Kategori: Essay yazma

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Human Rights and Freedoms ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


20 Nisan 2016 0

Balkanlar’da Siyasi Gelişmeler ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


20 Nisan 2016 0

İş Hayatı için İngilizce ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


20 Nisan 2016 0

Diplomatic Correspondence ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


20 Nisan 2016 0

Makro Pazarlama ödev yapılır

[metaslider id=1153] Makro Pazarlama ödev yapılır Dersin İçeriği makro pazarlamaya giriş Sosyal Pazarlama Sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama politik pazarlama tüketim kültürü ve hedonizm Pazarlama Etiği Tarımsal Pazarlama Ülke pazarlaması ve turizm pazarlaması Sanat Pazarlaması Ağızdan ağıza pazarlama Kültür, teknoloji ve pazarlama Kriz dönemlerinde pazarlama Postmodern pazarlama Vaka çalışması Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği Hafta Teorik Uygulama…
Devamı


20 Nisan 2016 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ödev yapılır

[metaslider id=1153] Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ödev yapılır   Detaylı İçerik İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Osmanlı Devleti’nde Fikir…
Devamı


20 Nisan 2016 0

Makro İktisat ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


20 Nisan 2016 0

Business Finance ödev yapılır

[metaslider id=1153] Business Finance ödev yapılır   Derste işlenen konular 1. İşletme Finansına giriş, başlıca finansal amaçlar, ilkeler ve karar süreçleri, işletmenin finansal organizasyonu. 2. Çeşitli işletme türleri, organizasyonel yapıları, işleyişleri, avantaj ve dezavantajları. 3. Finansal Piyasalar, Para ve Sermaye Piyasaları, tanımları, türleri,işleyişi. 4. Faiz kavramı, Nominal Faiz, Reel Faiz ve Enflasyon ilişkisi, Fisher Eğrisi,…
Devamı


19 Nisan 2016 0

Finansal Kurumlarda Kurumsal Yönetim ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


19 Nisan 2016 0

İşletme Yönetimi ödev yapılır

Ödev DanışmanıÜniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.


19 Nisan 2016 0
})