Yeni Sosyal Hareketler ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum ödevi yapılır. Yeni Sosyal Hareketler ödevi olan öğrencilere hemen hem İngilizce olarak hem de Türkçe olarak destek vermekteyiz. Ödev merkezi, ödev sitesi, tez merkezi olarak çalışan sitemiz sizlere de yardımcı olmaktadır.

[metaslider id=1153]

 • Derste işlenen konular
 • Teori Konu Başlıkları
  Genel Giriş
  Sivil toplum kuramları ve sivil toplum kavramının sosyolojik kökenleri
  Siyasi ideolojiler ve politik kültür tez hazırlama
  Küreselleşme ve sivil toplum ödev hazırlama
  Modernleşmenin kültür ve sivil toplum hareketleri üzerine etkileri
  Modernizmden Postmodernizme sivil toplum ve toplumsal hareketler
  Demokrasi teorisi ve sivil toplum
  Ötekileştirme ve kimlik politikaları tez  hazırlama
 • Yurttaşlık politikaları ve sivil toplumda yurttaş girişimleri
  Türkiye’de toplumsal hareketler
  Çevre hareketleri ödev hazırlama
  İnsan hakları hareketleri
  Kadın hareketleri ve feminizm proje hazırlama
  Değişen dünyada toplumsal hareketler
 • Giriş: Neden Yeni Sosyal Hareketler?
  Sosyal Hayatın Yeni Siyasi Aktörleri: YSH
  İdeoloji ve YSH Bağıntısı
  Sosyal Hareketler Kuramları: YSH – Modernlik Bağıntısı
  Sosyal Hareketler Kuramları: YSH ve Postmodern Yaklaşımlar
  Sosyal Hareketler Kuramları: YSH ve Postmodern Yaklaşımlar
  YSH ve Kimlik Problemi
  Arasınav
  YSH ve Toplumsal Cinsiyet: Feminizmler, LBGT Hareketi
  Anarşizm, İşçi Hareketleri, Sendikal Hareket
  Öğrenci Hareketleri proje hazırlama
  Çevre Hareketleri
  Çok Kültürcülük ve Anti Küreselleşme
  Özet ve Değerlendirme
Bu yazıyı okuyun:   iç mimarlık ödevleri projeleri yapılır

 

 • Yeni Sosyal Hareketler ödev yapılır
  Yeni Sosyal Hareketler proje yapılır
  Yeni Sosyal Hareketler tez hazırlanır
  Yeni Sosyal Hareketler makale yazılır
  Yeni Sosyal Hareketler ders notları

 

Yeni Sosyal Hareketler
})
WhatsApp'tan bize yazın.