Muhasebe Denetimi Uygulamaları

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Muhasebe Denetimi Uygulamaları

27 Nisan 2016 Genel 0

Muhasebe Denetimi Uygulamaları konusu ile ilgili ödev, proje, tez hazırlama hakkında destek almak isteyenlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Dersin Amacı
Uluslararası muhasebe ve denetim standartları ile Türkiye’deki düzenleme ve uygulamaların karşılaştırılması Muhasebe Denetimi Uygulamaları

 

Dersin İçeriği
Denetim ve Muhasebe arasındaki ilişkiler Denetim türleri Denetçi türleri Genel kabul Görmüş Denetim Standartları Denetim kanıtları ve Denetim Teknikleri Mali Tabloların Denetiminde Döngü Yaklaşımı Bilanço ve Gelir Tablosu kalemlerinin Bağımsız denetimi Döngü yaklaşımına göre şirket uygulamalarının çözümü Denetim raporlarının hazırlanması. Muhasebe Denetimi Uygulamaları

 

Destek verdiğimiz ders konuları:

 • Denetimin tanımı, denetim ve muhasebe arasındaki ilişkiler
 • Denetim türleri, denetçi türleri, denetim kanıtları ve denetim teknikleri
 • Denetim süreci ve çalışma kağıtları, denetimde önemlilik ve risk planlaması
 • iç kontrol sisteminin incelenmesi
 • Denetim planının ve denetim programının hazırlanması
 • Muhasebe denetiminde örnekleme yöntemleri
 • Denetim çalışmalarının tamamlanması, denetim raporunun düzenlenmesi Denetim raporunun düzenlenmesi
 • Türkiye ve uluslararası denetim standartlarının incelenmesi Temel ve ek mali tablolara ilişkin dipnotların
 • incelenmesi Muhasebe Denetimi Uygulamaları
 • Satış ve tahsilat döngüsünün denetimi
 • Satın alma ve ödeme döngüsünün denetimi
 • Stok ve üretim döngüsünün denetimi
 • Personel ve ücret döngüsünün denetimi
 • Kaynak elde etme ve geri ödeme döngüsünün denetimi
 • Nakit bakiyelerin denetimi ve cari hesapların incelenmesi
})