Türkiye Ekonomisi ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

 

Türkiye Ekonomisi dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

 • Ödev
 • Proje
 • Tez
 • Makale
 • Sunum
 • Assignment
 • Çeviri
 • Tez
 • Tez düzenlemesi
 • Literatür taraması
 • Essay

Derste işlenen konular:

 • Teorik
 • Cumhuriyet Öncesi Ekonomik Yapı
 • Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonraki ekonomik durum
 • I. Ve II. Beş Yıllık Sanayi Planları ve ekonomi üzerindeki etkileri
 • II. Dünya Savaşında Türkiye’deki ekonomik durum
 • Türkiye’deki Sanayi Politikaları ve Stratejileri
 • Osmanlı döneminde Tarım
 • Türkiye’de Tarım
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ekonomisinin durumu
 • Planlı Döneme Geçiş ve Kalkınma Planları
 • 1980 sonrası ekonomideki ihracatı teşvik politikaları
 • Türkiye’deki Finansal Krizler
 • Türkiye’deki ekonomik istikrar politikaları
 • Türkiye’deki Dış Borçlanmanın Gelişimi
 • Türkiye’deki Kamu Açıkları ve Finansmanının Gelişimi
 • Ders çalışma haftası
 • Dersin İçeriği
 • Genel Tanımlar ve Cumhuriyet Ekonomisinin Analizi
 • Türkiye Ekonomisinde Kurumlar
 • Türkiye Ekonomisi-I (1923-1950 Dönemi Ekonomi Yönetimi)
 • Türkiye Ekonomisi-II ( 1960-2015 Dönemi Ekonomi Yönetimi)
 • Uluslararası Ekonomi Kurumları ( Dünya Bankası, IMF, Türkiye – IMF İlişkileri )
 • Türkiye ve G20 Toplantıları
 • TCMB ve Para Politikası Kurulu
 • Para ve Sermaye Piyasaları ( İMKB, BİST, Altın Pazarı v.d. )
 • Döviz Piyasaları ve TPKKHK
 • Türkiye’de Devalüasyonlar
 • Türkiye Ekonomisinde cari açık sorunu
 • Türkiye Ekonomisinde GSYH ve Büyüme Sorunları
 • Osmanlı İmp.’dan kalan miras
 • Kuruluş yılları
 • 1930’lu yıllar ve devletçilik
 • I. ve II. Beş Yıllık Sanayi Planları
 • 1958 krizi ve istikrar kararları
 • Türkiye’de planlama
 • Günümüzde uygulanan plan ve yıllık programlar
 • 24 Ocak 1980 istikrar kararları
 • 1994 krizi ve alınan kararlar
 • 2000-2001 krizleri ve uygulanan politikalar
 • Özelleştirme
 • Türkiye’de ödemeler dengesi
 • Türkiye’de istihdam ve işsizlik
 • Merkez Bankası ve para politikası
Türkiye Ekonomisi
})
WhatsApp'tan bize yazın.