Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır

22 Nisan 2016 Genel İngilizce Lisans Master MBA Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Tez Tez hazırlama 0

Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır, ödev proje, tez hazırlama ile ilgili talepleriniz değerlendirilir, akademik danışmanlık hizmeti verilir.

Derste işlenen haftalık konular

 • Teorik Dersler
 • Uygulama
 • Temel istatistikî kavramlara genel bir bakış
 • Regresyon parametrelerinin tahmini
 • tahmin edicilerinin özellikleriOkuma
 • Hipotez testleriOkuma5Kukla değişken regresyon modelleri
 • Çoklu eşdoğrusallık
 • Çok değişirlilik ve Kendiyle ilgileşim
 • Ara Sınav
 • Durağan olmayan zaman serileri
 • Eşbütünleşme
 • oğrusal olmayan regresyon modelleri
 • Niteliksel regresyon modelleri
 • Panel veri regresyon modelleri ve dinamik ekonometrik modeller
 • Eşanlı denklem modeli ve eşanlı denklem yöntemleri
 • Zaman serisi ekonometrisi: bazı temel kavramlar ve öngörü.
 • Final Sınavı
Bu yazıyı okuyun:   Önlisans ödev yapılır

 

})