Dersin Amacı

 

Uluslararası İktisat teori, politika ve kavramlarının öğrencilere kapsamlı
bir şekilde öğreterek dünyada karşılaşılan uluslararası iktisadi problemleri
anlayabilme, yorumlayabilme ve çözümleyebilme yetisini kazandırmaktır.

 • 1. Uluslararası iktisat teorilerini ve temel kavramlarını anlamak ve
  tanımlayabilmek.
  2. Bu teorilerden hareketle günümüzdeki uluslararası ekonomik olayları analiz
  edebilmek.
  3. Ekonomik aktörlerin açık ekonomilerdeki rollerini açıklayabilmek.
  4. Küresel ekonomi hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak.
  5. Uluslararası ekonomik göstergeleri takip edebilmek ,istatistiki verileri
  kullanabilmek ve yorumlayabilmek.
  6. Uluslararası ekonomik sorunları ve konuları değerlendirebilmek ve çözüm
  önerileri geliştirebilmek.
  7. Ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde alternative ticaret politikalarını
  karşılaştırabilmek ve tartışabilmek.
  8. Alternatif ticaret politikalarının gelir dağıılımı üzerindeki etkilerini
  kavrayabilmek.
  9. Ekonomik bütünleşmelerin ve küreselleşmenin etkilerini anlayabilmek ve
  değerlendirebilmek.
  10. Uluslararası iktisat konularıyla ilgili proje hazırlayabilme, sunabilme ve
  grup tartışması yapabilme.
  Teorik Dersler Uygulama
  1 Uluslararası Ticarete Giriş ve Kapsamı
  2 Uluslararası Ticaret Modelleri için
  Analiz Araçları
  3 Klasik Uluslararası Ticaret Teorisi Problem Çözümleri
  4 Heckscher-Ohlin Modeli ve Faktör Donanımı Teorisi
  5 Uluslararası Ticaret Modellerinin Test Edilmesi , Leontief Paradoksu ve Sonuçları Problem Çözümleri
  6 Karşılaştırmalı Üstünlüklere Alternatif Teoriler Sunumlar ve Tartışma Grupları
  7 Ara Sınav
  8 Ölçek Ekonomileri ve Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticaret Sunumlar ve Tartışma Grupları
  9 Uluslararası Ticaret Politikası,Ticaret Politikası Araçları: Tarifeler Problem Çözümleri
  10 Diğer Ticaret Politikası Araçları: Tarife Dışı Engeller Problem Çözümleri
  11 Serbest Dış Ticaret ve Korumacılık Sunumlar ve Tartışma Grupları
  12 Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ekonomik Bütünleşmeler
  13 Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Büyüme Problem Çözümleri
  14 Uluslararası Faktör Hareketleri
  15 Uluslararası Ticaret ve Kalkınma
International Economics ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.