Introduction to Accounting ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Introduction to Accounting ödev yapılır

23 Nisan 2016 Genel 0

[metaslider id=1153]

Introduction to Accounting ödev yapılır

Introduction to Accounting Haftalık işlenen konular

 • Muhasebenin Tanımı, Kullanıcıları, İşletme Tipleri, Ticari İşemler, Mali Tablolar
 • Bilanço, Gelir Tablosu, Bilanço Denkliği
 • Ticari İşlem Analizi, Hesap Kavramı
 • Borç-Alacak Kayıt Planı, Gelir ve Gider Hesapları, Örnek
 • Ticari İşlemlerin Kaydı, Hesap Bakiyesi, Mizan
  Muhasebe Defterleri; Büyük Defter, Yevmiye Defteri
 • Örnek
 • Ara sınav
 • Ticari Mal İşlemleri, Aralıklı Enventer Yöntemi
 • Sürekli Envanter Yöntemi, Örnek
 • Dönem Sonu İşlemleri, Amortisman, Örnek
 • Gelir ve Gider Bölüştürülmesi
 • Gelir ve Gider Tahakkukları
 • Kapanış Kayıtları
 • Örnek
 • Tekrar
 • Final
Bu yazıyı okuyun:   Üniversite proje ödev kapağı
})