Ekonometriye Giriş ödev yapılır , destek verdiğimiz alanlar ise ödev hazırlama, proje yapma ve tez yazmadır. Ekonometriye Giriş dersinde ele alınan konular

 • Ekonometriye Giriş
 • Otokorelasyon ve Nedenleri,Otokorelasyon tesleri: DW-d, Durbin-h, Durbin Alternatif Testi
 • Otokorelasyon Testleri: LM Testi, Berenblut Webb Testi, Von-Neuman Testi,Otokoresyonun ortadan kaldırılması: İki aşamalı Durbin Yöntemi, Hildrett-Lui Yöntemi
 • Çoklu Doğrusal Bağlantı ve Nedenleri,Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi: VIF, Koşullu Endeks
 • Çoklu Doğrusal Bağıntının Ortadan Kaldırılması Ekonometriye Giriş ödev yapılır
 • Değişen Varyans ve Nedenleri,Değişen Varyans Testleri: Goldfeld ve Quant Testi
 • Değişen Varyans Testleri: White Testi, Glejser Testi Ekonometriye Giriş ödev yapılır
 • ARCH Testi, Değişen Varyansın Ortadan Kaldırılması
 • Büyük veri kümeleri üzerinde Genel Uygulamalar
 • Ekonometrik modellere yönelik son dönem makalelerin incelenmesi Ödev sunumu
 • Genel Tekrar
 • Ekonometriye Giriş ödev yapılır
ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

Bu yazıyı okuyun:   Readings in Economics