Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri

28 Ağustos 2016 İngilizce Lisans Makale yazdırma Master MBA Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Rapor hazırlama Sunum Tez Tez hazırlama Tezsiz yüksek lisans Üniversite Yüksek lisans 0

endüstri-mühendisliği

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri alan öğrencilere ödev, proje, tez, makale hazırlama konularında akademik destek vermekteyiz. Ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama çalışmalarınızda yardımcı olmaktayız. Ödev konusu belirleme, proje konusu, tez konusu belirleme ile ilgili destek vermekteyiz. Bunlara ilave olarak ders notları, pdf örnekleri, sınavda çıkmış sorular ve çözümlü soru örneklerini kısa süre içinde eklemek istiyoruz. Ödev nasıl hazırlanır, proje nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, örneklerle tez hazırlama nasıl olur, siteden bunlarla ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

 • İngilizce I
 • Mesleki Ahlak
 • Bilimsel Seçmeli Ders
 • Endüstri Mühendisliği Oryantasyonu
 • Matematik I
 • Genel Fizik I
 • Fizik Lab. I
 • Nesneye Yönelik Programlama
 • Ekonomiye Giriş I ödev hazırlama
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
 • Yöneylem Araştırması tez hazırlama
 • Finansal ve Maliyet Muhasebesi
 • Olasılık proje hazırlama
 • Sistem Benzetimi ödev hazırlama
 • Endüstriyel Üretim Sistemleri
 • Sayısal Kestirim Yöntemleri
 • Yöneylem Araştırması III
 • Türkçe I
 • Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamalari
 • Yöneylem Araştırmasının Temelleri
 • Yöneylem Araştırması III
 • Tesis Tasarımı ve Planlaması tez hazırlama
 • Tedarik Zinciri Yönetimi proje hazırlama
 • Envanter Planlama Problemleri
 • Ergonomi ödev hazırlama
 • Mühendislik Yatırım Kararları
 • Güvenirlilik Analizi
 • Lojistik Sistemleri proje hazırlamastudying-industrial-engineering
 • Karar Destek Sistemleri tez hazırlama
 • Veri Madenciliğine Giriş ödev hazırlama
 • Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri
 • Lisans Ders Tanımları
 • Endüstri Mühendisliği Oryantasyonu
  Endüstri mühendisliği ders programı, üniversite ve bölüm kuralları ile kaynakları hakkında bilgi. Mühendislik mesleğine kısa giriş. Endüstri mühendisliği öğretim üyeleri ve profesyonellerinin verdiği seminerler.
  Endüstri Mühendisliğine Giriş  (Industrial Engineering Orientation)
  Endüstri mühendisliği beceri ve işlevleri. Üretim ve servis sistemleri. Organizasyon ve görev tasarımı. Ergonomi. Proje yönetimi. İşgücü planlaması. Kalite sistemleri. Karar verme yöntemleri. Olasılık ve istatistiksel modeller. Türkiye’de endüstri mühendisinin yeri.
  Mühendislik Ekonomisi  (Engineering Economy)
  Karar vermede mühendisler için ekonomik analizler, endüstriyel kurumların finansal işlevleri, paranın zaman değeri; temel faiz formülleri, dönemsel maliyet karşılaştırmaları; bugünkü değer analizleri; geri dönüşüm oranları; yıpranma payı ve vergiler; çoklu seçenekler; cihaz değişimi için matematiksel modeller; karar verme analizine giriş, maliyet mühendisliği kavramları.
  Termodinamik  (Thermodynamics)
  Isı, kuvvet, basınç, enerji, iş. Bağımsız değişkenler, Mariot yasası, ısı alışverişi olmayan dönüşüm, eşsıcaklıklı dönüşüm. İç enerji, sıcaklık, termodinamiğin birinci yasası. Gazların kinetik kuramı. Entropi, termodinamiğin ikinci yasası. Çevrimler. Entalpi, Gibbs fonksiyonu, Helmotz fonksiyonu, Clapeyron yasası. Enerji üretimi fiziği. Isı aktarımı ve soğutma, ısı iletim denklemi, Fick yasası, soğutma, ısı pompası.
  IE Mühendislik İstatistiği  (Engineering Statistics)
  Parametrik istatistikte temel konular, değer kestirimi, güven aralıkları ve denence sınaması; değişinti analizi, bağlanım eğrisi ve ilinti analizi; uyum kalitesi sınamaları; istatistiksel kalite denetim uygulamaları, talep kestirimi ve diğer yöneylem araştırması konuları; deneylerin temel tasarımı ve veri toplama; güncel istatistik yazılımları ile bilgisayar uygulamaları.
  Yöneylem Araştırması I  (Operations Research I)
  Modelleme kavramları; doğrusal programlama; problem tanımlaması; simpleks yöntemleri; eşleklik ve duyarlılık analizi; taşıma modeli ve çeşitlemeleri, ağ modelleri. Amaç programlama. Tam sayılı doğrusal programlama. tez hazırlama Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri
  Yöneylem Araştırması II  (Operations Research II)
  Gerekirci ve olasılıklı dinamik programlama. Klasik eniyileme kuramı: tek değişkenle eniyileme, dışbükeylik, çok değişkenle kısıtsız ve kısıtlı eniyileme, Karush-Kuhn-Tucker eniyileme koşulları. Doğrusal olmayan programlama: doğrudan arama ve eğim yöntemleri. Hesaplama karmaşıklığı. Başlıca sezgisel yaklaşımlar: tabu arama yöntemi, tavlama benzetimi, genetik algoritmalar, kuyruk sistemleri.
  Sistem Benzetimi  (System Simulation)
  Kesikli olay benzetimi modellenmesi ve analizinin temel kavramları. Olay planlama ve süreç etkileşimi yaklaşımları. Rasgele sayı ve rasgele değişken oluşturması, ters dönüşüm ve diğer teknikler. Girdi verilerinin analizi ve uyum kalitesi sınaması. Belirli benzetim programlama dilleri ve benzetim çıktıları analizi, model geçerliliği. tez hazırlama
  Yöneylem Araştırmasının Temelleri  (Fundamentals of Operations Research)
  Modelleme kavramları; doğrusal programlama; problem tanımlaması; simpleks yöntemi; eşleklik ve duyarlılık analizi; iç nokta yöntemleri, taşıma ve atama problemleri. Tam sayılı programlama, kesme düzlemi algoritması ve dallanma-sınırlama teknikleri. (EM dışı öğrenciler için)
  Üretim ve Servis İşlemleri Planlaması  (Production and Service Operations Planning)
  İmalat sistemlerinde üretim planlamasının yapısı. Sayısal kestirimde, ürün karışımları ve envanterde temel kavramlar. Değişik düzeylerde üretim planlama: toplu üretim planlama, malzeme tedarik planlaması, tarih planlama. Günümüz üretim sistemlerindeki sorunlar. Önkoşul: IE veya IE
  Endüstriyel Üretim Sistemleri  (Industrial Production Systems)
  CIM temelleri ve otomasyon; yüksek hacimde ayrık parça üretim sistemleri; sayısal üretim denetim sistemleri; robotik, FMS, CAD/CAM, grup teknolojisi. Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri
  Kalite Planlaması ve Denetimi  (Quality Planning and Control)
  Kalite denetim sistemlerinin ilkeleri, süreç denetim kavramları; belirtim ve tolerans kavramları; süreç yeterlilik çalışmaları; denetim tabloları; kabul örnekleme planları; kalite kararlarının maliyet boyutu; kalite iyileştirme programları; kalite bilgilendirme sistemleri.
  Sayısal Kestirim Yöntemleri (Forecasting Methods)
  Sayısal kestirim yöntemlerine genel bakış. Uygulanan yöntemler ve karşılaştırmaları, yönetim kararlarına uygun yöntem seçimi ve kestirim sisteminin tasarımı, düzgünleştirme teknikleri, uyarlamalı süzgeçleme, basit ve çoklu bağlanım eğrisi ve ilinti analizleri, zaman serileri kestirimi, Box-Jenkins yöntemleri, girdi-çıktı ve ekonometrik modeller.
  IE Staj II  (Industrial Training II)
  Yöneylem Araştırması III  (Operations Research III)
  İleri doğrusal programlama, iç nokta yöntemleri. Çok amaçlı modelleme. Karar analizi ve oyunlar. Stokastik süreçlere giriş; Markov zincirleri, Markov karar süreçleri: değer yineleme yöntemi; ardışık yaklaşımlar ve davranış geliştirme algoritmaları; bakım ve güvenilirlik modelleri.
  Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları  (Operations Research Modeling Applications)
  Eniyilemeye genel bakış, benzetim, stokastik ve cok amaçlı modeller; çeşitli uygulama alanları, temel varsayımlar, ve eniyileme modellerinde gözönünde bulundurulması gereken hususlar; gerçek hayat problemlerine uygulamada karşılaşılacak sorunlar ve pratik öneriler.
  Tesis Tasarımı ve Planlaması  (Facilities Design Planning)
  Üretim sistemlerinin doğası ve sınıflandırması, ürün tasarımı. Kapasite gereksinim planlaması, yerleşim planlama; kesikli ve sürekli uzaylarda yerleşim modelleri. Fabrika organizasyonu ve iş istasyonları tasarımı; grup teknolojisi ve hücre tasarımı; malzeme yönetimi ve saklama sistemleri.
  Tedarik Zinciri Yönetimi  (Supply Chain Management)
  Tedarik zincir yönetimi ve işletme kaynakları planlaması temelleri (ERP); toplu üretim planlama: durağan, dinamik, doğrusal olmayan ve miktar modelleri; işlem çizelgelemesi: akış ve atölye tipi üretimler; malzeme yönetimi ve malzeme tedarik planlaması (MRP); kapasite kaynak planlaması (CRP); dağıtım sistemleri yönetimi; üretim yönetimi stratejilerinin uygulanması. tez hazırlama
  Envanter Planlama Problemleri  (Inventory Planning Problems)
  Tanımlar. Gerekirci envanter problemleri. Kısıtlı ve kısıtsız gerekirci envanter problemleri. Kısıtsız, sonsuz ufuk, stokastik talep sürekli gözden geçirme problemleri. Tek dönemli, stokastik talep problemleri. Dönemsel gözden geçirme, sonsuz ufuk için (s, S) politikaları. Endüstri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri
  Ergonomi  (Ergonomics)
  İnsan-makine sistemlerinin ögeleri ve bu sistemlerde insanın işlevleri. Mekanik ve otomatik sistemler. İnsan yetenek ve sınırlarının dikkate alınması. Fiziksel, kavramsal ve örgütsel ergonomi. Çalışma ortamının tasarımı. İşin insana uydurulması. İnsan başarımının temel ögeleri. İnsan-makine sistemlerinin nitelikleri.
  Mühendislik Yatırım Kararları (Engineering Investment Decisions)
  Organizasyonun tanımı, üretim kapasitesinin seçimi, proje mühendisliği, maliyet ve gelir kestirimi, finans ve finansal tabloların hazırlanması, ekonomik analizler,vaka incelemeleri. Beklenen parasal değerin en büyüklenmesi ve fayda kuramı.
  Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular  (Special Topics in Industrial Engineering)
  Endüstri Mühendisliğinde özel konular. Ders konuları her dönem değişebilecektir.
  Proje  (Project)
  Bir endüstri mühendisliği ya da yöneylem araştırması problemi için danışman öğretim üyesi gözetiminde bir proje tasarımı ve geliştirilmesi; sonuçların bir proje raporu biçiminde verilmesi ve sözlü olarak sunulması.
Bu yazıyı okuyun:   Theories of international Relations ödev yapılır

Yüksek lisansını endüstri mühendisliğinde yapan öğrencilere ödev, proje, tez yazımında akademik destek vermekteyiz.

Üniversite ödev merkezi

Üniversite ödev merkezi

Yüksek lisans dersleri

 • Ders Adı
  Doğrusal Programlama ödev hazırlama
  Sistem Analizi ve Tasarımı
  Lisansüstü Seçmeli
  Lisansüstü Seçmeli
  Sistem Simulasyonu
  Tez hazırlama
  Lisansüstü Seçmeli
  Lisansüstü Seçmeli
  Mezuniyet Semineri
  Tez Konusunda Özel Çalışmalar
  Kesikli Programlama proje hazırlama
  Stokastik Süreçler ödev hazırlama
  Üretim Sistemleri
  Şebeke Modelleri tez hazırlama
  Sezgisel Yöntemler
  Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi
  Stratejik Planlama proje hazırlama
  Karar Destek Sistemleri
  Çok Ölçütlü Karar Verme
  E-İş ödev hazırlama
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Mühendislik Tasarım Ekonomisi
  Tahmin tez hazırlama
  Lojistik ve Envanter Sistemleri
  Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler
  Araştırma Konusu proje hazırlama

 

 

})