Örgüt Tasarımı ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Örgüt Tasarımı ödev yapılır

24 Nisan 2016 Genel Lisans Ödev Ödev yapılır Tez Üniversite 0

[metaslider id=1153]

Dersin İçeriği Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine
incelenerek örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir.

 • Örgütler ve Örgütsel Etkinlik
 • Paydaşlar, yöneticiler ve etik kavramlar
 • Değişen Küresel Çevrede Yönetim
 • Örgüt Tasarımdaki Temel Zorluklar
 • Örgüt Yapısının Tasarımı: Otorite ve Kontrol
 • Örgüt Yapısının Tasarımı: Uzmanlaşma ve
 • Koordinasyon
 • Örgüt Kültürü Tasarımı ve Yönetimi
 • Örgütsel tasarım, Strateji ve Değişen Küresel Çevre
 • Örgütsel Tasarım, Rekabet Avantajları ve Teknoloji
 • Örgütsel Değişim Türleri ve Şekilleri
 • Örgütsel Dönüşüm: Doğum, Gelişme, Düşüş ve Ölüm
 • Karar verme, Öğrenme, Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri
 • Yenilik, Kurum İçi Girişimcilik ve Yaratıcılık
 • Çatışma Yönetimi, Güç ve Politika
 • Örgüt Tasarımının Yapı Taşları: Temel Kavramlar
  Örgüt Tasarımının Amaçları: Etkinlik ve Verimlilik, Çevresel Baskılara Cevap, Motivasyon
  Etkin Bir Örgüt Yapısının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler: Çevre, Teknoloji, Strateji
  Örgüt Tasarımında Farklı Alternatiflere Duyulan İhtiyacın Nedenleri: Küreselleşme ve Bilgi Toplumu
  Değişim Mühendisliği, X-Engineering
  Güçlendirme, Takım Çalışması, Kendi Kendini Yöneten Takımlar
  Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma
  Şebeke ve Sanal Örgütler
  Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama Tekniği
  Öğrenen Örgütler
  Küçülme
  Çağdaş Organizasyon Tekniklerinin Uygulanmasında Toplum ve Örgüt Kültürü Etkisi
  Çağdaş Organizasyon Tekniklerini Benimseme ve Vazgeçme Nedenleri
  Örnek Olay Çalışması
 • ORGANİZASYON TANIMI
 • ORGANİZASYON UNSURLARI
 • ORGANİZASYON KURMA İLKELERİ
 • ORGANİZASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • ORGANİZASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • ORGANİZASYON SÜRECİ
 • ORGANİZASYON TÜRLERİ
 • KLASİK ÖRGÜT YAPILARI
 • ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI
 • İŞ MODELLERİ
  ORGANİZASYON ÖMRÜ
 • Entelektüel SERMAYE
 • KÜRESEL İŞLETMELER
 • ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR VE SANAL
 • ORGANİZASYONLAR 
 • Teorik
 • ORGANİZASYON TANIMI
 • ORGANİZASYON UNSURLARI
 • ORGANİZASYON KURMA İLKELERİ
 • ORGANİZASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • ORGANİZASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • ORGANİZASYON SÜRECİ
 • ORGANİZASYON TÜRLERİ
 • KLASİK ÖRGÜT YAPILARI

   

 • ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI

   

 • İŞ MODELLERİ

   

 • ORGANİZASYON ÖMRÜ

   

 • Entelektüel SERMAYE

   

 • KÜRESEL İŞLETMELER

   

 • ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR VE SANAL ORGANİZASYONLAR

   

Bu yazıyı okuyun:   Scientific Methods and Thinking ödev yapılır
})