[metaslider id=1153]

Mali Hukuk ödev yapılır

Bölümde işlenen dersler

 • Anayasal Vergilendirme İlkeleri
 • Araştırma Yöntemleri
 • Avrupa Birliği Vergi Hukuku
 • Bütçe Hukuku
 • Bütçe Uygulamaları
 • Bütçe ve Demokrasi
 • Defter ve Belge Düzeni
 • Dış Ticarette Vergiler ve Mali Yükümlülükler
 • Elektronik Ticarette Vergilendirme
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Gelirin Vergilendirilmesi
 • Gümrük Vergisi
 • Harcamalar ve İşlemler Üzerinden Alınan Vergiler
 • İşletmelerde Vergi Denetimi
 • İşletmelerde Vergi Planlaması
 • Kamu Harcama Hukuku
 • Mükellefin Hak ve Ödevleri
 • Sermaye Piyasasında Vergilendirme
 • Sermaye Şirketlerinde Vergilendirme
 • Teşvik Hukuku
 • Türk Vergi Hukuku’nun Avrupa Birliği Vergi Hukuku’na Uyumu
 • Türk Vergi Tarihi
 • Vergi Denetim Hukuku
 • Vergi İcra Hukuku
 • Vergi İdaresinin Örgütsel Yapısı
 • Vergi Politikası
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Tarihi
 • Vergi Teorisi
 • Vergi Teorisi ve Politikası
 • Vergi Yargılaması Hukuku
 • Vergilendirme İşlemleri
 • Vergilendirmenin Anayasal Çerçevesi
 • Yerel Yönetim Vergileri
Mali Hukuk ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.