Araştırma yöntemleri dersi ödev proje

Lisans, yüksek lisans, doktora ödevleri yapılır.

Araştırma yöntemleri dersi ödev proje

19 Mart 2016 Genel Ödev Ödev yapılır Proje hazırlama Tez Tez hazırlama 0

[metaslider id=1153]

Araştırma yöntemleri dersi ödev proje desteği almak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim alan öğrencilere ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama, sunum , makale, essay konularında yardımcı olmaktayız. Ödev konuları belirleme, örnek ödevler, ödev örnekleri, proje örnekleri, örnek projeler hakkında destek almak isteyen tüm öğrencilere yardımcı olmaktayız.

 • Araştırma yöntemleri dökumanlar

 • Araştırma yöntemleri ders notları inceleyin

 • Araştırma teknikleri hakkında inceleyebileceğiniz sunum tıklayın

 • Bilimsel araştırma ödev hazırlama tıklayın

Derste işlenen konular

 • sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersi
 • araştırma yöntemleri dersi test soruları
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • Araştırma yöntemleri dersi ödev proje
 • Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
 • Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma
 • Nedensellik
 • Kavramsallaştırma, İşletimselleştirme
 • Ölçme ödev hazırlama
 • Deneysel Yöntem
 • Betimleme Yöntemi
 • İçerik Analizi, Alan Araştırması
 • Örneklem Seçme Mantığı
 • Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I
 • Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler II
 • Sunum Dosyası ödev hazırlama
 • Parametrik Olmayan Testler
 • Araştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
 • Sunum Dosyası
 • Kaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal
 • Giriş
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • Tek örneklemli t-testi
 • Bağımsız örneklem t-testi
 • Bağımlı örneklem t-testi
 • Tek yönlü varyans analizi
 • Korelasyon testi ödev hazırlama
 • Basit doğrusal regresyon testi
 • Binom testi
 • Ki-kare testi proje hazırlama
 • Mann-Whitney testi
 • DERSİN İÇERİĞİ
  Araştırma Konularını Seçme
  Araştırma Konularını Seçme
  Kaynak Araştırması Yapma
  Kaynak Araştırması Yapma
  Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
  Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
  Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
  Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
  Sunuma Hazırlık Yapma
  Sunuma Hazırlık Yapma
  Sunumu Yapma
  Sunumu Yapma
Bu yazıyı okuyun:   Politics and Literature

 

 

})