İktisadi Büyüme ödev yapılır

  Dersin İçeriği Ekonomik büyüme merkezli yaklaşımlar, Rostow, Hozelits, Rodan kuramlarıın eleştirisi Gelişme iktisadının gelişimi Ekonomik büyüme merkezli yaklaşımların gelişmesi Derste işlenen konular Gelişme Felsefesi Entelektüel Köken, Aydınlanma Geleneği İktisat Bilimi ve Gelişme; Klasik İktisatçılar, Marx Gelişme: Kavramsal Açıklama; Gelişme, Büyüme Yapısal Değişme Gelişme İktisadı- II. Dünya Savaşını İzleyen Konjonktür Modernleşme Kuramı Gelişme İktisadının Ortaya…
Devamı


26 Nisan 2016 0