[metaslider id=1153]

araştırma teknikleri ile ilgili ödev yapmak istiyorum diyyorsanız

Araştırma teknikleri ile ilgili ödev yapmak istiyorum diyyorsanız iletişime geçiniz

araştırma teknikleri ile ilgili ödev yapmak istiyorum diyyorsanız

ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ DERSİ ÖDEV KONULARI

 • Özgün bir araştırma planlayarak, araştırmanın popülasyonunu, örneklemini, hipotezini
  belirleyiniz ve konuyla ilgili verileri toplayabilmek için uygun sorulardan oluşan 10 soruluk bir
  anket hazırlayınız.
 • Olasılıksız örnekleme yöntemini tanımlayarak, kota örneklemesini bir örnekle anlatınız.
 • Olasılıksız örnekleme yöntemini tanımlayarak, kasti örneklemeyi bir örnekle anlatınız.
 • Olasılıklı örnekleme yöntemini tanımlayarak, basit tesadüfi örneklemeyi bir örnekle
  anlatınız.
 • Olasılıklı örnekleme yöntemini tanımlayarak, sistematik örneklemeyi bir örnekle anlatınız.
 • Olasılıklı örnekleme yöntemini tanımlayarak, tabakalı örneklemeyi bir örnekle anlatınız.
 • Olasılıklı örnekleme yöntemini tanımlayarak, küme örneklemesini bir örnekle anlatınız.
 • Özgün bir araştırma planlayarak, araştırmanın popülasyonunu, örneklemini, hipotezini
  belirleyiniz ve konuyla ilgili verileri toplayabilmek için uygun sorulardan oluşan 10 soruluk bir
  anket hazırlayınız.
 • İstatistiksel veri analizinde kullanılan tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalamayı
  tanımlayarak, aritmetik ortalamanın nasıl hesaplandığını bir örnek üzerinde açıklayınız.
 • İstatistiksel veri analizinde kullanılan tanımlayıcı istatistiklerden ortanca (medyan) değerini
  tanımlayarak, ortanca (medyan) değerinin nasıl hesaplandığını bir örnek üzerinde açıklayınız.
 • Özgün bir araştırma planlayarak, araştırmanın popülasyonunu, örneklemini, hipotezini
  belirleyiniz ve konuyla ilgili verileri toplayabilmek için uygun sorulardan oluşan 10 soruluk bir
  anket hazırlayınız.
 • İstatistiksel veri analizinde kullanılan tanımlayıcı istatistiklerden tepe değerini (mod)
  tanımlayarak, tepe değerinin (mod) nasıl hesaplandığını bir örnek üzerinde açıklayınız.
 • İstatistiksel veri analizinde kullanılan tanımlayıcı istatistiklerden değişim aralığını
  tanımlayarak, değişim aralığının nasıl hesaplandığını bir örnek üzerinde açıklayınız.
 • Özgün bir araştırma planlayarak, araştırmanın popülasyonunu, örneklemini, hipotezini
  belirleyiniz ve konuyla ilgili verileri toplayabilmek için uygun sorulardan oluşan 10 soruluk bir
  anket hazırlayınız.
 • İstatistik bilimine büyük katkısı olan bilim adamlarından biri olan “Ronald Aylmer Fisher”
  kimdir ve istatistik bilimine hangi konuda nasıl bir katkı sağlamıştır?
 • İstatistik bilimine büyük katkısı olan bilim adamlarından biri olan “Adolphe Quetelet” kimdir
  ve istatistik bilimine hangi konuda nasıl bir katkı sağlamıştır?
 • Özgün bir araştırma planlayarak, araştırmanın popülasyonunu, örneklemini, hipotezini
  belirleyiniz ve konuyla ilgili verileri toplayabilmek için uygun sorulardan oluşan 10 soruluk bir
  anket hazırlayınız.
 • Araştırmalarda kullanılan “histogram grafiği”ni tanımlayarak, bir örnek üzerinde bu grafiğin
  nasıl oluşturulduğunu anlatınız.
 • Araştırmalarda kullanılan “çubuk grafiği”ni tanımlayarak, bir örnek üzerinde bu grafiğin nasıl
  oluşturulduğunu anlatınız.
 • Araştırmalarda kullanılan “pasta grafiği”ni tanımlayarak, bir örnek üzerinde bu grafiğin nasıl
  oluşturulduğunu anlatınız.
 • Özgün bir araştırma planlayarak, araştırmanın popülasyonunu, örneklemini, hipotezini
  belirleyiniz ve konuyla ilgili verileri toplayabilmek için uygun sorulardan oluşan 10 soruluk bir
  anket hazırlayınız.
 • İstatistiksel veri analizinde kullanılan tanımlayıcı istatistiklerden varyansı tanımlayarak,
  varyansın nasıl hesaplandığını bir örnek üzerinde açıklayınız.
 • araştırma yöntem ve teknikleri ödev örnekleri
  araştırma yöntem ve teknikleri dersi proje örnekleri
  araştırma yöntemleri dersi ödev örnekleri
  araştırma yöntemleri dersi ödev konuları
  araştırma yöntem ve teknikleri dersi konuları
  araştırma yöntemleri ödevi indir
  araştırma yöntemleri dersi proje konuları
  araştırma yöntem ve teknikleri pdf
araştırma teknikleri ile ilgili ödev yapmak istiyorum
})
WhatsApp'tan bize yazın.