Makro Ekonometri

Üniversite öğrencilerine sunduğumuz danışmanlık hizmetini verdiğimiz bölümlerden biri de makro ekonometridir. Bu dersle ilgili ödev hazırlama, proje yapımı ve tez hazırlama çalışmalarınızda yardımcı olmaktayız.

 

Dersin Amacı:

Öğrencilerin temel finansal ekonometrik tekniklere ilişkin gerekli teorik altyapıyı sunmak ve öğrencilerin yüksek lisans müfredat programının bir parçası olan bağımsız araştırma yapmaya hazırlamaktır. Bu ders, finans alanında alınmış teorik bilgilerin ekonometri uygulamaları ile gösterilip, öğrencilerin analitik düşünme kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Ekonometrik modeller vasıtasıyla finans piyasalarına ait ilişkileri parametrik olarak yorumlanması ve böylece finans piyasalarındaki sayısal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, temel olarak zaman serileri metodolojisinin finansta kullanımına dayanmakta ve finansal zaman serisi analizi ile ilgili teori ve uygulamaları içermektedir. Finansal araçların kullanılmasında ekonometrinin yeri, volatiliteleri ve korelasyonlarının modellenmesi ve tahmin yöntemleri, finansal varlıkların getirilerinin modellenmesi için gerekli metodların gösterimi, risk-getiri modelleri, portföy risk ve getirisi hesaplanması, Logit ve Probit modeller ele alınacaktır. Makro Ekonometri

Ödev, proje, tez yazımında destek verdiğimiz konular

 • Teorik Dersler Uygulama
 • Piyasa mikro yapısının modellenmesi
 • Sermaye Varlık Fiyatlama modellerinin (CAPM) ekonometrik gelişimi
 • Arbitraj Fiyat Teorisi – Çok Faktörlü fiyatlama modelleri
 • Risk-Getiri Modelleri
 • Makro Ekonometri
 • Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması
 • Etkin Piyasa kavramı ve piyasa etkinliğinin sınanması
 • Portföy etkinliğinin istatistiki metotlarla testi
 • Nitel bağımlı model yapılarının finansta kullanımı
 • Zaman serileri metodolojisinin finansta kullanımı
 • Volatilite Modelleri
 • Finansal modellerde değişkenlerde yaşanan hata yapıları
 • Finansal Ekonometri Uygulamaları
 • Logit Modeller
 • Probit Modeller
 • Makro Ekonometri
})
WhatsApp'tan bize yazın.