Girişimcilik ve Küçük İşletmeler ödev yapılır

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler ödev yapılır, lisans, master, yüksek lisans, tezsiz proje alanlarında destek isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Derste işlenen konular

 • Giriş Introduction
 • Küçük İşletmelerin Tanımlanması ve Genel Bilgiler What is a Small Business?
 • Küçük İşletme Nasıl Kurulur? How to start up a small business?
 • İş Planı Nasıl Hazırlanır? How to prepare a business plan?
 • Küçük İşletmelerde Finansman Finance in small business
 • Küçük İşletmelerde Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi Management and HRM in small businesses
 • Küçük İşletmelerde Devamlılık Sustainability in small businesses
 • Küçük İşletmelerin Karşılaştığı Riskler ve Fırsatlar Risks and Opportunities faced by small businesses
 • Küçük İşletmeler ve Küreselleşme Small businesses and globalism
 • Küçük İşletmeler ve Teknolojik Gelişim Small businesses and technological advancement
 • Girişimcilik Entrepreneurship
 • Girişimci kimdir? How is an entrepreneur?
 • Girişimcilik Becerilerini Geliştirmek Improving entreprenerial skills
 • Girişimcilik ve Küreselleşme Entrepreneurship and globalism
 • Dönemin gözden geçirilmesi
 • Dönemin gözden geçirilmesi
})
WhatsApp'tan bize yazın.