İstanbul: Mekan ve Kültür ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

İstanbul: Mekan ve Kültür ödev yapılır

18 Nisan 2016 Çeviri yapılır Çizim yapılır Essay yazma Genel İngilizce Lisans Makale yazdırma Master MBA Ödev Ödev yapılır Önlisans Proje hazırlama Rapor hazırlama Sunum Tez Tez hazırlama Tezsiz yüksek lisans Üniversite Uzaktan eğitim Yüksek lisans 0

İstanbul: Mekan ve Kültür ödev yapılır

[metaslider id=1153]

 

 • Dersin İçeriği
  kültür ve kimliğin tanımı
  kültürel, kişisel grup ve toplumsal kimlik, alt kimlik, yerel kimlik ögeleri
  İnsan, toplum ve çevre ilişkisi, kültür ve kimliğin fiziki mekana yansımaları, tarihi ve çağdaş yerleşim örnekleri üzerinden incelenmesi
  Endüstri devrimi, modernizm, kimliksizlik olgusu, post-modernizm, küreselleşme ve kültür ile kimliğin yeni anlamı tartışılacaktır.
  Gündelik hayat ile kamusal alanın değişim ve dönüşümü
  Günümüz kentlerinde yaşanılan değişim-dönüşüm, kentlere göç, artan nüfüs ve konut gereksinimi. Yeni konut anlayışı ve öngörülen yeni sorunlar: kapalı siteler, ayrılaşmış kamusal alan.
  Ara sınav
  Yeni kentsel çözüm arayışları ve soylulaştırma kavramları
  Türkiye ile dünya genelinde yapılan kentsel tasarımlar ve uygulama örneklerinin değerlendirilmesi
  Öğrenci Sunumu
  Öğrenci Sunumu
Bu yazıyı okuyun:   TEZ PROJE SPSS ÖDEV SUNUM ÇEVİRİ HIZLI ÇÖZÜM
})