • E-Araçlar ödev hazırlama
 • E-Pazarlama Araştırması
 • Çevrimiçi Tüketici Davranışı
 • Vize
 • Pazar Bölümleme ve Hedefleme Stratejileri
 • Ürün: Çevrimiçi Teklif
 • Fiyatlandırma: Çevrimiçi Değer
 • Dağıtım için İnternet proje hazırlama
 • Dönem projesi sunumları
 • Dönem projesi sunumları
 • Dönem projesi sunumları
 • Final
 • E-Pazarlamaya Giriş
 • E-Pazarlama Stratejişi
 • İnternet üzerinden veri tabanı oluşturmak ve pazarlama
 • Dijital Ortamda Ürün proje hazırlama
 • İnternet’te Fiyatlama
 • E-Pazarlama Kanalları proje hazırlama
 • E-Pazarlama İletişimi ve Sahip Olunan Mecralar
 • Web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncelleştirmeleri yaptırmak

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.