Uluslararası Ekonomi ödev yapılır, ödevim var ödev yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ödev, proje, tez, makale, sunum ödevi yapılır. Uluslararası Ekonomi ödevi olan öğrencilere hemen hem İngilizce olarak hem de Türkçe olarak destek vermekteyiz. Ödev merkezi, ödev sitesi, tez merkezi olarak çalışan sitemiz sizlere de yardımcı olmaktadır. Uzun yıllardan beri Uluslararası Ekonomi konusunda destek vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

  • Haftalık Konu Başlıkları
  • Uluslararası Politik İktisadın Kapsamı
    Uluslararası Politik İktisadın Temel Teorik Araçları
    Uluslararası Ticaret Teorileri
    Döviz Kurlarının Belirlenmesi ve Kur Politikaları
    Ödemeler Dengesinin Analizi
    Uluslararası Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Yoksulluk
    Küresel Büyüme ve Kalkınmada Sorunlar
    Bölgeler Arası Gelir Dağılımının Belirleyicileri
    Uluslar Arası Enerji Politikaları
    Uluslar Arası Ekonomik Kuruluşların Evrimi
    Ekonomik Entegrasyon ve Bölgesel Gelişmeler
    Uluslar Arası Ticaretin Serbestleştirilmesi
    Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi
    Küresel Ekonomik Krizler ve Krizlerin Bulaşması Olgusu

 

  • Uluslararası Ekonomi ödev yapılır
    Uluslararası Ekonomi proje yapılır
    Uluslararası Ekonomi tez hazırlanır
    Uluslararası Ekonomi makale yazılır
    Uluslararası Ekonomi ders notları
    Uluslararası Ekonomi sunum ödevi
Bu yazıyı okuyun:   Research Methods in Economics

 

ödev danışmanı

Üniversite öğrencilerine ödev yapılır. Boğaziçi, Ortadoğu, İTÜ, ODTÜ mezunu, yüksek lisans ve master öğrencileri olarak ödev desteği veriyoruz. İşletme, ekonomi, bilgisayar, finans, matlab, makine, elektrik elektronik öğrencilerine yardımcı olmaktayız.