Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ödev proje

[metaslider id=1153]

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ödev proje yazılır, sosyal bilimler öğrencileri özellikle işletme, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, felsefe, uluslararası ilişkiler, tarih gibi sosyal bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum, essay ödevlerinde hem ingilizce hem de Türkçe olarak hizmet vermekteyiz.

Ödev, proje, tez, makale, anket çalışmalarınız hem İngilizce hem de Türkçe olarak yapılır.

Konu hakkında dokumanlar

Sosyal Bilimlerde Nicel Arastirma Yontemleri hakkında dokuman tıklayın

Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yontemleri inceleyin

 

 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
  Araştırma nedir, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Türleri ve Araştırma ile ilişkili
  Kavramlar
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
  Araştırma Amaç ve Sorularının Belirlenmesi, Literatür Taraması, Teorik Çerçeve ve
  Hipotez Geliştirme
  ARAŞTIRMADA BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ- ÖLÇME VE
  ÖLÇEKLEME
  ÖRNEKLEME- ANKET HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
  NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ
  SUNUMLAR
  SUNUMLAR
 • HAFTALIK DERS İÇERİĞİ
  Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
  Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
  Kuram nedir?
  Araştırmanın tanımı, boyutları, sahası
  Nicel Araştırma Tasarımı
  Nitel ve Nicel Araştırmalarda Örneklem ve Betimleyici istatistik
  Betimleyici istatistik (devam)
  Deney ve iletişim araştırmalarında kullanımı
  Yoklamalar (Saha Anketleri)
  Yoklamalar (Saha Anketleri)
  İçerik Çözümlemesi
  İçerik Çözümlemesi örnekleri ve iletişim araştırmalarından örnekler

 

 • sayfaya gelen aramalar
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ödev yapılır
  sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri projesi
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders içeriği
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ödev konuları
  sosyal bilimlerde yöntem dersi ödev tez proje
  sosyal bilimler araştırma yöntemleri ders notları
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri pdf
  sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri çıkmış sorular
})
WhatsApp'tan bize yazın.