Şirketlerde halkla ilişkiler örnekleri

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Şirketlerde halkla ilişkiler örnekleri

29 Mart 2016 Ödev Ödev yapılır 0

[metaslider id=1153]

Şirketlerde halkla ilişkiler örnekleri arayan üniversite öğrencilerine ödev, proje, tez desteği vermekteyiz. Lisans öğrencileri, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinden gelen ödev hazırlama, proje, makale, tez hazırlama konularında akademik destek vermekteyiz.

Ödev yaptırmak istiyorum, proje hazırlatmak istiyorum, tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

İlgili dersler

 • Halkla İlişkiler
  Halkla ilişkiler mesleği ve pratiğinin temel rolleri, fonksiyonları, amaçları, sorumlulukları ve
  yöntemlerini açıklayıcı giriş mahiyetinde bir derstir.
 • Halkla İlişkiler Meslek Seminerleri
  Ders kapsamında sektörden profesyonellerle öğrenciler bir araya getirilerek sektördeki
  güncel gelişmeler ve uygulamalar değerlendirilmektedir. Seminer başlıkları seneden seneye
  değişkenlik göstermektedir.
 • Halkla İlişkilerde Özel Çalışmalar
  Bu ders, öğrencilerin profesyonel becerilerini pratik yoluyla geliştirmek için tasarlanmıştır.
  Ders kapsamında öğrencilerden, sektördeki uzmanlar ile işbirliği yaparak halkla ilişkiler
  alanında deneyim kazanmaları, etkinlik düzenleme ve araştırma çalışmaları yürütmeleri
  beklenmektedir.
 • Halkla İlişkiler Yönetimi
  Bu ders; halkla ilişkilerin strateji sorunlarının tartışıldığı kuramsal bir derstir. Derste özellikle
  halkla ilişkiler stratejilerinin; siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik kapsam içinde nasıl bir
  uyum sağlaması gerektiği tartışılmaktadır.
 • Halkla İlişkilerde Yazım Teknikleri
  Dersin amacı; öğrencinin halkla ilişkiler alanında yazım tekniklerini güçlendirerek basın
  bültenleri, duyurum, vb. halkla ilişkiler araçlarını uygun ve doğru olarak kullanabilmelerini
  sağlamaktır.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  Sponsorluk ve kurumsal sosyal sorumluluk dersi, halkla ilişkiler yönetimi konusunda ileri
  derecede öğretim ve öğrenimi kapsayan, sponsorluk ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında
  stratejik düşünmeyi geliştiren eşsiz bir programdır. Bu ders kapsamında, sponsorluk fırsatları
  ve çözümlerinin geliştirilmesine ve pazarlanmasına ilişkin temel araç ve teknikler
  öğretilmektedir. Aynı zamanda, potansiyel sponsorların belirlenmesi, etkili bir sponsorluk
  faaliyet önerisinin geliştirilmesi için doğru ve yanlış  önerilerin örnek olaylar üzerinden
  incelenmesi ve özellikle fiyat ve zamanlama konusu dikkate alınarak yaratıcı sponsorluk
  fikirlerinin oluşturulması konularını kapsamaktadır.
 • Halkla İlişkiler Kampanyası Yönetimi
  Bu dersin amacı, öğrencinin edindiği teorik bilgiyi pratiğe dökmesini sağlamaktır. Stratejik
  halkla ilişkiler ve iletişim planlarının nasıl hazırlanacağı ve yönetileceği tartışılacak,
  uygulamalı bir halkla ilişkiler projesi hazırlanacaktır.
 • Halkla İlişkiler için İleri İngilizce
  Ders mesleki terminolojiye odaklanmakta ve öğrencilerin profesyonel yaşamlarında işlerini
  yabancı dilde başarılı bir biçimde sürdürmelerine yönelik pratikler içermektedir.
 • şirketlerde halkla ilişkiler örnekleri ile ilgili aramalar
  gerilla halkla ilişkiler örnekleri
  reaktif halkla ilişkiler örnekleri
  proaktif halkla ilişkiler örnekleri
  işletmelerde halkla ilişkiler
  işletmelerde halkla ilişkiler dilaver tengilimoğlu yüksel öztürk
  işletmelerde halkla ilişkiler test soruları
  işletmelerde halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler
  işletmelerde halkla ilişkiler fonksiyonu

 

})