Eşya Hukuku ödev yapılır

[metaslider id=1153]

Eşya Hukuku ödev yapılır.

 

 • Dersin İçeriği
 • Eşya Hukukunun Konusu, Ayni Hak Kavramı
 • Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Tabi Şeyler
 • Zilyetliğin Çeşitleri, Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı
 • Zilyetliğin Sona Ermesi, Zilyetliğin Korunması
 • Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu, Taşınmazlarda Hak Karinesi
 • Zilyetliğin Geri Verilmesinde Uygulanacak Hükümler
 • Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları, Tapu Sicil Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu, Tapu Siciline Hakim İlkeler
 • Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi Taşınmaza Ait Kütük Sahifesine Yapılacak Kayıtlar
 • Tapu Kütüğüne Yapılacak Kayıtların Hükmü ve Hükümsüzlüğü
 • Mülkiyet Kavramı, İçeriği, Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı
 • Mülkiyetin Çeşitleri: Paylı Mülkiyet ve Elbirliği Mülkiyet Kavramları
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille ve Tescilden Önce Kazanılması
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanılması, Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı, Taşınmaz Mülkiyetinin
 • Yatay ve Dikey Kapsamı, Arazide İnşa Olunan Şeyler Hakkındaki İlke ve İlkenin Yapının Haksız Olması
 • Halindeki Sonuçları, Arazide İnşa Olunan Şeyler Hakkındaki İlkenin İstisnaları
 • Teorik
 • Eşya Hukukunun Konusu
 • Ayni Hak Kavramı
 • Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler
 • Zilyetlik
 • Zilyetliğin Türleri
 • Zilyetliğin Kazanılması
 • Zilyetliğin Devri
 • Zilyetliğin Sona Ermesi
 • Zilyetliğin Korunması
 • Zilyetlik Davaları
 • Zilyetliğe Dayalı Karineler
 • Taşınır Davası
 • Zilyetlik Karinelerine Dayalı Hak Kazanımı
 • İyiniyetin Koruyucu Etkisi
 • Zilyetliğin İadesi
 • Tapu Sicili
 • Tapu Sicili Sistemine Egemen Olan İlkeler
 • Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu
})
WhatsApp'tan bize yazın.