Spss analiz yapılır

Spss analiz yapılır, lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, master öğrencilerinden gelen spss analizi taleplerini kısa sürede yerine getirip ödev, proje, tez çalışmalarında entegre edip teslim etmekteyiz. Spss analizi yaptırmak istiyorum diyen tüm üniversitesi öğrencilerine destek olmaktayız. Yardım isteyen öğrencilere hizmet vermekteyiz.

Spss Analizi Yapılır

İngilizce spss analizi yaptırmak istiyorum diyen sadece lisans öğrencilerine değil, aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de yüksek lisans spss analiz yapılır. Türkçe yardım yanında da İngilizce spss analizi hakkında yardımcı olmaktayız. Spss analiz yapan ekibimiz konusuna hakim deneyimli bilgi birikimine sahip birçok istatistik ödevde görev almış doktora öğrencilerinden oluşmaktadır.

Spss ödev

Spss programı ile ilgili sitemize gelen tüm öğrencilere gerektiği takdirde programın nasıl kullanıldığı ile ilgili yardımcı olmaktayız. Spss nedir, nasıl kullanılır, nasıl yorumlama yapılır, bu konularda da bizden destek alabilirsiniz. Anket hazırlama, anketlerin girilmesi, anket yorumlama konularında da bizden destek aşabilirsiniz.

Spss analiz

Spss analiz yaptırmak isteyen öğrenciler bize ulaşmak için kullandıkları anahtar kelimeleri sıralamak gerekirse; spss ödevim var, spss ödevimi yaptırmak istiyorum, spss yapamıyorum, spss yorumlama yaptırmak istiyorum, spss hakkında soru sormak istiyorum diyerek bize ulaşır. Ders notları hakkında araştırma yapan öğrenciler için ders notlarını burada ele alacağız. Kısa süre sonra ders notlarını burada olmasını planlamaktayız.

Spss analiz yorumlama

Spss analiz yorumlama taleplerinizi kısa süre içinde tamamlamaktayız. Bunun yanında spss ödev ücretlerini soran öğrencilerin tüm detayları bize yollamaları, inceleme yaptıktan sonra fiyat , ücret vermekteyiz.

Spss analiz ile ilgili dokumanlar

 • Spss testleri hakkında dokuman indirmek için tıklayın
 • Spss verilerini yorumlama hakkında tıklayın

 

 

 • spss analiz ile ilgili aramalar
 • spss analiz yorumlama,
 • analiz ücretleri,
 • spss yardım,
 • spss analiz programı indir,
 • analiz nasıl yapılır,
 • spss analiz programı,
 • analiz menüsü,
 • spss yöntemleri,

Yaptığımız analiz çeşitleri hakkında kısaca maddeler halinde bilgi verecek olursak:

 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve SÜRECİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
 • Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Araştırma Kavramları
 • Bilimsel Araştırma Türleri
 • Bilimsel Araştırma Aşamaları
 • Araştırma Konusunun/Probleminin Belirlenmesi
 • Problem Tanımlanmasında Değişkenler
 • Değişken Türleri proje hazırlama
 • Araştırma Sorularını veya Hipotezlerini Tanımlama
 • Hipotez Türleri
 • Hipotez Testlerinin Aşamaları
 • Ölçme ve Ölçek
 • Ölçek Türleri
 • Ölçmede Hata
 • Kaynak Taraması proje hazırlama
 • Anakütle ve Örneğin Belirlenmesi
 • Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi
 • Örnekleme Yöntemleri
 • Tesadüfi (Olasılığa Dayalı) Örnekleme
 • Tesadüfi Olmayan (Olasılığa Dayalı Olmayan) Örnekleme
 • Veri Toplama ve Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi
 • İkincil Veriler
 • Birincil Veriler
 • Anket ödev hazırlama
 • Gözlem proje hazırlama
 • Mülakat
 • Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
 • Seri ve Seri Türleri
 • Tablolar
 • İSTATİSTİK ile İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR
 • Tanımsal İstatistikler
 • Ortalamalar (Merkezi Eğilim Ölçüleri)
 • Dağılma (Değişkenlik) Ölçüleri
 • Asimetri
 • Basıklık
 • Oranlar
 • Standartlaştırma proje hazırlama
 • SPSS’e GİRİŞ ödev hazırlama
 • SPSS’e Verilerin Girilmesi ve Düzenlenmesi
 • Veri Dosyasını Bölme (Split File)
 • Ölçüte Göre Birim Seçme (Select Cases)
 • Yeniden Kodlama (Recode) Yapmak
 • Çapraz Tablo Oluşturma (Cross Tabs)
 • Değişken Değeri Hesaplama (Compute)
 • Çapraz Tablolar için Veri Girişi (Weight Cases)
 • Gruplanmış Seriye Dönüştürme (Visual Binning)
 • Verilerin Otomatik Olarak Yeniden Kodlanması (Automatic Recode)
 • Belirli Özelliklere Sahip Birimlerin Kodlanması (Count Values within Cases)
 • Frekans Tablosu Oluşturma (Frequencies)
 • Çoklu Yanıt (Multiple Response)
 • SPSS’te Grafik Çizimi proje hazırlama
 • Çubuk (Bar) ve Pasta Grafiği Çizimi
 • Histogram Çizimi ödev hazırlama
 • Kutu-Çizgi Grafikleri
 • Serpilme-Saçılım Grafiği
 • İSTATİSTİK VERİ ANALİZİ
 • Ortalama Testleri (Parametrik Testler)
 • Tek Anakütle Ortalamasının Testi
 • İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testi (Bağımsız Örnekler)
 • İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testi (Bağımlı Örnekler)
 • Ortalama Testleri (Parametrik Olmayan Testler)
 • Bir Örnek İşaret Testi proje hazırlama
 • Mann-Whitney U Testi
 • Wilcoxon İşaret Testi ödev hazırlama
 • İkiden Fazla Anakütle Ortalamasının Karşılaştırılması (Parametrik Testler)
 • Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
 • Etki Büyüklüğü ve ANOVA
 • İki Yönlü Varyans Analizi
 • İki Yönlü Varyans Analizi (Etkileşimsiz)
 • İki Yönlü Varyans Analizi (Etkileşimli)
 • İkiden Fazla Anakütle Ortalamasının Karşılaştırılması (Parametrik Olmayan Testler)
 • Kruskal Wallis Testi proje hazırlama
 • Nemenyi ve Dunn’s Testleri
 • Tekrarlı Ölçümler ödev hazırlama
 • Tekrarlı Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi Testi
 • Friedman Testi
 • Cochran Q testi
 • Hotelling T Testi
 • Hotelling T Varsayımları
 • Hotelling T Hipotezleri
 • Ki-Kare Analizi proje hazırlama
 • Ki-Kare Bağımsızlık Testi
 • Tek Örneklem Ki-Kare Testi
 • Diğer Parametrik Olmayan Testler
 • Binomial Test ödev hazırlama
 • Akış Testi (Runs Test)
 • Medyan Testi (Median Mood’s Test)
 • İşaret ve Wilcoxon İşaretli Sıra Testi
 • McNemar Testi
 • Güvenirlik Analizi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Geçerlilik proje hazırlama
 • Güvenirlik ve Güvenirlik Analizi
 • Eksik Veri Analizi
 • Eksik Veri Çeşitleri
 • Eksik Veri Sorununun Giderilmesi
 • Eksik Verilerin Tamamlanması
 • Aşırı Gözlemler
 • Aşırı Değerlerin Belirlenmesi
 • Aşırı Değerlerin Etkisinin Azaltılması
 • Regresyon ve Korelasyon Analizi
 • Korelayon Analizi ödev hazırlama
 • Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı
 • Çoklu ve Kısmi Korelasyon Katsayısı
 • Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı
 • Tek Değişkenli (Basit) Regresyon Analizi ödev hazırlama

Related Post

Ekonomi ödevi yapılırEkonomi ödevi yapılır

Ekonomi Tez HazırlamaEkonomi Ödev HazırlamaEkonomi Proje HazırlamaEkonomi Dokumanları Ekonomi ödevi yapılır, üniversite öğrencilerine ekonomi ödev, proje, makale, çeviri, tez yazımı, tez düzenlemesi konularında yardımcı olmaktayız. Lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz

})
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?