Uluslararası Ekonomi ödev yapılır, ödevim var ödev yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum ödevi yapılır. Uluslararası Ekonomi ödevi olan öğrencilere hemen hem İngilizce olarak hem de Türkçe olarak destek vermekteyiz. Ödev merkezi, ödev sitesi, tez merkezi olarak çalışan sitemiz sizlere de yardımcı olmaktadır. Uzun yıllardan beri Uluslararası Ekonomi konusunda destek vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 • Haftalık Konu Başlıkları
 • Uluslararası Politik İktisadın Kapsamı
  Uluslararası Politik İktisadın Temel Teorik Araçları
  Uluslararası Ticaret Teorileri
  Döviz Kurlarının Belirlenmesi ve Kur Politikaları
  Ödemeler Dengesinin Analizi
  Uluslararası Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Yoksulluk
  Küresel Büyüme ve Kalkınmada Sorunlar
  Bölgeler Arası Gelir Dağılımının Belirleyicileri
  Uluslar Arası Enerji Politikaları
  Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşların Evrimi
  Ekonomik Entegrasyon ve Bölgesel Gelişmeler
  Uluslar Arası Ticaretin Serbestleştirilmesi
  Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi
  Küresel Ekonomik Krizler ve Krizlerin Bulaşması Olgusu

 

 • Uluslararası Ekonomi ödev yapılır
  Uluslararası Ekonomi proje yapılır
  Uluslararası Ekonomi tez hazırlanır
  Uluslararası Ekonomi makale yazılır
  Uluslararası Ekonomi ders notları
  Uluslararası Ekonomi sunum ödevi
Bu yazıyı okuyun:   Yerel Yönetimler Maliyesi ödev yapılır

 

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.