Kategori: Ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Devletler Umumi Hukuku

Devletler Umumi Hukuku dersi ile ilgili ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama ile ilgili desteğimiz sürmektedir. Ayrıca sunum hazırlama, ders notlarını bulabilirsiniz. Derste hangi konular işlenmektedir Teorik Devletin ülke unsuru-ülke kazanma ve yitirme biçimleri Self determinasyon hakkı ve sınırları- genel olarak insan hakları Devletin yetkisi ve sınırları-uluslararası alanlarda yetki; deniz alanlarının hukuki rejimi Hava ülkesinin…
Devamı


25 Nisan 2016 0

Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku dersi hakkında ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama ile ilgili akademik destek vermekteyiz. Ödev konusu, proje konusu, tez konusu ile ilgili destek almak isteyenlere yardımcı olunur. Derste işlenen konular Medeni Usul Hukuku Kavramı, Medeni Usulün Amacı Hakimin Memnuiyeti ve Hakimin Reddi, Genel Olarak Salahiyet Kavramı Görev, Yetki Davada Taraflar, Dava Ortaklığı Davada…
Devamı


25 Nisan 2016 0

Örgüt Tasarımı ödev yapılır

[metaslider id=1153] Dersin İçeriği Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine incelenerek örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir. Örgütler ve Örgütsel Etkinlik Paydaşlar, yöneticiler ve etik kavramlar Değişen Küresel Çevrede Yönetim Örgüt Tasarımdaki Temel Zorluklar Örgüt Yapısının Tasarımı: Otorite ve Kontrol Örgüt Yapısının Tasarımı: Uzmanlaşma ve Koordinasyon Örgüt Kültürü Tasarımı ve Yönetimi Örgütsel tasarım, Strateji…
Devamı


24 Nisan 2016 0

Economics of the European Union ödev yapılır

Economics of the European Union ödev yapılır. Ders ile ilgili ödev, proje, tez hazırlama konularında destek verilir. Economics of the European Union haftalık işlenen konular Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri; Avrupa Birliği Tarihi ve Kurumları Temel Kavramlara Genel Bir Bakış Ortak Pazar Teorisi ve ticaret serbestleşmesi Mikro ekonomik politikalar ve AB’de…
Devamı


22 Nisan 2016 0

Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır

Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır, ödev proje, tez hazırlama ile ilgili talepleriniz değerlendirilir, akademik danışmanlık hizmeti verilir. Derste işlenen haftalık konular Teorik Dersler Uygulama Temel istatistikî kavramlara genel bir bakış Regresyon parametrelerinin tahmini tahmin edicilerinin özellikleriOkuma Hipotez testleriOkuma5Kukla değişken regresyon modelleri Çoklu eşdoğrusallık Çok değişirlilik ve Kendiyle ilgileşim Ara Sınav Durağan olmayan zaman serileri Eşbütünleşme oğrusal…
Devamı


22 Nisan 2016 0

Economic Development and Social Change ödev yapılır

Economic Development and Social Change ödev yapılır, ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama konularında destek vermekteyiz. [metaslider id=1153] Teorik Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Değişim: Farklı Görüşler Kalkınma Teorisi: Klasik ve Modern Perspektifler Kalkınma Projesi: 1940’lardan 1970’lerin Başına Kadar 1970’lerde Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Değişim 1980’lerde Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Değişim Küreselleşme Projesi: Yapısal İstikrarsızlıklar Kalkınmayı…
Devamı


22 Nisan 2016 0

Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


21 Nisan 2016 0

Far East Studies ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


21 Nisan 2016 0

İktisadi Entegrasyon ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


21 Nisan 2016 0

Nanoteknoloji ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


21 Nisan 2016 0
})