Türk Dış Politikası ödev yapılır, Ödevi olan üniversite öğrencilere ödev hazırlama, proje, tez, makale, sunum, essay ödevleri hem ingilizce hem de Türkçe olarak yapılır. Ödevini yaptırmak isteyen, ödevim var ödevimi yaptırmam lazım diyen öğrencilere katkı sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz desteği tüm üniversite, bölüm ve dersler için vermekteyiz.

[metaslider id=1153]

Ödev konusu, proje konusu, tez konusu, ödev örnekleri, proje örnekleri, tez örnekleri ile ilgili sitemiz destek vermektedir.

Türk Dış Politikası dersi ile ilgili katkı verdiğimiz alanlar

Derste işlenen konular

 • Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti?nin dış politika uygulamaları arasındaki benzerlikler-farklılıklar
 • Türk Dış Politikasını Etkileyen Temel Öğeler
 • Türkiye?nin Bölgesel Güvenlik Çemberleri (Avrupa-Balkan- Akdeniz-Ortadoğu-Kafkas Perspektifi)
 • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri (Statükoculuk-Batıcılık)
 • Dış Politikanın Oluşturulmasındaki Etkenler
 • 1919-1923 Kurtuluş Savaşı Yılları Dış Politika
 • Mondros Mütarekesi-Sevres Barış Antlaşması ve Türkiye İçin Önemi
  Batı Avrupa İle İlişkiler (İngiltere-Fransa-İtalya-Almanya)
 • Sovyetlerle İlişkiler ?Yunanistan?la İlişkiler ?Ortadoğu İle İlişkiler
 • Lausanne Barış Antlaşması
 • 1923-39 Dönemi Türk Dış Politikası (Uluslar arası Ortam Hakkında Bilgi)
 • Batı Avrupa İle İlişkiler (İngiltere-Fransa-İtalya-Almanya)
 • Sovyetlerle İlişkiler ?Yunanistan?la İlişkiler ?Ortadoğu İle İlişkiler
 • Montreux Boğazlar Sözleşmesi
 • Konular
 • Türk Dış Politikasının temel ilke ve hedeflerinin belirlenmesi, Türk Dış Politikasının dönemlere ayrılması ve
 • ayrımın kıstaslarının belirlenmesi
 • Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Dış Politikası: Mondros Mütarekesi nin incelenmesi, Batı Avrupa Devletleri ve
 • Sovyetler Birliği ile ilişkiler
 • 1923-1939 döneminin Türk Dış Politikası açısından değerlendirilmesi ve Lozan Anlaşması nın incelenmesi
 • 1923-1939 Dönemi Türk Dış Politikası: a.Batı Avrupa devletleriyle ilişkiler, b.Sovyetler Birliği ile ilişkiler, c.
 • Yunanistan ile ilişkiler, d. Türkiye nin Ortadoğu devletleriyle ilişkileri, e. Montreux Boğazlar sözleşmesinin incelenmesi
 • 1939-1945 Dönemi Türk Dış Politikasına bakış: Dönemin dinamikleri ve gelişmelerin tematik olarakincelenmesi
 • II. Dünya Savaşı nda Türkiye nin savaşan devletlerle ilişkileri ve denge politikası.
 • Türkiye de çok partili hayata geçişte dış politikanın etkinliğinin incelenmesi
 • 1945-1960 arası Türk-Dış Politikasının tematik olarak incelenmesi
 • 1945-1960 dönemi Türk Dış Politikası: Türkiye-Amerika ilişkileri
 • 1945-1960 dönemi Türk Dış Politikası: Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri,
 • 1945-1960 dönemi Türk Dış Politikası: Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye nin Ortadoğulu devletlerleilişkileri
 • 1960-1980 Döneminde Türk Dış Politikasının tematik olarak incelenmesi
 • 1960-1980 döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri
 • 1960-1980 döneminde Türkiye-Yunanistan ilişkileri (Kıbrıs ve Ege sorunu)
Bu yazıyı okuyun:   Management and Organization ödev yapılır

 

Türk Dış Politikası ödev yapılır
})
WhatsApp'tan bize yazın.