Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır, ödev proje, tez hazırlama ile ilgili talepleriniz değerlendirilir, akademik danışmanlık hizmeti verilir.

Derste işlenen haftalık konular

 • Teorik Dersler
 • Uygulama
 • Temel istatistikî kavramlara genel bir bakış
 • Regresyon parametrelerinin tahmini
 • tahmin edicilerinin özellikleriOkuma
 • Hipotez testleriOkuma5Kukla değişken regresyon modelleri
 • Çoklu eşdoğrusallık
 • Çok değişirlilik ve Kendiyle ilgileşim
 • Ara Sınav
 • Durağan olmayan zaman serileri
 • Eşbütünleşme
 • oğrusal olmayan regresyon modelleri
 • Niteliksel regresyon modelleri
 • Panel veri regresyon modelleri ve dinamik ekonometrik modeller
 • Eşanlı denklem modeli ve eşanlı denklem yöntemleri
 • Zaman serisi ekonometrisi: bazı temel kavramlar ve öngörü.
 • Final Sınavı
Ekonometri Uygulamaları ödev yapılır
Bu yazıyı okuyun:   Media and Foreign Policy ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.