Temel Ekonometri ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Ödev
 • Proje
 • Tez
 • Makale
 • Sunum
 • Assignment
 • Çeviri
 • Sunum
 • Tez
 • Literatür
 • Essay

Üniversite ödev merkezi olarak; Lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master, MBA, doktora öğrencilerine destek verilir. İngilizce ödev, ingilizce tez, ingilizce proje, ingilizce sunum hazırlanır. Yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katkı vermekteyiz.

Ders konuları: 

 • Teorik
 • İstatistik ve ekonometriye ilişkin temel kavramlar
 • Rassal örneklemenin temel özellikleri
 • Basit doğrusal regresyon modeli varsayımları,
 • Tamnicilerin Özellikleri basit doğrusal regresyon modelinin
 • parametrelerinin EKK yöntemi ile tahmin edilmesi,
 • Ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal
 • denklemlerin bulunuşu
 • Basit doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin yorumlanması Eviews Uygulaması
 • Basit Korelasyon ve örnek uygulamalar
 • Sıra Korelasyon ve örnek uygulamlar
 • Determinasyon Katsayısı ve örnek uygulamalar
 • Parametre tahminlerinin anlamlılıklarının sınanması
 • Hipotez Testleri Pratik t testi, t testi ve örnek uygulamalar
 • Modellerde değişken dönüşümü ve Korelasyon katsayısının anlamlılığının sınanması
 • Elastikiyet ve örnek uygulamalar
 • Parametreler İçin Güven Aralıkları
 • Çok değişkenli doğrusal regresyon modeli analizi;
 • Çok değişkenli doğrusal regresyon modeli varsayımları
 • Çok değişkenli modellerde ortalamdan farklar ve orijinal gözlemler cinsinden normal denklemlerin bulunuşu
 • Çok değişkenli regresyon modeli parametrelerinin yorumlanması
 • Doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmini Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu tahmini
 • Çeşitli ekonometrik fonksiyon kalıplarının tahmini ve yorumlaması Eviews Uygulaması
 • Çeşitli ekonometrik modellere ait elastikiyetler ve eğimler örnek uygulamalar
 • Ölçek getirisi değişir girgiye getiri
Temel Ekonometri
})
WhatsApp'tan bize yazın.