Uluslararası Maliye ödev yapılır, ödev yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum ödevi yapılır. Uluslararası Maliye ödevi olan öğrencilere hemen hem İngilizce olarak hem de Türkçe olarak destek vermekteyiz. Ödev merkezi, ödev sitesi, tez merkezi olarak çalışan sitemiz sizlere de yardımcı olmaktadır.

[metaslider id=1153]

 • Ders içeriği
 • Uluslararası maliyenin konusu ve kapsamı
  Uluslararası finansman kavramı ve teknikleri
  Uluslararası finansman türleri
  Uluslararası para piyasaları
  Uluslararası sermaye piyasaları
  Uluslararası mali kuruluşlar
  Dünya Banaksı grubu
  Uluslararası Para Fonu (IMF)
  Diğer uluslararası mali kuruluşlar (İKB,AYB, AKB, Vb.)
  Uluslararası vergileme
  Uluslararası çifte vergilendirme; Vergi rekabeti; Vergi cenneti; Transfer fiyatlaması
  Elektronik ticaretin vergilendirilmesi
  Avrupa birliğinde vergileme
  Türk vergi hukukunun uluslararası yönü
 • Dersin ve derste işlenecek konuların tanıtımı
  “Uluslararası Maliye” kavramına ilişkin açıklamalar
  Küresel Kamusal Mallar
  “Küresel Kamusal Mallar”ı üreten uluslararası mali kurum ve kuruluşlar
  “Çok Uluslu Şirketler”in yatırım ve vergilendirilme biçimleri
  “Uluslararası Çifte Vergilendirme” kavramı
  “Transfer Fiyatlandırması” kavramı
  Ders çalışma haftası
  Ara sınav haftası
  “Yükselen Piyasalar” kavramı
  Avrupa Birliği (Tarihçesi, Kurumları ve Entegrasyonu)
  Avrupa Birliği (Ekonomik ve Parasal Birlik)
  Avrupa Birliği (Avrupa Merkez Bankası)
  Avrupa Birliği (Vergi uyumlaştırmaları ve karşılaşılan sorunlar)
  Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri (Tarihçe, güncel durum ve beklentiler)
  Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri (Uyum sürecinde Türkiye’de yapılan ekonomik ve mali düzenlemeler)
  Final Sınavı
Bu yazıyı okuyun:   Uygulamalı Çalışma Psikolojisi ödev yapılır

 

 

 • Uluslararası Maliye ödev yapılır
  Uluslararası Maliye proje yapılır
  Uluslararası Maliye tez hazırlanır
  Uluslararası Maliye makale yazılır
  Uluslararası Maliye ders notları

 

Uluslararası Maliye
})
WhatsApp'tan bize yazın.