Çalışma ve Endüstri İlişkileri ödev yapılır

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Çalışma ve Endüstri İlişkileri ödev yapılır

22 Nisan 2016 Genel 0

Çalışma ve Endüstri İlişkileri ödev yapılır. Ödev hazırlatmak, proje yaptırmak, tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere akademik destek verilir.

Bölümde verilen dersler

 • Sosyoloji
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İktisada Giriş I
 • Türk Dili II
 • İngilizce II
 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri (Enformatik I veya II)
 • Çalışma Ekonomisine Giriş
 • Anayasa Hukuku
 • İktisada Giriş II
 • Matematik
 • Borçlar Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Teorisi
 • Mikro İktisat
 • İstatistik ve Olasılığa Giriş
 • İşgücünün Yaşlanması ve İstihdam
 • Muhasebe I
 • Çalışma İlişkileri Tarihi
 • İşletme Bilimine Giriş
 • Sendikal Örgütler ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası Örgütler
 • Ferdi İş Hukuku
 • Makro İktisat
 • İstihdam Teorileri ve Politikaları
 • Kamu Maliyesi
 • Muhasebe II
 • Ticaret Hukuku
 • Ekonometri
 • Güncel Sosyal Politika Problemleri
 • Küresel Ekonomide İşgücü ve Sermaye
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Toplu İş Hukuku
 • Çalışma Sosyolojisi
 • İktisat Politikası
 • Para ve Banka
 • İdare Hukuku
 • Türkiye’de ve Dünyada Sendikacılık
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası Hukukta Göç ve Mülteciler
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Ücret Teorileri ve Politikası
 • Sosyal ve Siyasi Düşünceler Tarihi
 • Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası Sosyal Politika
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Finansal Piyasalar
 • Vergi Usul Hukuku
 • Sendikalar Hukuku
 • Refah Sistemleri
 • Büyüme Teorileri ve Kalkınma Ekonomisi
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sorumluluk Hukuku
 • Finansal Yönetim
 • İşgücü Piyasaları
 • Türk Vergi Sistemi
 • Sosyal Bilimlerde Ölçme ve Değerlendirme
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Gelir Dağılımı ve Politikaları
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Meslek Danışmanlığı ve Kariyer Planlaması
 • Türkiye Ekonomisi
 • İş ve Performans Değerlendirmeleri
 • Avurpa Birliği Sosyal Politikası
 • Yoksulluk Ekonomisi
 • Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Siyaset Psikolojisi
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Erasmus Stajı
Bu yazıyı okuyun:   Bahçeşehir Üniversitesi

İngilizce bölümlerde verilen dersler

 • Sociology
 • Social Policy
 • Social Psychology
 • Fundamentals of Law
 • Introduction to Economics I
 • Turkish Language II
 • English II
 • Information and Communication Technologies
 • Introduction to Labor Economics
 • Constitutional Law
 • Introduction to Economics II
 • Mathematics
 • Law of Obligations
 • Social Security Theor
 • Microeconomics
 • Introduction to Statistics and Probability
 • Aging of Labor and Employment
 • Accounting I
 • Labor Relations History
 • Introduction to Business Administration
 • Trade Union Organizations and Industrial Relations
 • International Organizations
 • Individual Labor Law
 • Macroeconomics
 • Employment Theories and Policies
 • Public Finance
 • Accounting II
 • Commercial Law
 • Econometrics
 • Contemporary Social Policy Problems
 • Labor and Capital in Global Economy
 • Social Security Law
 • Collective Labor Law
 • Labor Sociology
 • Economic Policy
 • Money and Banking
 • Administrative Law
 • Trade Unionism in Turkey and World
 • International Economics
 • Migration and Refugees in International Law
 • Occupational Health and Safety
 • Wage Theories and Policies
 • History of Social and Political Thoughts
 • Industrial Relations
 • International Social Policy
 • Law of Negotiable Instruments
 • Financial Markets
 • Tax Procedure Law
 • Union Law
 • Welfare Regimes
 • Growth Theories and Development Economics
 • Industrial and Organizational Psychology
 • Scientific Research Methods and Techniques
 • Human Resources Management
 • Liability Law
 • Financial Management
 • Labor Markets
 • Turkish Tax System
 • Measurement and Evaluation in Social Sciences
 • Political Sociology
 • Cost Accounting
 • Income Distribution and Policies
 • Social Structure of Turkey
 • Carrier Counselling and Planning
 • Turkish Economy
 • Job and Performance Evaluation
 • European Union Social Policy
 • Poverty Economics
 • International Human Resources Management
 • Political Psychology
 • Financial Statements Analysis
 • Erasmus Internship

 

})