Anket yorumlama

Anket yorumlama talepleri için sitemizden akademik destek almak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine anket hazırlama, anket sorusu hazırlama, anket girişi konularında yardımcı olmaktayız. Yardım almak isteyenlere anket yardımı yapılır. Anket ödevi için gelen öğrencilerin bölümlerine baktığımızda, istatistik, ekonomi, ekonometri, psikoloji, eğitim bölümlerinden hem lisans hem de yüksek lisans düzeylerinde öğrenciler başvurmaktadır. Anket ödevi olan…
Devamı


11 Mart 2016 0