Envanter ve Bilanço dersi ile ilgili ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama ile ilgili akademik destek vermekteyiz.

 

Derste işlenen konular nelerdir

Envanter Kavramı ve İlgili Diğer Temel Kavramlar Hakkında Açıklayıcı Bilgiler
Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Hakkında Genel Bilgiler
Aktif/Aktifi Düzenleyici Hesaplarda Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
Pasif/Pasifi Düzenleyici Hesaplarda Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
Stoklara İlişkin Envanter Kayıtları, Amortisman ve Muhasebe Kayıtları
Diğer Varlık ve Kaynaklara İlişkin Envanter Kayıtları
Gelir Hesaplarının Kapatılması ve Muhasebe Kayıtları
Ara sınav/Değerlendirme
Gider Hesaplarının Kapatılması ve Muhasebe Kayıtları
Maliyet Hesapları Hakkında Genel Bilgiler ve İşleyiş Şekli
/A Maliyet Hesap Seçeneği ve Muhasebe Kayıtları
/B Maliyet Hesap Seçeneği ve Muhasebe Kayıtları
Kesin Mizanın Düzenlenmesi
Temel Mali Tablolar Hakkında Genel Bilgiler
THP’ye Göre Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
Yarıyıl sonu sınavı

Envanter ve Bilanço
})
WhatsApp'tan bize yazın.