Bankacılık Teorisi ve Politikası

Bankacılık Teorisi ve Politikası hakkında ödev, tez, proje çalışması yapmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine akademik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ödev hazırlama, proje desteği, tez hazırlama ile ilgili akademik konularda destek sunulur. Tez konusu, proje konusu seçiminde hizmet verilir. Bankacılık Teorisi ve Politikası

Dersin İçeriği:
Bankacılık sisteminin temel işlevleri, Merkez bankaları ve finans sektörü, Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler, Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler, Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları, Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri, Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması.

Danışmanlık verdiğimiz konular:

 • Bankacılık sisteminin temel işlevleri. Merkez bankaları ve finans sektörü.
 • Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler tez konusu
 • Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler.
 • Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları
 • Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları.
 • Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri tez hazırlama
 • Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması.
 • Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar.
 • Bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi. Bankalarda bilgi yönetimi.
 • Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri tez merkezi
 • Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirllik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans
 • dayanağı açısından bankacılık.
 • Bankacılıkta başlıca risk türleri.
 • Bankacılkta yoğunlaşmalar tez hazırlama
 • Bankacılıkta uluslar arası işlemler, çok uluslu yapılanmalar ve finansal krizler
 • Bankacılık Teorisi ve Politikası

İlgili Dersler

 • Finans Ekonomisi
  Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  İleri Makroekonomi
  Bankacılık Teorisi ve Politikası
  Yeterlilik Sınavı
  Seminer
  Tez
  İşletme Ekonomisi
  Makroekonomi
  Para, Banka ve Finansal Kurumlar Ekonomisi
  Ekonometri ve Ekonomik Modelleme
  Uluslararası Finansal Sistem
  Olasılık ve İstatistik
  Risk Yönetimi
  Stratejik Yönetimde Maliyet Analizi
  Sermaye Piyasaları ve Yatırım Teorisi
  Mali Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
  Karar ve Optimizasyon Teorisi
  Bankacılıkta Bilgi Yönetimi
  Tez
  Seminer
  Seminer
  Uygulamalı Ekonometri
  Kamu Maliyesi
 • Bankacılık Teorisi ve Politikası
})
WhatsApp'tan bize yazın.